Alan Seçimi

ALAN SEÇİMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

ÖSYM, 1999 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatmıştır. Üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapan öğrenciler, "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları" farklı katsayılarla çarpılarak ödüllendirilmiştir.
2002 yılında yapılan yeni bir değişiklikle "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının" etkisi % 3 artırılarak % 17,5'den % 21'e çıkartılmıştır.

Bu uygulamayla birlikte, meslek liselerinde okuyan öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaya özendirmek için ek puan uygulaması başlatılmıştır.

Böylece liselerde okuyan öğrencilerin seçtikleri alanda, meslek lisesi öğrencilerinin de seçtikleri bölümde öğrenim görmeleri sağlanacaktır.

Üniversiteye girişte herhangi bir katkısı olmadığı düşüncesiyle öğrenciler bugüne kadar alan seçimine önem vermiyorlardı. Yeni uygulama ile öğrencilerin, velilerin, rehber öğretmenlerin alan seçimine önem vermeleri sağlanmış ve okul dersleri üniversiteye girişte daha etkili hale getirilmiştir.

1. Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?

Liselerde sınıf geçme yönetmeliğine göre; alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü; bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci, 9. sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını belirtilen barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır.

9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca, 10. sınıfın ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı bir alanda seçimini yapabilir.

2. Alanlar Nasıl Belirlenir?

Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir.

a) Öğrencinin başarısı

Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olma zorunluluğu vardır

Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.

Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.

Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.

b) idare, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü

Okulda, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.

3. Alan İçin Not Yükseltme

Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.

4. Alan Değiştirme

Öğrenciler 10.sınıfta ilk bir ay içerisinde yeni geçecekleri alanın koşullarını taşımak kaydıyla alan değiştirebilirler.

10. sınıftan sonraki sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılını başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.

Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.

Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.

Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

5. Alana Yönelmeye Kaynaklık Eden Dersler

ALANLAR

KAYNAK DERSLERİ

Fen Bilimleri

Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik

Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya

Türkçe-Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik

Yabancı Dil

Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil

6. Derslerin Seçimi

Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.

Ders bitiminden 10 gün önce, bitimden sonra 10 gün, toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.

Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.

Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.

Alan Seçiminin Üniversiteye Girişteki Önemi Nedir???

Eğer öğrenciler alan seçimini doğru yapmazlarsa 25 ile 50 arasında değişen bir puan kaybına uğrayacaklardır. Bu, ortalama binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelir.

Öğrencilerin, 9. sınıf sonunda bu kılavuzdaki bilgilere bakarak alan seçimini yapmaları gerekir.

Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir.

Öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir.

Seçilen alana uygun tercih yapılması halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı 0,8 katsayısı ile, alandan farklı tercih yapıldığında ise 0.3 ile çarpılacaktır.

Meslek lisesi öğrencilerinin alanıyla ilgili tercih yapmaları halinde bu katsayı (0,8+0,24) = 1,04 olacaktır.

Meslek lisesi öğrencileri alan seçimini doğru yapmazlarsa 37 ile 74 puan arasında değişen bir puan kaybına uğrayabilirler.

AOBP'nin 100 ile 50 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 25-50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.

Rehberlik

Yüksek Öğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

2 Yıllık Sözel

Program AdıÖğretim SüresiPuan türü
Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi2SÖZ-1
Adalet2SÖZ-1
Adalet Meslek Yüksekokulu2SÖZ-1
Aşçılık2SÖZ-1
Büro Yönetimi ve Sekreterlik2SÖZ-1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2SÖZ-1
Cilt Bakımı ve Güzellik2SÖZ-1
Çini ışlemeciliği2SÖZ-1
Çocuk Gelişimi2SÖZ-1
Deri Konfeksiyon2SÖZ-1
Diş Teknik Sekreterliği2SÖZ-1
El Sanatları2SÖZ-1
Fotoğrafçılık2SÖZ-1
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2SÖZ-1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları2SÖZ-1
Geleneksel El Sanatları2SÖZ-1
Görsel ıletişim2SÖZ-1
Halı ve Kilim2SÖZ-1
Halıcılık2SÖZ-1
Halıcılık ve Desinatörlüğü2SÖZ-1
Halkla ılişkiler2SÖZ-1
Halkla ılişkiler ve Reklamcılık2SÖZ-1
Halkla ılişkiler ve Tanıtım2SÖZ-1
Hazır Yemek ve Aşçılık2SÖZ-1
Host ve Hosteslik (Otobüs)2SÖZ-1
ıletişim ve Halkla ılişkiler2SÖZ-1
Kuaförlük2SÖZ-1
Mimari Dekoratif Sanatlar2SÖZ-1
Radyo ve Televizyon Programcılığı2SÖZ-1
Radyo ve Televizyon Yayımcılığı2SÖZ-1
Serigrafi2SÖZ-1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2SÖZ-1
Uygulamalı ıngilizce-Türkçe Çevirmenlik2SÖZ-1
Yerel Yönetimler2SÖZ-1
2 Yıllık Eşit Ağırlık
Program AdıÖğretim SüresiPuan türü
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)2--
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim)2--
Dış Ticaret (Açıköğretim)2--
Ev ıdaresi (Açıköğretim)2--
Halkla ılişkiler (Açıköğretim)2--
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)2--
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)2--
Muhasebe (Açıköğretim)2--
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)2--
Sağlık Kurumları ışletmeciliği (Açıköğretim)2--
Sosyal Bilimler (Açıköğretim)2--
Tarım (Açıköğretim)2--
Turizm ve Otel ışletmeciliği (Açıköğretim)2--
Yerel Yönetimler (Açıköğretim)2--
Turizm Rehberliği2DİL
Arıcılık2EA-1
At Antrenörlüğü2EA-1
Atçılık İşletmeciliği2EA-1
Av ve Yaban Hayatı2EA-1
Ayakkabı Tasarımı2EA-1
Bağcılık2EA-1
Bahçe Ziraatı2EA-1
Bankacılık2EA-1
Bankacılık ve Sigortacılık2EA-1
Besicilik2EA-1
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim)2EA-1
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim)2EA-1
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama2EA-1
Borsa ve Finans2EA-1
Çay Eksperliği2EA-1
Dekor Tasarımı2EA-1
Deniz ve Liman işletme2EA-1
Dericilik2EA-1
Dış Ticaret2EA-1
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği2EA-1
Doğal Taş Dekorasyonu2EA-1
Emlak ve Emlak Yönetimi2EA-1
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme2EA-1
Endüstriyel Tavukçuluk2EA-1
Et Endüstrisi2EA-1
e-Ticaret2EA-1
Fındık Eksperliği2EA-1
Fidan ve Fidecilik2EA-1
Fidan Yetiştirme2EA-1
Film Yapım Teknikleri2EA-1
Finans2EA-1
Gemoloji ve Mücevher2EA-1
Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı2EA-1
Grafik2EA-1
Grafik Tasarımı2EA-1
Gümrük ışletme2EA-1
Hastane Yönetimi ve Organizasyon2EA-1
İnsan Kaynakları2EA-1
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı2EA-1
İpek Böcekçiliği2EA-1
İşletme2EA-1
İşletme (Uzaktan Eğitim)2EA-1
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği2EA-1
İthalat-İhracat2EA-1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği2EA-1
Karayolu Ulaşımı ve Trafik2EA-1
Kıymetli Taş ve Metal ışlemeciliği2EA-1
Kooperatifçilik2EA-1
Kostüm Tasarımı2EA-1
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı2EA-1
Lojistik2EA-1
Maliye2EA-1
Mantarcılık2EA-1
Masaüstü Yayıncılık2EA-1
Matbaacılık2EA-1
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası2EA-1
Mermer Teknolojisi2EA-1
Mermercilik2EA-1
Meyve-Sebze ışleme2EA-1
Moda Tasarımı2EA-1
Moda ve Tekstil Tasarımı2EA-1
Muhasebe2EA-1
Nalbantlık2EA-1
Odun Dışı Orman Ürünleri2EA-1
Organik Tarım2EA-1
Ormancılık2EA-1
Orta Kademe Yöneticilik2EA-1
Otobüs ışletmeciliği2EA-1
Otobüs şoförlüğü (Kaptanlık)2EA-1
Özel Güvenlik ve Koruma2EA-1
Para ve Sermaye Yönetimi2EA-1
Pazarlama2EA-1
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri2EA-1
Peyzaj ve Süs Bitkileri2EA-1
Raylı Sistemler ışletmeciliği2EA-1
Restorasyon2EA-1
Restorasyon ve Konservasyon2EA-1
Savunma ve Güvenlik2EA-1
Sebze Üretimi2EA-1
Seracılık2EA-1
Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2EA-1
Sigortacılık2EA-1
Sivil Hava Ulaştırma ışletmeciliği2EA-1
Su Ürünleri2EA-1
Sualtı2EA-1
Subtropik İklim Bitkileri2EA-1
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2EA-1
Süt ve Ürünleri2EA-1
Takı Tasarımı ve Süs Taşları ışlemeciliği2EA-1
Tapu Kadastro2EA-1
Tarım ışletmeciliği ve Pazarlama2EA-1
Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması2EA-1
Tarımsal İşletmecilik2EA-1
Tarımsal Kooperatifçilik2EA-1
Tarımsal Laboratuvar2EA-1
Tarımsal Pazarlama2EA-1
Tarımsal Sulama Yönetimi2EA-1
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri2EA-1
Tarla Bitkileri2EA-1
Tasarım ve Basım-Yayımcılık2EA-1
Tavukçuluk2EA-1
Televizyon Yapım ve Yönetimi2EA-1
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama2EA-1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2EA-1
Ticaret ve Yönetim2EA-1
Tohumculuk2EA-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği2EA-1
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği2EA-1
Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği2EA-1
Uluslararası Lojistik2EA-1
Uluslararası Ticaret2EA-1
Uluslararası Ticaret Yönetimi2EA-1
Uygulamalı Takı Teknolojisi2EA-1
Yağ Endüstrisi2EA-1
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği2EA-1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2EA-1
Zeytin Endüstrisi2EA-1
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi2EA-1
2 Yıllık Dil
Turizm Rehberliği2DİL
2 Yıllık Açıköğretim
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)2--
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim)2--
Dış Ticaret (Açıköğretim)2--
Ev İdaresi (Açıköğretim)2--
Halkla İlişkiler (Açıköğretim)2--
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)2--
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)2--
Muhasebe (Açıköğretim)2--
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)2--
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)2--
Sosyal Bilimler (Açıköğretim)2--
Tarım (Açıköğretim)2--
Turizm ve Otel ışletmeciliği (Açıköğretim)2--
Yerel Yönetimler (Açıköğretim)2--
4 Yıllık Açıköğretim
Çalışma Eko.ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim)4--
İktisat (Açıköğretim)4--
İşletme (Açıköğretim)4--
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)4--
Maliye (Açıköğretim)4--
Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim)4--
4 Yıllık Dil
Alman Dili ve Edebiyatı4DİL
Almanca Öğretmenliği4DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı4DİL
Arap Dili ve Edebiyatı4DİL
Arapça Öğretmenliği4DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı4DİL
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
Çeviribilim4DİL
Çin Dili ve Edebiyatı4DİL
Dilbilim4DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
Fars Dili ve Edebiyatı4DİL
Fransız Dili ve Edebiyatı4DİL
Fransızca Öğretmenliği4DİL
Hindoloji4DİL
Hungaroloji4DİL
İngiliz Dil Bilimi4DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı4DİL
İngilizce Öğretmenliği4DİL
İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim)4DİL
İspanyol Dili ve Edebiyatı4DİL
İtalyan Dili ve Edebiyatı4DİL
Japon Dili ve Edebiyatı4DİL
Japonca Öğretmenliği4DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat4DİL
Kore Dili ve Edebiyatı4DİL
Latin Dili ve Edebiyatı4DİL
Leh Dili ve Edebiyatı4DİL
Mütercim-Tercümanlık4DİL
Rus Dili ve Edebiyatı4DİL
Sinoloji4DİL
Turist Rehberliği4DİL
Urdu Dili ve Edebiyatı4DİL
Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL
4 Yıllık Eşit Ağırlık
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği4EA-1
Bankacılık (Yüksekokul)4EA-1
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)4EA-1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi4EA-1
Denizcilik ışletmeleri Yönetimi4EA-1
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği4EA-1
İşletme Öğretmenliği4EA-1
Matbaa Öğretmenliği4EA-1
Moda Tasarımı4EA-1
Moda Tasarımı Öğretmenliği4EA-1
Muhasebe (Yüksekokul)4EA-1
Muhasebe Bilgi Sistemleri4EA-1
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği4EA-1
Okul Öncesi Öğretmenliği4EA-1
Pazarlama Öğretmenliği4EA-1
Sermaye Piyasası4EA-1
Seyahat İşletmeciliği4EA-1
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği4EA-1
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğr.4EA-1
Sigortacılık4EA-1
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği4EA-1
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)4EA-1
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA-1
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik4EA-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)4EA-1
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)4EA-1
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)4EA-1
Üstün Zekalılar Öğretmenliği4EA-1
Yiyecek-ıçecek İşletmeciliği4EA-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)4EA-1
Konaklama İşletmeciliği4EA-1
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği4EA-1
Aile ve Tüketici Bilimleri4EA-2
Antropoloji4EA-2
Avrupa Birliği İlişkileri4EA-2
Bankacılık (Fakülte)4EA-2
Bankacılık ve Finans (Fakülte)4EA-2
Bankacılık ve Finansman4EA-2
Bankacılık ve Sigortacılık4EA-2
Bilgi ve Belge Yönetimi4EA-2
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4EA-2
Deniz ışletmeciliği ve Yönetimi4EA-2
Ekonometri4EA-2
Ekonomi4EA-2
Ekonomi ve Finans4EA-2
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları4EA-2
Felsefe4EA-2
Hukuk4EA-2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı4EA-2
İktisat4EA-2
İnsan Kaynakları Yönetimi4EA-2
İşletme4EA-2
İşletme Bilgi Yönetimi4EA-2
İşletme Enformatiği4EA-2
İşletme-Ekonomi4EA-2
Kamu Yönetimi4EA-2
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği4EA-2
Küresel ve Uluslararası ılişkiler4EA-2
Lojistik Yönetimi4EA-2
Maliye4EA-1
Muhasebe (Fakülte)4EA-2
Muhasebe ve Finansal Yönetim4EA-2
Pazarlama4EA-2
Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım4EA-2
Psikoloji4EA-2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4EA-2
Reklamcılık4EA-2
Sağlık İdaresi4EA-2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği4EA-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları4EA-2
Sınıf Öğretmenliği4EA-2
Sigortacılık ve Risk Yönetimi4EA-2
Siyaset Bilimi4EA-2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4EA-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkiler4EA-2
Sosyal Hizmet (Fakülte)4EA-2
Sosyal Hizmetler4EA-2
Sosyoloji4EA-2
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)4EA-2
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)4EA-2
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)4EA-2
Ulaştırma ve Lojistik4EA-2
Uluslararası Finans4EA-2
Uluslararası İlişkiler4EA-2
Uluslararası ılişkiler ve Avrupa Birliği4EA-2
Uluslararası İşletme4EA-2
Uluslararası İşletmecilik4EA-2
Uluslararası Lojistik4EA-2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)4EA-2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)4EA-2
Uluslararası Ticaret (Fakülte)4EA-2
Uluslararası Ticaret ve Finansman4EA-2
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik4EA-2
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)4EA-2
Felsefe Grubu Öğretmenliği4EA-2
4 Yıllık Sayısal
Acil Yardım ve Afet Yönetimi4SAY-1
Aktüerya4SAY-1
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)4SAY-1
Bilgi Teknolojileri4SAY-1
Bilgisayar Öğretmenliği4SAY-1
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği4SAY-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri4SAY-1
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği4SAY-1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği4SAY-1
Bilişim Sistemleri ve Tek. (Yüksekokul)4SAY-1
Döküm Öğretmenliği4SAY-1
Ebelik4SAY-1
Elektrik Öğretmenliği4SAY-1
Elektronik Öğretmenliği4SAY-1
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği4SAY-1
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği4SAY-1
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği4SAY-1
Enerji Öğretmenliği4SAY-1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)4SAY-1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4SAY-1
Güverte (Yüksekokul)4SAY-1
Havacılık Elektrik ve Elektroniği4SAY-1
Hemşirelik4SAY-1
Kalıpçılık Öğretmenliği4SAY-1
Kontrol Öğretmenliği4SAY-1
Makine (Yüksekokul)4SAY-1
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği4SAY-1
Mekatronik Öğretmenliği4SAY-1
Metal Öğretmenliği4SAY-1
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği4SAY-1
Otomotiv Öğretmenliği4SAY-1
Talaşlı Üretim Öğretmenliği4SAY-1
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği4SAY-1
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği4SAY-1
Tekstil Öğretmenliği4SAY-1
Tekstil Terbiye Öğretmenliği4SAY-1
Telekomünikasyon Öğretmenliği4SAY-1
Tesisat Öğretmenliği4SAY-1
Tütün Eksperliği4SAY-1
Uçak Elektrik-Elektronik4SAY-1
Uçak Gövde - Motor4SAY-1
Uçak Gövde - Motor Bakım4SAY-1
Yapı Öğretmenliği4SAY-1
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği4SAY-1
Yapı Tasarımı Öğretmenliği4SAY-1
Kimya Öğretmenliği4SAY-1
Aktüerya Bilimleri4SAY-2
Astronomi ve Uzay Bilimleri4SAY-2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği4SAY-2
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)4SAY-2
Bilgisayar Bilimleri4SAY-2
Bilgisayar Mühendisliği4SAY-2
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri4SAY-2
Bilgisayar-Enformatik4SAY-2
Bilişim Sistemleri Mühendisliği4SAY-2
Bilişim Sistemleri ve Tek. (Fakülte)4SAY-2
Biyokimya4SAY-2
Biyoloji4SAY-2
Biyomedikal Mühendisliği4SAY-2
Biyomühendislik4SAY-2
Çevre Bilimleri ve Yönetimi4SAY-2
Çevre Mühendisliği4SAY-2
Deniz Teknolojisi Mühendisliği4SAY-2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği4SAY-2
Deri Mühendisliği4SAY-2
Elektrik Mühendisliği4SAY-2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği4SAY-2
Elektronik Mühendisliği4SAY-2
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği4SAY-2
Endüstri Mühendisliği4SAY-2
Endüstri Sistemleri Mühendisliği4SAY-2
Endüstri Ürünleri Tasarımı4SAY-2
Endüstriyel Tasarım4SAY-2
Enerji Sistemleri Mühendisliği4SAY-2
Fen Bilgisi Öğretmenliği4SAY-2
Finans Matematiği4SAY-2
Fizik4SAY-2
Fizik Mühendisliği4SAY-2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fakülte)4SAY-2
Gemi inşaatı Mühendisliği4SAY-2
Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği4SAY-2
Gemi Makineleri işletme Mühendisliği4SAY-2
Genetik ve Biyomühendislik4SAY-2
Gıda Mühendisliği4SAY-2
Güverte (Fakülte)4SAY-2
Havacılık ve Uzay Mühendisliği4SAY-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri4SAY-2
Hidrojeoloji Mühendisliği4SAY-2
İç Mimarlık4SAY-2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği4SAY-2
İmalat Mühendisliği4SAY-2
İnşaat Mühendisliği4SAY-2
İstatistik4SAY-2
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri4SAY-2
İşletme Mühendisliği4SAY-2
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği4SAY-2
Jeofizik Mühendisliği4SAY-2
Jeoloji Mühendisliği4SAY-2
Kontrol Mühendisliği4SAY-2
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması4SAY-2
Maden Mühendisliği4SAY-2
Makine (Fakülte)4SAY-2
Makine Mühendisliği4SAY-2
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği4SAY-2
Malzeme Mühendisliği4SAY-2
Matematik4SAY-2
Matematik Mühendisliği4SAY-2
Matematik-Bilgisayar4SAY-2
Mekatronik Mühendisliği4SAY-2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4SAY-2
Meteoroloji Mühendisliği4SAY-2
Mimarlık4SAY-2
Moleküler Biyoloji ve Genetik4SAY-2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları4SAY-2
Nükleer Enerji Mühendisliği4SAY-2
Orman Endüstrisi Mühendisliği4SAY-2
Orman Mühendisliği4SAY-2
Otomotiv Mühendisliği4SAY-2
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği4SAY-2
Peyzaj Mimarlığı4SAY-2
Seramik Mühendisliği4SAY-2
Sistem Mühendisliği4SAY-2
Su Ürünleri4SAY-2
Şehir ve Bölge Planlama4SAY-2
Tarım İşletmeciliği4SAY-2
Tekstil Mühendisliği4SAY-2
Telekomünikasyon Mühendisliği4SAY-2
Uçak Mühendisliği4SAY-2
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar4SAY-2
Uzay Mühendisliği4SAY-2
Üretim Mühendisliği4SAY-2
Yazılım Mühendisliği4SAY-2
Ziraat Mühendisliği4SAY-2
Kimya4SAY-2
Kimya Mühendisliği4SAY-2
Kimya-Biyoloji Mühendisliği4SAY-2
Biyoloji Öğretmenliği4SAY-2
Diş Hekimliği4SAY-2
Eczacılık4SAY-2
Fizik Öğretmenliği4SAY-2
Matematik Öğretmenliği4SAY-2
Veteriner4SAY-2
Tıp4SAY-2
4 Yıllık Sözel
Büro Yönetimi Öğretmenliği4SÖZ-1
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği4SÖZ-1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği4SÖZ-1
Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği4SÖZ-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.4SÖZ-1
Giyim Öğretmenliği4SÖZ-1
Görme Engelliler Öğretmenliği4SÖZ-1
Hazır Giyim Öğretmenliği4SÖZ-1
İlahiyat4SÖZ-1
İşitme Engelliler Öğretmenliği4SÖZ-1
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği4SÖZ-1
Nakış Öğretmenliği4SÖZ-1
Turizm Animasyon4SÖZ-1
Zihin Engelliler Öğretmenliği4SÖZ-1
Arkeoloji4SÖZ-2
Arkeoloji ve Sanat Tarihi4SÖZ-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı4SÖZ-2
Basın ve Yayın4SÖZ-2
Coğrafya4SÖZ-2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4SÖZ-2
Gazetecilik4SÖZ-2
Halkbilim4SÖZ-2
Halkla İlişkiler4SÖZ-2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4SÖZ-2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım4SÖZ-2
Hititoloji4SÖZ-2
İletişim4SÖZ-2
Kültür Yönetimi4SÖZ-2
Medya ve İletişim4SÖZ-2
Medya ve İletişim Sistemleri4SÖZ-2
Radyo ve Televizyon4SÖZ-2
Radyo, Sinema ve Televizyon4SÖZ-2
Reklam Tasarımı ve İletişimi4SÖZ-2
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler4SÖZ-2
Sanat Tarihi4SÖZ-2
Sanat Yönetimi4SÖZ-2
Sinema4SÖZ-2
Sinema ve Televizyon4SÖZ-2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4SÖZ-2
Sümeroloji4SÖZ-2
Tarih4SÖZ-2
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı4SÖZ-2
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji4SÖZ-2
Türk Dili ve Edebiyatı4SÖZ-2
Türk Halkbilimi4SÖZ-2
Türkçe Öğretmenliği4SÖZ-2
Coğrafya Öğretmenliği4SÖZ-2
Tarih Öğretmenliği4SÖZ-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4SÖZ-2


Labels: ,comment closed