Elementler ve Sembolleri

Eski çağlarda doğadaki her şeyin dört temel elementten hava su toprak ve ateşten meydana geldiğine inanılırdı. Bu düşünce ortaçağ sonuna kadar devam etti. Tüm maddelerin altına dönüştürülmesine çalışıldığı, adına da simya denen bu dönemde Robert Boyle elementi “daha basit maddelere ayrılamayan madde” olarak tanımladı.
Simya adı altında yürütülen bu çalışmalar 18. yüzyıl sonlarına doğru kimya bilimine dönüşmüş ve bir çok yeni element keşfedilmiştir.
Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynıdır. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Farklı elementler farklı özelliklere sahiptir.
Örneğin: demir elementini oluşturan atomla bakır elementini oluşturan atom birbirinden farklıdır. Dolayısıyla demir elementiyle bakır elementi birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

Bazı elementleri oluşturan birimler atomdur. Bu elementlere atomik yapılı elementler denir. Bazı elementleri ise oluşturan temel birimler aynı atomların oluşturduğu moleküllerdir. Bu elementlere de moleküler yapılı elementler denir.
Doğada canlı cansız her madde elementlerden oluşur.
Günlük hayatta karşılaştığımız yaygın elementler:
Civa elementi: Diş dolgusu yapımında kullanılır. Termometrelerde kullanılır.
Bakır elementi: Bir takım mutfak aletleri, süs eşyaları bakır elementinden yapılır.
Altın ve Gümüş elementi: süs eşyası olarak kullanılır. Yüzük, bilezik, gümüş kase gibi
İyot elementi: Deniz ürünlerinde ve sofra tuzunda bulunur.
Çinko elementi: Mutfak eşyalarında ve pillerde kullanılır.
Demir elementi: Marul, pekmezde,vücudumuzdaki kanda bulunur. inşaat malzemelerinde kullanılır.
Krom elementi: metal maddelerde sertlik sağlamada ve zırhlı araç yapımında kullanılır. yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu gibi gıda maddelerinde bulunur.
Kalay elementi: bakırları parlatmada kullanılır.
Kurşun elementi: mermi yapımında kullanılır.
Helyum elementi: zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede, roket yakıtını sıkıştırmada kullanılır.
Magnezyum elementi: hava taşıtlarının yapısında kullanır. Ayrıca kurutulmuş meyvelerde bulunur.
Silisyum elementi: kumda, kilde, camın yapısında bulunur ve yapı malzemelerinde kullanılır.
Kalsiyum elementi: çimento, alçı, kireçte ayrıca dişlerimiz ve kemiklerimizin yapısında da bulunur.
Oksijen elementi: canlıların yaşaması için temel elementtir.
Karbon elementi: kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerde, ayrıca canlıların yapısında bulunur.
Bor elementi: roket yakıtı, ısıya dayanıklı renkli cam imalatında ve seramiklerde kullanılır.
Potasyum elementi: sıvı deterjan, gübre, barut, cam ve lens yapımında kullanılır.
Alüminyum elementi: mutfak araç gereçleri, elektrikli kablo, ve içecek kutularının yapısında kullanılır.
Günümüzde 120′ye yakın element vardır. Bunlardan 100 element yeryüzünde doğal halde bulunur. Diğerleri laboratuarlarda elde edilmiştir. Bilimsel çalışmalarla bu sayılar değişebilir.
Vücudumuzda ve yeryüzünde değişik oranlarda elementler bulunur. Bunlardan oksijen, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve demir hem vücudumuzda hem de yeryüzünde bulunur. Oksijeninde hem vücudumuzda hem de yeryüzünün büyük bir kısmını oluşturması dikkat çekicidir.
ElementVücudumuzdaYeryüzünde
Oksijen% 65% 46,6
Karbon% 18
Hidrojen% 10
Azot% 3
Kalsiyum% 2% 3,6
Fosfor% 1,1
Potasyum% 0,35% 2,6
Sülfür% 0,25
Sodyum% 0,15% 2,8
Magnezyum% 0,05% 2,1
Demir% 0,004% 5
Silisyum———–% 27,7
Alüminyum———–% 8,1
Elementler ilk bulunduklarında onlara özelliklerini anımsatan isimler koymaya özen göstermişler. Bir kısmına gezegen yıldız ismi koymuşlar, kıta ülke şehir ismi kullanılmış yada bilim insanlarının isimleri ile adlandırılmışlar.
Bilim adamları elementlerin latince adı yerine bu adların ilk harflerini tercih etmişler ve bu harfler elementlerin sembolü olarak kullanılmıştır. İlk harfleri aynı olan elementler olduğunda da element adının ilk iki harfi tercih edilmiştir. İki harfle belirtme durumunda ilk harf büyük , ikinci harf küçük yazılmıştır.
Örnek: Hidrojen(Hydrogenes) “H“, Helyum(Helios) “He
Kullandığımız elementlerin sembolleri dünyanın tüm ülkelerinde aynıdır. Bu konuda tüm dünya ortak bir dil kullanmaktadır.
Elementleri ifade etmede semboller kullanılırken sembolden o elementin atomik yapıda mı yoksa moleküler yapıda mı olduğunu anlayamayız.Bunun içinde formüller kullanılır.
Örneğin hidrojen elementi molekülü iki atomludur. Sembolü “H” iken formülü “H2″ larak gösterilir.
Bileşik formüllerle ifade edilir. Örneğin bir bileşik olan su H2O formülü ile gösterilir.
İlk 20 Element  İsimleri ve Sembolleri:
1HidrojenH11SodyumNa
2HelyumHe12MagnezyumMg
3LityumLi13AlüminyumAl
4BerilyumBe14SilisyumSi
5BorB15FosforP
6KarbonC16KükürtS
7AzotN17KlorCl
8OksijenO18ArgonAr
9FlorF19PotasyumK
10NeonNe20KalsiyumCa
elementlerin sembolleri sadece latince kısaltmadır. Dillere göre değişmez. Element isimleri dillere göre değişir. Tüm Element isimlerinin ;

Labels:comment closed