10. sınıf edebiyat 2. Ünite: Edebiyat Tarih İlişkisi

     Edebiyat Tarih İlişkisi:
Genel tarih insanlıkla ilgili her alanda ulusal, toplumsal, kültürel, ekonomik olayların gelişimini araştıran, incelemeler yapan, bunları kaynak belgelere dayanarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde kronolojik sırayla inceleyen bilim dalıdır. Edebi ürünleri de tarihin içinde yer aldığından yazıldığı dönemle ve o dönemde gerçekleşen tarihi olaylarla bağlantılıdır. Örneğin; Tanzimat Fermanı, ilan edildikten sonra ortaya Tanzimat Edebiyatının çıkması gibi.
Edebiyat Tarihi: Bilinen dönemlerden başlamak üzere edebi eserleri, dönemleri, şairler ve yazarlar, tarihi sırayla inceleyen ve değerlendiren bilim dalıdır.
Türk Edebiyatı: Üç bölümde incelenir. Bunlar;
İslamiyet Öncesi T.E
a)Yazılı Edebiyat
b)Sözlü Edebiyat
İslami Devir T.E
Türk Halk Edebiyatı
a)Anonin Edebiyatı
b)Aşık Edebiyatı
c)Tekke Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Batı Etkisinde Gelişen T.E
a)Tanzimat Edebiyatı
b)Fecr-i Ati Edebiyatı
c)Milli Edebiyatı
d)Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
e)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
*1940'a kadar Türk Edebiyatı
*Son Dönem Türk Edebiyatı
        Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Ölçütler
A)Dil Anlayışı: Bir toplumun sözlü ve yazılı dil yapısına bağlı olan anlayıştır. İslamiyet öncesi de yaşayan Göktürklerin Uygurların kendine özgü konuşma yazma gelenekleri vardır. Biz Türk edebiyatını devirlere ayırırken
B)Kültürel Farklılaşma: Her toplumun çevre ve yöre koşullarıyla töreleriyle gelenekleri ve görenekleriyle oluşturduğu, duygu ve düşünce yapısı ile ortaya koyduğu kendine özgü bir yaşama biçimi vardır. Bu yaşama biçimi Edebiyatın kendi içinde devirlere ve dönemlere ayrılmasında  bir ölçüttür. Kültürel farklılaşma ortaya konan Edebi ürünlerde kendini gösterir.Örneğin;İslamiyet öncesi Türk Edebiyatıyla Divan Edebiyatında bir kültür farkı vardır.
C)Dini Hayat: Yüzyıllarca toplumları ve edebiyatlarını belirleyen, şekillendiren en önemli etkenlerden biride toplumun benimsemiş olduğu dini yaşayıştır. Din kendine özgü kurallarını o toplumun edebiyatında hissettirir. Örneğin; İslamiyet’in kabulüyle Türk Edebiyatının değişimi.
D)Dil Coğrafyası ve Kültürel Farklılaşma: Toplumların yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim alanları bu alanlardaki doğa, iklim koşulları bir kültür öğesi olan dillerini de etkiler. Böylece ayrı bölgelerde yaşayan toplumların kültürlerinde de dillerinde de farklılıklar oluşur.Lise 2 Edebiyat 2. Ünite: Edebiyat Tarih İlişkisi,Lise 2 Edebiyat konu anlatımı,10.sınıf edebiyat konu anlatımı,10.sınıf edebiyat konu anlatımı 2. Ünite: Edebiyat Tarih İlişkisi,10.sınıf edebiyat konuları,10.sınıf edebiyat

Labels:comment closed