Kpss dersleri konu anlatımları

Öğrenme Psikolojisi

* Davranışçı Öğrenme Kuram
* Bilişsel ve Duyuşsal Öğr
* Sosyal Öğrenme Kuramı
* Öğrenme KuramlarıProgram Geliştirme

* Program Geliştirme Temel
* Tyler Modeli


Yöntem ve Teknikler

* Proje Tabanlı Öğrenme
* Çoklu Zeka Kuramı
* Yöntem ve Teknikler Soru
* Soru Cevap Yöntemi
* Tartışma Yöntemi
* Buluş Yoluyla Öğretim St
* Balık Kılçığı Tekniği
* Yöntem ve Teknikler


Ölçme ve Değerlendirme

* Ölçmede Hata
* Ölçme ve DeğerlendirmeGelişim Psikolojisi

* Brunerin Bilişsel Gelişi
* Gelişim Psikolojisi
* Bilişsel GelişimTürkçe

* Dil Yanlışları ve Anlatı
* Sözcüklerde Anlam İlişki
* Sözcüklerin Anlam Özelli
* Paragrafta Anlam
* Kelimede Anlam
* Cümlede Anlam
* Sözcükte Anlam
* Yazımı Karıştırılan Bazı


Vatandaşlık Bilgileri

* T.C. Anayasası'nın Genel
* Bankacılık Düzenleme ve
* Sermaye Piyasası Kurulu
* 1982 Anayasası - Yürütme
* KPSS 2009 Güncel KonularCoğrafya

* Türkiye'de Nüfus
* Türkiye'nin Tarım Ürünle
* Türkiye'de Hayvancılık
* Türkiye'nin Coğrafi Bölg
* Türkiye'de Madencilik
* Türkiye'de Tarım 1
* Türkiye'de Tarım 2
* Türkiye'de Tarım 3Matematik

* Kpss Katı Cisimler
* Kpss Çarpanlara Ayırma
* Kpss Permütasyon
* Kpss Yüzde Problemleri
* Kpss Olasılık
* KpssKöklü Sayılar
* Köklü İfadeler
* Kpss Matematik Çözümlü Soruları


Tarih
# Batı Cephesi Savaşları
# Batı Cephesi
# Mondros Sonrası Dönem
# Sevr Antlaşması ve Düzenli Ordunun Kurulması
# Sivas Kongresi
# Dış Politika
# Büyük Taarruz
# Genelgeler
# TBMM'ye Karşı İsyanlar

# Kongreler Dönemi
# 1. Dünya Savaşı
# 1. Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum
# Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler
# 1. Dünya Savaşı
# Erzurum Kongresi
# Amasya Görüşmesi
# Yararlı Cemiyetler
# Millî Mücadeleye Yararlı Cemiyetler
# Yenilikler Ve Osmanlı Etkinlik Sunusu
# Yenilikler Ve Osmanlı Etkinlik

# Anadolu Selçuklu Devleti
# Türk Tarihinde Yolculuk
# Anadolu Selçuklu Dönemi Kültür ve Medeniyet
# Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
# Atatürk İlkeleri
# Batı Cephesi
# Amasya Genelgesi
# Atatürk İlkeleri
# 1. Dünya Savaşı
# Saltanatın KaldırılmasıRehberlik

* Rehberlik Nedir?
* Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
* Rehberlik

Labels: , , , , ,comment closed