Online Ek Ders Hesaplama Modülü, Ek ders nasıl hesaplanır?

09 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,059445) dikkate alınarak;

Ek Ders Ücreti Nedir?

Ek ders ücreti maaş karşılığı girmesi gereken derslerin dışında girmiş oldukları derse ödenen ücreti ifade eder.

Ekders Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Yürürlükteki Memur Maaş Karsayısının (2010 İlk altı ay için : 0,059445), ekders göstergesi (140) ile çarpılması sonucu bulunan rakama bir saatlik bürüt ekders ücreti denir. Bu Tutar ilgilinin ek ders saati toplamı ile çarpılarak toplam ekders ücreti bulunur.


Yani formüle edecek olursak;
Ekders Göstergesi X Kaaş Katsayısı = Bir Saatlik Bürüt Ek Ders Ücreti
140 X 0,059445 = 8,32.-TL.

Bir Saatlik Bürüt Ek Ders Ücreti x Ders Saati Toplamı = Toplam Ekders Ücreti
8,32.-TL. x 60 Saat = 499.20 TL
Hesaplanan Bürüt ek ders ücretinin tamamı öğretmene ödenmez. Gelir vergisi, Damga vergisi gibi kanunen kesilmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalanı ilgiliye ödenir.

Kesilecek Gelir Vergisi = Toplam Ekders Ücreti X Gelir Vergisi Oranı
Kesilecek Gelir Vergisi = 499,20 TL x 0,15
Kesilecek Gelir Vergisi = 74,88 TL

Kesilecek Damga Vergisi = Toplam Ekders Ücreti X Damga Vergisi Oranı
Kesilecek Damga Vergisi = 499,20 X 0,0066
Kesilecek Damga Vergisi = 3,29

Ödenmesi Gereken Ekders Ücreti = Toplam Ekders Ücreti - Gelir Vergisi - Damga Vergisi
Ödenmesi Gereken Ekders Ücreti = 499,20 TL - 74,88 TL - 3,29 TL
Ödenmesi Gereken Ekders Ücreti = 421.03 TL
Burada şunu da bilmelerinde yarar var. İki farklı kişi, ikisininde ekders saatleri aynı olmasına rağmen alacakları ekders ücreti farklı olabilir. Bunun nedeni farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olmaları, birinin bireysel emeklilik sigortası olup diğerinin olmaması ya da birinin gelir vergisi muafiyetinin olup diğerinin olmaması olabilir. Özellikle altıncı-yedinci aydan itibaren herkes farklı aylarda %15 lik dilimden %20 lik dilime girdiklerinde gelir vergisi kesintileri değişir. Bunu dikkate alarak olayı değerlendirmeleri gerekir.

01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,059445 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir


ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,059445

17,83.-TL

Doçent

250 x 0,059445

14,86.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,059445

11,89.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,059445

9,51.-TL

M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,059445

8,32.-TL.

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x 0,059445

8,92.-TL


ONLİNE EKDERS HESAPLAMA MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ.


Bu ay içerisinde toplam saat derse girdiniz.% dilimde olduğunuzdan alacağınız ek ders miktarı 0-TL dir.(Virgülden sonra iki basamak yürütünüz.)telif:www.sorubak.com
  1. 09 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,059445) dikkate alınarak;

01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,059445 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir


ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x 0,059445

17,83.-TL

Doçent

250 x 0,059445

14,86.-TL

Yardımcı Doçent

200 x 0,059445

11,89.-TL

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x 0,059445

9,51.-TL

M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

140 x 0,059445

8,32.-TL.

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde
Labels:comment closed