BASAMAK ÇÖZÜMLEME, BASAMAK ÇÖZÜMLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

BASAMAK ÇÖZÜMLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

A. SAYI BASAMAĞI

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir.

Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır. 243 üç basamaklı bir sayıdır.

B. ÇÖZÜMLEME

Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri denir.www.matematikcifatih.tr.gg

Basamak değerlerinin toplamına o sayının çözümlenmiş biçimi denir.

a b c = 103 . a + 10 . b + c
| | |

| | | 100 lar (birler) basamağı

| | 101 ler (onlar) basamağı

| | 102 ler (yüzler) basamağı

  • ab = 10 . a + b
  • abc = 100 . a + 10 . b + c
  • aaa = 111 . a
  • ab + ba = 11 . (a + b)
  • ab – ba = 9 . (a – b)
  • abc – cba = 99 . (a – c)BASAMAKLAR, BÖLÜKLER VE ÇÖZÜMLEME


Labels: , ,comment closed