İlköğretimde Mesleki Seminer Sunumları

İlköğretimde, mesleki çalışmalar 21 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Seminer çalışmalarını içeren sunumları sizin için sorgulayıp bir araya getirdik.

İlköğretimde Mesleki Çalışmalarda (İlköğretimde Seminer Dönemi Konuları) sizlerin hazırlayacağı çalışmalara kaynak oluşturması amacıyla hazırladığımız sunumları indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.İndireceğiniz sunumların bazıları konuyla aynı ismi paylaşmayabilir. Ancak sunumların içinde hazırlamak istediğiniz konuya ilişkin bilgilerin yer almasından dolayı farklı isimli sunulara da kimi zaman yer verilmiştir.
Sunum dosyalarını araştırma işlemimiz devam etmektedir. Yeni dosya ve sunumların eklenmesine devam edilecektir.
İlköğretimde Mesleki Çalışmalar Sunumları indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız...

Tartışma Yöntemi Tekniği Sunumu:
http://www.egitim.aku.edu.tr/dyeni.ppt
http://www.niziptml.k12.tr/Rehberlik/ogr.%20ynt%20%20tek%20kurum%20kult.ppt
http://www.tokateml.k12.tr/dosya_arsivi/rehberlik/22.ppt

Rol Oynama ve Yaratıcı Drama Tekniği Sunumu:
http://www.tekirdagmem.com/rol.ppt

Probleme Dayalı Öğrenme Tekniği Sunumu:
http://www.antalya-teftis.gov.tr/teftis/dosya/problem.ppt
http://www.antalya-teftis.gov.tr/teftis/dosya/problem.ppt
http://tip.kocaeli.edu.tr/calistay/pdomevcutdurum.ppt
http://tip.kocaeli.edu.tr/calistay/pdo.ppt
http://w3.gazi.edu.tr/~sirin/kaynaklar/ppt/Egt/PBL.ppt
http://www.csarario.k12.tr/images/dokumanlar/dokuman_20080627114307.ppt
http://www.csarario.k12.tr/images/dokumanlar/dokuman_20080627114511.ppt
http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/g.ppt
http://okulweb.meb.gov.tr/31/01/697445/sunular/4.%20Probleme%20Dayal%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenme%20ve%20Proje%20Tabanl%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenme.ppt
http://okulweb.meb.gov.tr/55/08/343930/dok/Proje.ppt
http://www.karaciger.org/sun/PROBLEME%20DAYALI%20%C3%96%C4%9EREN%C4%B0M.ppt
http://www.bilc.forces.gc.ca/conf/2010/PRESENTATIONS%20IST/MONDAY/Mustafa_ER.ppt

Proje Tabanlı Öğrenme Tekniği Sunumu:
http://okulweb.meb.gov.tr/31/01/697445/sunular/4.%20Probleme%20Dayal%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenme%20ve%20Proje%20Tabanl%C4%B1%20%C3%96%C4%9Frenme.ppt
http://ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/30112006/mersin.PPT
http://www.csarario.k12.tr/images/dokumanlar/dokuman_20080627114511.ppt
http://ayseeke.wikispaces.com/file/view/Proje+Tabanl%C4%B1+%C3%96%C4%9Frenme.ppt
http://www.kalkandereataturk.k12.tr/upload/db/digerupload/YAPILANDIRMACI%20YAKLA%C5%9EIM%20SEM%C4%B0NER%C4%B0%20HAZ%C4%B0RAN%202008%201.ppt
http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/projetabanliogrenme/projetabanli_sunum.ppt

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Tekniği Sunumu:
http://w3.gazi.edu.tr/~sirin/kaynaklar/ppt/Egt/isbirligi.ppt
http://ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/30112006/i%C5%9Fbirlikli.PPT
http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/isbirligi/isbirlik_sunum.ppt
http://www.resimkalemi.com/Download/seminer/6.Sinif-isbirlige-dayali-ogrenme-sunumu.ppt
http://home.anadolu.edu.tr/~sdbelet/ders/turkce_ogretimi/yeni_yaklasimlar.ppt
http://taylanca.freetzi.com/images/opd/opdsunumlar/19.ppt
http://ozelegitim.psikolojikdanisma.net/sunular/kubasik_ogrenme.PPT
http://ozelegitim.psikolojikdanisma.net/sunular/ogrenme_stratejileri.ppt
http://www.erzurumram.com/indir/ogretim_teknikleri.ppt
http://www.egitim.aku.edu.tr/beyintemelli.ppt
http://web.inonu.edu.tr/~makdag/hedefler.ppt
http://www.tuncerbulbul.com/FileUpload/ds47927/File/9-_ogrenme-ogretme_surecinin_yonetimi.ppt

Kavram Haritası Tekniği Sunumu:
Kaynak taraması devam etmektedir. Bir süre sonra eklenecektir.
Zihin Haritası Tekniği Sunumu
http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005/bildiriler/kemal-gedikoglu-ozlem-berber.ppt

Analoji Yöntemi Tekniği Sunumu:
http://www.google.com.tr/interstitial?url=http://okulweb.meb.gov.tr/55/18/968485/rehberlik/ogretmen/analoji.ppt
http://okulweb.meb.gov.tr/10/10/872018/Dosyalar/SeminerEylul2009/OgretimYontemVeTeknikleri.ppt

Örnek Olay Yöntemi Tekniği Sunumu:
http://www.egitim.aku.edu.tr/Case-Study.ppt
http://www.niziptml.k12.tr/Rehberlik/ogr.%20ynt%20%20tek%20kurum%20kult.ppt
http://web.sakarya.edu.tr/~skuyucu/sunum/ilker.ppt
http://www.akademikdestek.net/kutuphane/genel/geneldosyalar/nitel_arastirma.ppt
http://www.tokateml.k12.tr/dosya_arsivi/rehberlik/22.ppt
http://ooy2.files.wordpress.com/2009/03/simulasyon_ornekolay.ppt
http://www.ankara4.tesweb.org/dyn_files/sites/54/files/688.ppt
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/dokuman_pdf/ogretimortamlar%C4%B1.ppt
http://taylanca.freetzi.com/images/opd/opdsunumlar/10.ppt
http://www.egitimbilimlerikpss.com/SN/%C3%96RNEKOLAY.ppt
http://www.egitimbilimlerikpss.com/SN/y%C3%B6ntemsorular.ppt
http://www.kartalram.gov.tr/RehberOgretmen/Sunumlar_Slaytlar/ogretimdemetodlar.ppt
http://www.manisahedefdershanesi.com.tr/rehber/ogretimyonetimi.ppt
http://www.kku.edu.tr/abofisi/userfiles/file/188833565047fede9c59879sunum1.ppt
http://www.aoa.edu.tr/cankoy/program%20geli%C5%9Ftirme%20notlar%C4%B1.ppt
Beyin Fırtınası Tekniği Sunumu:
http://ozelegitim.psikolojikdanisma.net/sunular/beyin_firtinasi.ppt
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh286.ppt
http://alsancakmelihozakat.k12.tr/tky/ppt/problemcoztek.ppt
http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozdemirt/isttatistikselkalitekontrolu/KAL%DDTE%20KONTROL/%DDPK.ppt
http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozdemirt/isttatistikselkalitekontrolu/KAL%DDTE%20KONTROL/IPK.ppt
http://tunceli.meb.gov.tr/eskisite/ortaogretim_projesi/belgeler/swot_pest.ppt
http://www.hanifekucukler.com/UserFiles/File/TKY/5-problem%20%C3%A7%C3%B6zme%20y%C3%B6ntemleri.ppt
http://www.cekmekoy-meb.gov.tr/db/dokuman/TAKIM%20%C3%87ALI%C5%9EMASI%20VE%20PROBLEM%20%C3%87%C3%96ZME%20TEKN%C4%B0KLER%C4%B0.ppt
http://orhankocak.net/dosyalar/word/yaraticilik.ppt
http://www.egeozelokulder.org.tr/kalitecember.ppt
http://www.denizcilik.gov.tr/tr/PROBLEM%20%C3%87%C3%96ZME%20TEKN%C4%B0KLER%C4%B0.ppt
http://taylanca.freetzi.com/images/opd/opdsunumlar/11.ppt
http://usak.meb.gov.tr/icerik/okulgelisim/STRATEJ%C4%B0K%20Y%C3%96NET%C4%B0M.ppt
http://www.csarario.k12.tr/images/dokumanlar/dokuman_20080627114511.ppt
http://www2.itu.edu.tr/~hserdarkaya/DOCS/proje3/KASIM%202006%20proje3.ppt
http://www.dersdokumanlari.com/firtina.ppt
http://egitim.erciyes.edu.tr/~bakarsu/316/316-8.ppt
http://www.sabek.com.tr/SUNU/Beyin%20firtinasi.ppt
http://www.trakya.edu.tr/hastaneweb/pct.PPT
http://atama.meb.gov.tr/daireler/merkez_atama/Sunular/Sorun_Cozme_Strateji.ppt
Altı Şapka Tekniği Yöntemi:
http://www.upload.gen.tr/d.php/s12/t4w7p6tw/alt_____apka.zip.html

Labels: , ,comment closed