6. sınıf fen ve teknoloji sene başı seviye tespit sınavı


Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar arasında sadece kurbağalara ait bir özelliktir?

A) Başkalaşım geçirmeleri

B) Yumurta ile çoğalmaları

C) Solungaç solunumu yapmaları

D) Derilerinin kaygan olması


Çiçekli bir bitkinin beslenmesinde, terlemesinde ve gaz alışverişinde görevli olan yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kök b) Gövde c) Yaprak d) Çiçek

 1. Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin yapısında bulunmaz?

 1. Emici tüyler
 2. Dişi organ
 3. Taç yaprak
 4. Çanak yaprak


4. . I. Topraktan suyu almak

II. Suyu gövdeye iletmek

III. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlamak

Yukarıdaki verilenlerden hangileri kökün görevlerindendir?

A) Yalnız I B) II-III

C) I-III D) I-II-III

5.

Aşağıdakilerden hangisinin üremesi diğerlerinden farklıdır?

a. tavuk b. inek

c. koyun d. köpek

6

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sürtünme kuvveti hareketli nesneleri yavaşlatır.

B) Sürtünme kuvveti yararlı değildir.

C) Sürtünme kuvveti yüzeye göre değişir.

D) Sürtünme kuvveti yağlı zeminde azalır.
7.

I II III

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir. Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir. Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

Özdeş pil ve ampullerle aşağıdaki elektrik devresi kuruluyor. Devredeki ampullerin parlaklığının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olur?

  A) I, II, III B) III, II, I C) II, I, III D) II, III, I


8
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devrede elektrik anahtarı açık ise ampul yanar.

B) Devrede bulunan pil sayısı arttığında, ampullerin parlaklığı artar.

C) Tüm elektrik aletlerinin elektrik devreleri aynı değildir.

D) Devredeki anahtar kapalı durumda ise ampul söner.

9

Aşağıda bazı devrelerdeki pil ve ampul sayıları verilmiştir.

  Pil ve ampuller özdeş olduğuna göre, hangi devredeki ampuller en az parlaklıkta yanar?

Pil . Ampul

A) 3 2

B) 2 1

C) 1 1

D) 3 1

10.

Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliği değildir?

A) Memeliler akciğer solunumu yaparlar. B) Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.

C) Memeliler, omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş olanlarıdır.

D) Vücutları tüylerle örtülüdür.

11.

Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait bir özellik değildir?

A) Vücudu tüylerle kaplıdır

B) Yavrularını sütle beslerler

C) Yumurta ile çoğalırlar

D) Akciğer solunumu yaparlar


12.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hal değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklıkları da değişir.

B)Isı bir enerji çeşidi değildir?

C) Isı, alan her maddenin sıcaklığı yükselmez.

D) Sıcaklık bir enerji çeşididir.13.

Aşağıdakilerden hangisi sesi az iletir?

 1. Hava
 2. Yün
 3. Tahta
 4. Su
14.


Kapalı bir karton kutunun üzerine delikler açtıktan sonra kutunun içerisine bir ışık kaynağı koyunuz. Işık kaynağından çıkan ışınların deliklerden yayıldığını gözlemlersiniz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sadece doğal ışık kaynaklarından çıkan ışınlar doğrusal ve her yönde yayılabilir.
 2. Işık her yönde yayılabilir.
 3. Sadece yapay ışık kaynaklarından çıkan ışınlar doğrusal ve her yöne yayılabilir.
 4. Kutunun içerisi ışık dolunca deliklerden dışarı taşar.


15.


Işık ve ışığın yayılması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Işık her yönde yayılabilir.
 2. Işık doğrusal olarak yayılır.
 3. Işık bir engelle karşılaştığında yayılmayı sürdürür.
 4. Işığın yolunu belirten doğrulara ışık ışınları denir.


Adı Soyadı:

No:

Sınıfı:

CEVAP ANAHTARI

(Sadece doğru cevabı yazınız)


1


11

2


12

3


13

4


14

5


15

6
78910Süre:20dk

BAŞARILAR

BURHANETTİN MESUT

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ

6. sınıf sene başı seviye tespit sınavı,6. sınıf fen ve teknoloji sınavı,fen ve teknoloji sene başı, 6. sınıf seviye tespit sınavı,fen ve teknoloji 6. sınıf soruları,6. sınıf fen ve teknoloji sınavları,6. sınıf fen ve teknoloji testi,6. sınıf fen ve teknoloji 1. ünite testi,6. sınıf fen ve teknoloji sene başı seviye tespit sınavı


Labels:comment closed