İngilizce dersi sbs konu dağılımı ve soruların analizi

İngilizce dersi sbs konu dağılımı ve soruların analizi

6. SINIF KONULAR 2008
Emir Kipi 1
The Present Simple Tense 1
Obligations (Zorunluluklar) 1
Family (Aile) 1
Speaking (Konuşma) 2
The Present Continuous Tense 1
Likes and dislikes 1
Weather Conditions (Hava Şartları) 1
Ability (Beceri) 1
Numbers 1
Prepositions 1
Jobs 1
TOPLAM 13
7. SINIF KONULAR 2008
Emir Kipi 1
The Present Simple Tense 1
Obligations (Zorunluluklar) 1
Family (Aile) 1
Speaking (Konuşma) 1
The Present Continuous Tense 1
Likes and dislikes 1
Weather Conditions (Hava Şartları) 1
Ability (Beceri) 1
Numbers 2
Prepositions 2
Jobs 1
TOPLAM 15

ingilizce dersi sbs konu anlatımları

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMAN)


Türkçe’de fiilin sonuna –yor eki gelir.
Örnek: yapıyorum,yapıyor,yapıyorlar.Şimdiki zaman eylemin konuşma anında sürdüğünü gösterir.
Yakın geçmişte eylem başlamış,şu anda devam ediyor ve gelecekte belli bir noktada muhtemelen bitecektir.


CÜMLE KURULUŞ FORMÜLLERİ

Olumlu:
Subject
Am
(‘m) / is
/(‘s)
Tekil
Özne
/are
/(‘re)
Çoğul özne
Verb + ING Object

Olumsuz:
am /is/ are

(isin’t) / (aren’t)
Not

Subject

Verb + ING Object

Soru:
Am /ıs /Are Subject Verb + ING Object?

NOT:1) I zamiri ile am yardımci fiili kullanılır.
2) Tekil özneler ve zamirlerle (hakan,he ,she,it,is) kullanılır.
3) Çoğul özneler ve zamirle (sutudent,they,we,you,are) kullanılır.”You hem sen (2.tekil şahıs) hemde sizler (2. çoğul şahıs) olarak kullanılabilir.
4) Am not,amn’t şeklinde kısaltılmaz.


TENSE’İN KULLANILDIĞI YERLER


1. Konuşma anında meydana gelen olayları anlatır.

- I am cooking the meal now.
Şimdi yemeği pişiriyorum.

- She is singing a song at the moment.
(O) şu anda şarkı söylüyor.

2. Belli bir süre için tekrarlanmak olanveya yinelemekte olan bir eylemi anlatır.

We are studying a lot thse days because we’ll take an exam next Friday.
Bu günlerde çok çalışıyoruz çünkü gelecek Cuma sınav alacağız.

John is stayink with his friend this week.
John bu hafta arkadaşıyla kalıyor.

3. Yinelen bir işin diğer bir işten daha önce başladığını ifade eder.

They stop talking if the teacher is shouting at them.
Eğer öğretmen onlara bağırıyorsa, konuşmayı bırakırlar.

4. Konuşan kişinin kararlı olduğunu gösterir.

I am not accepting it.
Onu kabul ediyorum.

He isn’t helping us.
Bize yardım etmiyor.

5. Gelecek zaman ifadeleriyle kullanılabilir.

W e are taking a trip tomorrow.
Yarın seyahata çıkıyoruz.

TIME EXPRESSIONS
(Zaman ifadeleri)

Now : şimdi
Still : hala
Riğht now : tam şimdi.
At the moment : şimdi şu an
At the present : şimdi şu an
Yet : henüz


ÖRNEK CÜMLELER

- I’m listening to the English news on the radio.
Anlamı: Radyo’dan İngilizce haberleri dinliyorum.
- She’s reading a book now.
Anlamı: O, şimdi bir kitap okuyor.
- They’re repeating the words.
Anlamı: Kelimeleri tekrar ediyorlar.
- The mother is making her son’s bed.
Anlamı: Anne oğlunun yatağını yapıyor.
- You’re not listening to me.
Anlamı: Beni dinlemiyorsun.
- Why are you waiting to me.
Anlamı: Neden burada bekliyorsun.
- The children are making a noise.
Anlamı:Çocuklar gürültü yapıyorlar.
- She is burushing her teeth.
Anlamı: Dişlerini fırçalıyor.
- The studendt are doing the exercises now.
Anlamı: Öğrenciler şimdi alıştımaları yapıyoorlar.
- My mother is cooking fish in the kitchen now.
Anlamı: Annem şimdi balık pişiriyor.
- The children aren’t watching TV now.
Anlamı: Çocuklar şimdi TV seyretmiyoler.
- A: Is Canan speaking to her mother now?
Anlamı: Canan şimdi annesiyle mi konuşuyorlar?
- B: Yes, she is. / No, she isn’t.
(KISA CEVAP): Evet.(Konuşuyor) / Hayır.(Konuşmuyor.)
PRESENT CONTINUOUS TENSE CONJUGATION
Olumlu Çekim:
I am learning English. İngilizce Öğreniyorum.
You are learning English. İngilizce Öğreniyorsun.
He is learning English. İngilizce Öğreniyor.
She is learning English İngilizce Öğreniyor.
It is learning English. İngilizce Öğreniyor.
We are learning English. İngilizce Öğreniyoruz.
You are learning English. İngilizce Öğreniyorsunuz.
They are learning English. İngilizce Öğreniyorlar.
Olumsuz Çekim:
I am not learning English İngilizce Öğrenmiyorum.
You aren’t learning English. İngilizce Öğrenmiyorsun.
He isn’t learning English. İngilizce Öğrenmiyor.
She isn’t learning English İngilizce Öğrenmiyor.
It isn’t learning English. İngilizce Öğrenmiyor.
We aren’t learning English. İngilizce Öğrenmiyoruz.
You aren’t learning English. İngilizce Öğrenmiyorsunuz.
They aren’t learning English. İngilizce Öğrenmiyorlar.
Soru Çekimi:
Am I learning English? İngilizce Öğreniyor muyum?
Are You learning English? İngilizce Öğreniyor musun?
İs He learning English? İngilizce Öğreniyor mu?
İs She learning English? İngilizce Öğreniyor mu?
İs It learning English? İngilizce Öğreniyor mu?
Are We learning English? İngilizce Öğreniyor muyuz?
Are You learning English? İngilizce Öğreniyor musunuz?
Are They learning English? İngilizce Öğreniyorlar mı?
Olumsuz Soru:
Am I not learning English? İngilizce Öğrenmiyor muyum?
Aren’t You learning English? İngilizce Öğrenmiyor musun?
İsn’t He learning English? İngilizce Öğrenmiyor mu?
İsn’t She learning English? İngilizce Öğrenmiyor mu?
İsn’t It learning English? İngilizce Öğrenmiyor mu?
Aren’t We learning English? İngilizce Öğrenmiyor muyuz?
Aren’t You learning English? İngilizce Öğrenmiyor musunuz?
Aren’t They learning English? İngilizce Öğrenmiyorlar mı?
NOT:Am I not :Resmi dilde kullanılır.
Aren’t I :Konuşma dilinde kullanılır.www.matematikcifatih.tr.gg


SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN)

  1. Tekrarlanan Eylemler

Bir eylemin tekrarlandığının veya olağan bir şey olduğunu belirtmek için Simple Present kullanılır. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük iş veya programlı bir aktivite olabilir. Tam tersi yapılmayan veya tekrarlanmayan eylemler için de kullanılır.

v It takes me five minutes to get to school.

v I go to dentist every six months.

v Each summer we go to Antalya for a holiday.

v She has a cup of coffee during breaks.

  1. Evrensel Gerçekler ve Genellemeler

Genelde olan eylemler ve bilimsel gerçekler hakkında konuşurken Simple Present kullanılır.

v Every twelve months, the Earth circles the sun

v The sun does not circle the Earth

v Water freezes at 0 C.

v Cats drink milk.

  1. Gelecek Zaman

Bazen gelecekte gerçekleşecek bir olayı veya eylemi Geniş Zaman (Simple Present Tense) ile ifade ederiz.

v The students go to America this summer.

v Kenneth doesn’t get a haircut today.

v Jack: When will the train leave?

v Bob : It leaves at 8:15.

v When do you finish writing your report?

v Do you take the final test next month?

ırregular verbs ingilizce düzensiz fiiller listesi tablosu

Verb 2 Verb 1

Beat beat

became become

began begin

bit bite

broke break

brought bring

built build

bought buy

caught catch

chose choose

beat,dövmek

become,olmak

begin, başlamak

bite,ısırmak

break,kırmak

bring,getirmek

build,inşa etmek

buy, satın almak

catch, yakalamak

choose,seçmek

came come

cost cost

cut cut

dug dig

did do

drew draw

drove drive

drank drink

ate eat

fell fall

come, gelmek

cost, mal olmak

cut, kesmek

dig, kazmak

do, yapmak

draw, cizmek

drive, araba surmek

drink, icmek

eat, yemek

fall, dusmek

fed feed

felt feel

fought fight

found find

flew fly

forgot forget

got get

gave give

went go

feed, beslemek

feel,hissetmek

fight, dovusmek

find, bulmak

fly, ucmak

forget, unutmak

get, elde etmek

give, vermek

go, gitmek

grew grow

heard hear

hid hide

hit hit

held hold

hurt hurt

kept keep

knew know

learnt learn

left leave

grow,buyumek

hear, duymak

hide, saklanmak

hit, vurmak

hold, tutmak

hurt, acitmak

keep, tutmak

know, bilmek

learn, ogrenmek

leave, ayrilmak

lent lend

let let

lost lose

made make

meant mean

met meet

paid pay

put put

quit quit

read read

lend, odunc vermek

let, izin vermek

lose, kaybetmek

make, yapmak

mean, kastetmek

meet, bulusmak

pay, odemek

put, koymak

quit, vazgecmek

read, okumak

rode ride

rang ring

rose rise

ran run

said say

saw see

sold sell

sent send

set set

shook shake

ride, binmek

ring, zil calmak

rise, yukselmek

run, kosmak

say, soylemek

see, gormek

sell, satmak

send, gondermek

set, kurmak

shake, sallamak

shot shoot

shut shut

sang sing

sank sink

sat sit

slept sleep

spoke speak

spent spend

stole steal

swam swim

shoot, vurmak

shut, kapamak

sing, sarkı soylemek

sink, batmak

sit, oturmak

sleep, uyumak

speak, konusmak

spend, harcamak

steal, calmak

swim, yuzmek

took take

taught teach

tear tore

told tell

thought think

threw throw

understood understand

woke wake

wore wear

won win

wrote write

take, almak

teach, ogretmek

tear, yirtmak

tell, soylemek

think, dusunmek

throw, atmak

understand, anlamak

wake, uyanmak

wear, giymek

win, kazanmak

write, yazmak
FRUİTS AND VEGETABLESFACEJOBS

BİRDSDATES AND TİMESHEALTHLabels: , , ,comment closed