Matematik sembolleri, Matematiksel Semboller, matematiksel İşaretler

Matematiksel Semboller ve İşaretler

+

Artı

{}

Küme işareti

-

Eksi

( )

Parantez

´

Çarpı

%

Yüzde

¸

Bölü

Æ

Boş küme

=

Eşit

Ç

Kesişim

¹

Eşit değil

È

Birleşim

º

Denktir

É

Kapsar

<

Küçüktür

Ì

Altküme

>

Büyüktür

Î

Elemanıdır

p

Pi sayısı

Ï

Elemanı değildir

Matematiksel Semboller ve İşaretler

]AB

AB Yarı Doğrusu

A'

A Kümesinin tümleyeni

E

Evrensel küme

s(A)

A Kümesinin eleman sayısı

~

Benzerdir

»

Benzerdir

@

Eştir

|x|

X’in mutlak değeri

//

Paraleldir

^

Diktir

AB

AB doğrusu

[AB]

AB doğru parçası

[AB

AB ışını

!

Faktöriyel

£

Küçük eşittir

³

Büyük eşittir

Sonsuz

7 bölü 8

( 8’de7 )

h

Yükseklik

Karekök
Matematik Dersinde Kullanılan Araç ve Gereçler

İLETKİGÖNYE


PERGEL


AÇIÖLÇER

Labels: , ,comment closed