Derse Nasıl Yoğunlaşılır

YOĞUNLAŞMAK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER NELERDİR ?

- Çok istenen ve gerçekleştirilebilir bir hedef belirlemek,
- Hedefe yönelik uygulanabilir ve gerçekçi bir plân yapmak,
- Çalışmayı hatırlatacak ortamlarda bulunmak,
- Zihnin açık olduğu saatleri değerlendirmek,
- Çalışkan arkadaşlarla grup çalışması yapmak,
- Yapılan işi sevmeye çalışmak,
- Çalışmayı engelleyici endişelerin üzerine gidip onları yenmek,
- Ulaşılması hayal edilen hedefi hatırdan çıkarmamak


Labels: ,comment closed