6-7-8-9-10-11-12.sınıf Tarih ders notları

ORTA ASYA UYGARLIĞI: (Soru - Cevap Şeklinde İşlenmiştir)
Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığının geçmişi ne zamana dayanır?
Cevap: Yontmataşa dayanır.
Soru-Cevap: Orta Asya uygarlığında maden işletmeciliği hangi uygarlıklardan önce başlamıştır?
Cevap: Çin, Hint ve Avrupa uygarlıklardan önce başlamıştır.
Soru-Cevap: Orta Asya'ya tanıklık eden merkezler nelerdir?
Cevap: Anav-Abakan
Soru-Cevap: Tarihteki ilk büyük göç hangisidir?
Cevap: Orta Asya Göçlerdir.
Soru-Cevap: Çin hangi alanlarda Türklerden etkilenmiştir?
Cevap: Maden işleciliği ve askerlik alanlarında Türklerden etkilenmiştir.
Soru-Cevap: Çin hangi kültürlerin sentezi sonucu oluşmuştur.
Cevap: Türk, Tibet, Moğol kültürleri
Soru-Cevap: Çin özellikle "seramik" sanatının gelişiminde etkin rol oynayan neden nedir?
Cevap: Madenlerin az olmasından dolayı.
Soru-Cevap: Çinde mimarinin gelişmesinin nedeni nedir?
Cevap: Buda İnanacından dolayı mimari gelişmiştir.
Soru-Cevap: Çinde toplumsal ve siyasal yapı nasıldır?
Cevap: Toplumsal yapı köleci ; siyasal yapı feodaldır.
Soru-Cevap: Çinde ne tür inançlar görülmüştür?
Cevap: Sinizm, Taoizim, Konfiçyunizim, Budizim
Soru-Cevap: Baharat yolu aracılığı ile Akdenize açık bir şekilde gelişen uygarlık hangisidir?
Cevap: Hindistan
Soru-Cevap: Hindistan'ın yerli halkı olan Arilerin Kast Sistemin getirmekteki amacı nedir?
Cevap: Egemenlikleri altındaki halkların kendilerine karışmasını önlemek.
Kast Sınıfları: brahmanlar, kışatriyalar, vassiyalar, südralar
Soru-Cevap: Hindistan'da ne tür buluşlar yapılmıştır?
Cevap: İlk pamuk Tarımı yapılmıştır, Dil biliminin Temelleri atılmıştır, rakamlar bulunmuştur.
Soru-Cevap: Mezopotamya'ya yerleşen ilk uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Site devlet aşaması ilk hangi uygarlıkta başlar.
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk kez yazıyı bulan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: İlk yazılı kanunları hangi uygarlık yazmıştır?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk yazılı eserleri Hangi uygarlık vermiştir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: tarihte ilk savaş arabalarını yapan uygarlık hangisidir?
Cevap: Sümerler
Soru-Cevap: Tarihte ilk düzenli ve sürekli ordu hangi uygarlık zamanında kurulmuştur?
Cevap: Akadlar Tarafından
Soru-Cevap: İlk kez yıktıkları siteleri birleştirerek merkezi birliği sağlayan uygarlık hangisidir?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: Tarihte ilk İmparatorluk hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Akadlar
Soru-Cevap: İlk Sistemli anayasa hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
Cevap: Babiller tarafından Hamurabi yasaları
Soru-Cevap: Hamurabi yasaları neyi amaçlar?
Cevap: Mutlak otoriteyi güçlendirmeyi amaçlar.
Soru-Cevap: Hamurabi kanunları gücünü nereden alır?
Cevap: ordu ve yasalardan alır.
Soru-Cevap: Anatominin temelleri hangi uygarlık tarafından atılmıştır?
Cevap: Babiller
Soru-Cevap: Tarihte İlk mutlak krallık hangisidir?
Cevap: Babil
Soru-Cevap: Son Mezopatamya Uygarlığı hangisidir?
Cevap: Asurlar
Soru-Cevap: İlk kara ticaret kolonilerini kuran uygarlık hangisidir?
Cevap: Asurlar
ASURLAR:
Tarihte ilk kütübaneyi yapmışlardır.
Anadoluya tarihine ait ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe anıtları Asurlulara aittir.
Son mezopotamya uygarlığı Asurlardır.
İlk kara ticaret kolonilerini kurmuşlardır.
MISIR UYGARLIĞI
Coğrafi yapı bakımından özgün gelişmiştir.(başka kültürlerden etkilenmemiştir)
Siyasal yapı feodal'dir.
Nom (Nomos) adı verilen şehir devletlerinden oluşmuştur. Bu durumun Nilden yararlanmayı olumsuz hale getirdiğinden dolayı M.Ö 3000 lerde Fravun Menes merkezi birliği sağlar.
Din çok tanrılı olup başlarında Fravun adlı ilah kral vardır.
En büyük Tanrıları güneş Tanrısı "Amanradır".
Öldükten sonra yaşama inancı olduğundan anatomi, tıp, mumyacılık ve mimaride grlişmeye neden olmuştur.
Toplumsal yapı Kölecidir.
Halk memurlara, katiplere, rahiplere, askerlere, şehirlere, köylülere, kölelere ayrılmıştır.
"Mısırlar-Hititler" Suriye-Lübnan paylaşımı sorunu yüzünden Siyasi tarihin kayda geçen ilk savaşı olan M.Ö. 1296 Kadeş savaşı yapıldı.
Daha sonra Mısırlar ve hititler Orta Asur tehlikesine karşı 1280 Kadeş antlaşması imzalandı. Kayda geçen ilk antlaşmadır.
Kadeş Antlaşması Diplomasi Tarihinin başlangıcıdır.
Mısır helenistik döneme kadar özgün gelişmiştir.
Miladi Takvimi ilk bulmuş ve kullanmışlardır.
Hiyeroglif yazısını bulmuşlardır.
Ondalık sayı sistemini bulmuşlardır.
Geometrinin temellerini atmışlardır.

İran Bu uygarlığı yaratan Ari'ler olup m.ö.9 yy. dan itibaren İranda 2 devlet kurmuşlardır.
A) MEDLER
İran'da ilk siyasalbirliği sağlamışlardır. Urartıları yıkıp Anadoluya gelen M.Ö 585 Kızılırmak savaşından sonra Anadoluyu Lidyalılarla paylaşan, Babillerle birleşip Asuru yıkan Kapadokya'ya hakim olan Medleri Persler yıkar.
B) PERSLER
İrana hakim olduktan sonra yayılma siyasetine yönelen persler ; lidyalıları, babilleri, İonları yıkacak Egeden Hint'e uzanan bir imp. kuracaklardır. Persler aşırı büyümenin yönetsel sorunlarını ortadan kaldırmak için sahip oldukları bölgeleri "Sadrap" adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
İlk düzenli posta örgütü kurukmuştur.
İlk iran parasını bastırmışlardır.
Monarşik yönetim ve idari örgütlenme ile Helenistik ve Batı uygarlıklarını etkilemişlerdir.
Gerek Ticareti geliştirmek, gerek sadraplar arası ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla , askeri stratejik amaçla Efes'ten - Sus'a uzanan Kral yolunu yapmışlardır.
Dinleri hlak afelsefesi niteliğinde olup "Zerdüşlük" ortay koyduğu "manhenizimdir" En büyük Tanrıları iylik tanrısı olan "Hürmüz" ; kötülük tanrısı "Ehrimendir."
Ateş kutsal sayılır ve tapanlara Mecus denilir.
İyon ayaklanması ile başlayan Pers savaşları Yunanlılara yenilerek Ege'den çekilen persler M.Ö. 330 GAOGAMELA SAVAŞI'nda Büyük İskendere yenilerek yıkılır.
Perslerin yıkılması ile Helenistik dönem başlar.
FENİKELİLER
Sami kökenli halklarca kurulmuş olup Sur, Sidon, Sebal, Ugarit adı verilen ve "ticari rekabetten dolayı" birleşemeyen şehir devletler tarafından oluşur.
Kuruldukları bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun olmayışından dolayı denizciliğe yönelen Fenikeliler ilk deniz Ticaret Kolonilerini kurmuşlardır.
Denizcilikte çok ileri olmalarına rağmen kolonicilikte İon ve Yunan kadar başarılı olmayışlarının nedeni ele geçirdikleri bölgelerde yurt edinmeyi değil Kar ve Ticareti amaçlamışlardır.
Uygarlığa en büyük katkıları 22 harften oluşan (M.Ö. 1250) İlk alfabeyi bulmuşlardır. Bu alfabeyi İonlar-Yunanlılara, Yunanlılar-Romalılara, Romalılar Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. (Simgesel değil Harf Yazısıdır.)
Denizcilikte sayesinde eski doğu ve ön asya uygarlıklarını Ege Havzasına TaşıyarakAkdeniz Uygarlıklarını ege havzasına taşıyarak Akdeniz Uygarlıklarının temelini atmışlardır.
Fenikeliler akdeniz egemenliğinden kaynaklanan İlk çağın en uzun süreli savaşı olan PÖN (Kartaca) Sasvaşlarında Roma tarafından yılıkmıştır. (M.Ö 264 - M.Ö. 146)
İBRANİLER
Suriyenin güneyinde Sami kökenli halklarca kurulan ve en parlak dönemini Hz.Davut ve Süleyman zamanında yaşayan daha sonra ise bölünmüşlerdir. İsrail devleti Asurlar tarafından yıkılmıştır. Yahudi devleti ise Babiller Tarafından yıkılmıştır. İbranilerin en büyük özelliği "tarihte, kitaplı (tevrat) peygamberli(Musa) ve tek tanrılı din sistemini (musevilik) benimseyen toplumdur. Peygamber tarafından yönetilen İbraniler, kendilerini üstün görüp didni ulusallaştırdıkları için musevilik başka toplumlara yayılmamıştır.

ANADOLU UYGARLIKLARI
Anadolu, gerek konumu gerek yaşama uygun olduğundan dolayı göç ve istilalara uğramış, böylece çok değişik kültürlerin bir arada olduğu bir harmana dönüşmüştür.
Siyasal derinliği Yontmataşa uzanan Tarih öncesi bilinen ilk yerlerşim merkezi BURDUR- HACILAR'dır.
Yontmataşa tanıklık eden : Antalya, Karain,Beldibi, Belbaşı
Cilalitaşa tanıklık eden: Diyarbakır, Çayönü, Konya, Çatalhöyük
Maden Devrine tanıklık eden: Yozgat Alişar, Çorum Alacahöyük
HİTİTLER
M.Ö. 2000'lerde kafkas üzerinden Anadoluya gelen ve bir Ari kavmi olan Hititler M.Ö. 1800'lerde İç Anadoluda başkent Hattuşaş olmak üzere kurulur.
Yapı önce feodal
Daha sonra krallık yıkılarak valıliklere dönüştürülerek merkezi otorite güçlendirilir.
Hititte kraldan daha fazla yetkiye sahip Pankuş Meclisi vardır.
Tarihte ilk meclisi hititler açmıştır.
Yazdıkları anal adlı yıllıklar haberci tarihin başlangıcı olmuştur.
Mezopotamyadan etkilendikleri için çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
Aile Hukukunun temellerini atmışlardır.(Medenin Kanun)
Anadoluda ilk merkezi birliği kurmuşlardır.
Meşrütiyet Rejimin ilk örneğini vermişlerdir.
Mısırlar ile Kadeş Sav. yapmı ve Barışını İmzalamışlardır.( "Mısırlar-Hititler" Suriye-Lübnan paylaşımı sorunu yüzünden Siyasi tarihin kayda geçen ilk savaşı olan M.Ö. 1296 Kadeş savaşı yapıldı. Daha sonra Mısırlar ve hititler Orta Asur tehlikesine karşı 1280 Kadeş antlaşması imzalandı. Kayda geçen ilk antlaşmadır. Kadeş Antlaşması Diplomasi Tarihinin başlangıcıdır.)
Taht kavgalarımı önlemek için ilk vesaret yasasını çıkarmışlardır.
Ege göçleri ile Anadoluya gelen Frigler tarafından yıkılmıştır.

FRİGYALILAR
Ege göçleriyle Anadoluya gelen
Hititleri yıkan İç Anadolu Siyasal Merkez Gordion
Dinsel merkez Midas
Fenike alfabesini kullanmıştır.
Feodal bir devlettir
İç Anadoluda (Ticaret yollarının kavşağında) kurulmasına rağmen Ticarette gelişmemiş ticaretten çok tarıma yönelmiştir.
Kaya mimarisinde ilerlemiş
Tarımı koruyucu kanunlar yapmışlardır.
Frigler tam bir tarım ve çiftçi toplumudur.
En büyük tanrısı KiBELE'dir.
Ana tanrıça kültürünü Anadoluya getirmişlerdir.
Kimerler taraından yıkılmıştır.

LİDYALILAR
Batı Anadoluda Gediz Menderes arasında kurulmuştur.
Başkent Sard'tır.
Fenike Alfabesini kullanmışlardır.
Ticarette çok ileri olan lidyalıların tarihe en büyük katkıları "Mübadele" yöntemlerine son vererek ticarette değişim ve dolaşım aracı olan PARA 'yı bulmuşlardır.
İlk altın ve gümüş parayı Lidyalılar bastırmıştır.
Para sayesinde güçlü bir ekonomiye sahip olmalarına rağmen kısa bir sürede yıkılmalarının nedeni güçlü ve ulusal bir ordu yerine paralı ordulara yer vermesidir.(Lejyon)
Lidyalıları Persler yıkar.
İONLAR
Batı Anadoluda M.Ö. 2000 lerde Dor İstilasından kaçarak gelen Akadlar tarafından kurulmuştur.
İonlar Polis adı verilen ve rekabetten dolayı birleşemeyen şehir devletlerinden oluşmuştur. (Efes, Milet, Foça, Symra(İzmir))
Krallık olan rejim Dor istilasının sonrasında soylu egemenliğinin kurulması ile Aristokrasi olur.
Aristokrasi ilk İonda görülür.
Denizcilikte çok ileri olup Yunanla aynı politikayı izlemişlerdir.
Deniz ticaret kolonilerini kurmuşlardır.
Bilim ve teknikte çok ileri olup İyonya özgür düşüncenin ve bir çok bilimin doğduğu yerdir.
İONYA' nın Gelişmişliğinin Nedenleri:
Anadoluda kurulmuş olmaları
Ön asyada gelen ticaret yolları üzerinde bulunmaları.
Denizcilik sayesinde değişik kültürleri tanımaları
Dinsel bağnazlıktan uzak siyasal baskıdan uzak özgür bir ortama sahip olmaları.
Tarım ve koloni gelirleri sayesinde uygarlığın gelişmesi için gerekli zenginliğe sahip olmaları.
Fenike alfabesini geliştirerek Yunanlılara aktarmışlardır.
Mimaride İon nizamı denilen tarzı yapıp Artemi ve hera tapınaklarını yapmışlardır.
İonlar önce pers egemenliğine girecek daha sonra pers savaşları sonunda özgür kalacak en son büyük İskender tarafından yıkılacaktır.
URARTULAR
M.Ö. 99 yy. Doğu Anadoluda başkent Turuşba (Van) olmaz üzere kurulan
Dilleri Ural -Altay dillerine benzerliğinden dolayı doğudan geldikleri tahmin edilen
Ekonomisi tamamen köle emeğine dayanan
D. Anadoluyu sulama kanalları, Kaleler ve tapınaklarla donatmışlardır.
Medler tarafından yıkılmışlardır.
EGE UYGARLIĞI
Büyük ölçüde Mısır ve Mezopotamyadan etkilenmiştir. İlk Ege uygarlığı Grittir. Tunç devri bu uygarlıkla başlar. M.Ö. 2000 lerde Akadlar Girit uygarlığını yıkarak Akad-Grit sentezi olan Miken uygarlığını yaratırlar.
Ege uygarlığının son, Yunan uygarlığının ilk halkası olan Miken uygarlığı Dor istilası Sonucu yıkılır. Batı Anadoluda İon, Mora, Yunan uygarlıkları doğar.
Ege uygarlığının geçmişi M.Ö 300 lere kadar dayanır. Konumu ve verimliliği açısından Girit Adası bu bölgenin en önemli uygarlıklarından biri olmuştur. Ege Uygarlığı Ayrıca bir çok efsaneleri de bünyesinde barındırır. Bu uygarlığı sağlayan etmenlerin başında Anadolu ve suriyeden getirilen bakır ve tuncun bu bölgelerde işlenmeşini kendileri ile birlikte getirmeleriyle oluştuğu sanılmaktadır. Tunç Devri merkezi olan Knossos'un efsanevi kralı Minos'un adından Minos uygarlığı adını vermiştir

ÇİN UYGARLIĞI
Siyasal derinliği yontmataşa dayanır.
Hind'in aksine akdenize kapalı olarak gelişir
İlk kağıt, pusula, barut ve matbaa'yı bulmuşlardır.
Türk, Tibet, Moğol sentezinde kalmıışlardır.
Madenlerin azlığından dolayı toprak eşya yapımı gelişmiştir.
Madencilik ve askerlikten türklerden etkilenmişlerdir.
Çin ipeklerine olan talep yüzünden ipek yolunu oluşturmuşlardır.
Sosyal yapı Feodal, toplumsal yapı kölecidir

YUNAN UYGARLIĞI ve MAKEDONYA UYGARLIĞI
Yunan Uygarlığının ön asya uygarlıkları ile yaptığı kültür sentezine Helenistik kültür, Roma ile yaptığı kültür sentezine de Antik kültür denir.
* Dor istilasından sonra polıs adı verilen ve en büyükleri Atina; Sparta; Karent; Teb adlı şehir devletlerinden oluşmaktadır.
* Aralarında kültür birliği olmasına rağmen yunan sitelerinin siyasal birlik kuramayaışlarının temel nedeni özgürlük ve demokrasiye aşırı düşkünlük; ayrıca egemenlik altına girme kaygısıdır.
* Rejim önce krallık daha sonra Aristokrasi olmuştur. Bu dönemde devlet 9 kişiden oluşan Arhont Meclisi tarafından yönetilmiştir.
* Sınaf kavgalarının yoğun olduğu dönemde, sınıf kavgalarını önlemek için kullanılan baskı rejimine Tiranlık denir.
* En son eski yunanda Demokrasi rejimi görülür.
* Demokrasinin temelleri eski yunanda atılmıştır.
* Dor istilası sonucu halk üç sınıfa ayrılır.
Vatandaşlar : Ayrıcalıklı sınıf
Metekler : Ticaret ve mülkiyet hakkı olan sınıf.
Köleler : Hiçbir hakkı olmayan sınıf
* Metekllerin Vatandaşlarla aynı haklara sahip olmak için başlattıkları sınıf kavgaları sonucunda Dragon, Solon, Klistenes bazı bazı kanunlar hazırlar en son Klistenes kanunları yürürlüğe girer.
KLİSTENES KANUNLARI
Tiranlık rejimini yasaklar
Zenginlikten kaynaklanan sınıf farklılıklarını ortadan kaldırır.
Solon'un açtığı 400'ler meclisini 500'e çıkarır.
Demokrasiyi gerçek anlamda Atina'ya terleştirir.
PERS SAVAŞLARI
Perslerin batıya yayılma siyasetinden kaynaklanan pers savaşları özgürlüğüne düşkün olan İonların M.ö. 500'lerde Milet önderliğinde pers egemenliğine karşı koymasıyla başlar. Yunanlıların siyasal dağınıklığını fırsat bilen ve amacı egeye hakim olmak olan persler fenikelilerle anlaşır. Ancak tarih boyunca birleşemeyen yunan siteleri pers sorunu karşısında birleşirler. Persler;
MARATON Savaşı'nda Atina'ya
PLATE Savaşı'nda Sparta'ya yenilirler. Svaşlar sonunda İonya yeniden bağımsız olur, persler egeden çekilir, Hellen birliği sağlanır.
PELLOPOHONES SAVAŞLARI
Bir yunan iç savaşı olup Atina ve Sparta arasında olmuştur.Yunan egemenliğinden kaynaklanan savaş Spartanın üstünlüğü ile sonuçlanır. Bu savaşın yarattığı yıpranmışlık makedonya istilasına zemin hazırlar.
MAKEDONYA UYGARLIĞI
Konum olarak Trakyanın kuzeyinde kurulan köken olarak yunanlılara yakın olan Makedonya birliğini II. Filip kurmuş olup daha sonra tahta Büyük İskender geçer.
Doğuda sorun ve çatışmaların bilgisizlik ve yunan kültürüne olan yabancılılıktan kaynaklandığını savunan B. iSKENDER amacı yunan kültürünü doğuya taşımaktır. Ege sitelerinin ardından Anadoluya giren ve ionyayı yıkan mısırı alıp mezopotamyaya yönelen B.İskender M.Ö. 330 yılı Geogamela savaşında persleri yıkıp Hind'e kadar ilerler. Perslerin yıkılması ile Helenistik dönem başlar. Helenistik Dönem (M.Ö. 330 - M.Ö. 30)
B.İskender ölünce komutan arasında çıkan kavgalar baş gösterir ve ülke üçe ayrılır.
Antıgonikler : Makedonya
Selevkiler : Asya
Plotemerler : Mısır
* Bu üç devletide Roma yıkar
ROMA İMPARATORLUĞU
* Helenistik döneme son veren uygarlık Roma İmparatorluğudur.
* Siyasal yapı : Krallık - Cumhuriyet -İmparatorluktur.
Not : Rejim cumhuriyet iken devlet senatosunun atatıdığı halk meclisinin onayladığı iki meclis tarafından yönetilir. Olağanüstü durumlarda senatonun sınırsız yetki verdiği kişilere diktatör denir.

Önemli : (" Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu duruma örnek olarak Kütahya - Eskişehir savaşlarından sonra Atatürk'ün "Başkomtanlık" yetkisini alması gösterilebilir")
Roma da halk Particiler( ayrıcalıklı sınıf ), Pelepler( siyasal haktan yoksun sınıf ), köleler( hiçbir hakkı olamyan sınıf )
12 Levha Kanunları : Peleplerin particilerle eşit heklara sahip olmak için başlattıkları sınıf kavgalarını önlemek için Roma Senatosu 12 levha kanunlarını hazırlar. Peleplerin zaferi kabul edilen bu kanunda Pelep - Partici Eşitsizliği ortadan kalkar.
* Roma gelişkin yasalarıyla modern hukukun temellerini atmıştır.
* Cumhuriyet rejiminin ilk örneği Romada görülür.
* Miladi Takvime son şeklini vermişlerdir.(xııı. Geogor)
* Hiristiyanlığı ilk kez resmi din olarak kabul etmişlerdir. (313 Milano Sözleşmesi)
- İtalyayı ele geçirdikten sonra emperyalist bir yayılma siyaseti içine giren Roma, Ege sitelerinin ardında Anadoluyu alır İon ve Mezepotamya seferleri için Anadoluda yollar yaptırır.
- Mısır alacak, mezopotamya krallıklarını yıkarak helenistik döneme son verir.
- Roma Pön (Kartaca) Savaşlarında Fenikelileri yenerek Akedenize hakim olur (Fenike yıkılır)
- 375 Kavimler Göçü ile Germen (barbar) kavimlerin istilası sonucu Roma İmparatorluğu 395 te doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılır.
- Romanın ikiye bölünmesi ile hiristiyanlıkta ikiye bölünür. (375) Doğu : Ortodoks ; Batı : Katolik
- Batı Roma 476 Tarihinde Vizigotlar tarafından yıkılır.
- Doğu roma (bizans - kostantinapolis) 1453 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkılır. (Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fethi 1453).
Siyasal yapı
Merkezi olmayıp değişik boyların bir araya gelmesinden oluşmuştur.
Başta genellikle "Kağan" adlı hükümdar olmasına rağmen yönetimde etkili olan ve mutlask monarşiyi sağlayan KURLTAY (Toy) adlı kurumdur.
Merkezi kağana bağlı olan kanatları yöneten hükümdarlara Yabgu, Eyalet başındaki çocuklara Şad, Prenslere Tigin, Vergiden sorumlu kişilere Tudun denilirdi. Yzişmadan sorumlu kişilere Tuğracı denilirdi.
Veraset Sorunu :
İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin siyasal yaşamlarının kısa olmasının nedeni bir İç Asya geleneği olna ülkenin "Hükümdar ve Ailesinin ortak malı sayılmasıdır." bu durum devletlerin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
Sosyal Yapı :
Yaşam biçimi uygurlulara kadar göçebe olup temel etkinlik uygurlulara kadar avcılık - toplayıcılık - hayvancılık olmuştur. Uygurlardan sonra Tarım ve ticaret olmuştur.
Toplum yararına yapılan işlere muyanlık denilirdi. İslamdan sonra vakıfa dönüşmüştür.
Türklerin benimsediği dinler : Totem, Animizim, Şamanizim, Buda, Mani, Müsevilik, İslamiyet
ASYA HUN İMPARATORLUĞU
Asya Hunları hakkındaki bilgiler Çin kaynaklıdır.
M.Ö. x.y. dan itibaren Orta Asyada dağınık boylar halinde yaşayan ve göçebe hayvancı bir yaşam süren Hun boyları yaşam biçimi zorlaayıcılığı ile Çin ile ilişkiye girecek ve Çin'e ganimet amaçlı akınlar yapacaktır.
Hun Boyları M.Ö. 220 Teoman Han önderliğinde Birleşerek Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun İmparatorluğu'nu kurarlar.
Tarihte kurulan İlk türk devleti Asya Hun İmparatorlğu 'dur.
Çin, Hun saldırılarına tedbir almak için M.Ö. 204'te Çin Seddini yapmışlardır.
Mete Han orduya onluk sistemi getirmiştir.
Mete Han Çin Kültürü karşısından benliğini yitirme kaygısından ele geçirdiği Çin Topraklarına yerleşmemiştir.
Önemli : Daha önceki öss sınavlarında Asya Hun İmp. ilgili olarak son madde sınavda sorulmuştur.
AVRUPA HUNLARI
NOT : Avrupa Hunları hakkındaki bilgiler büyük ölçüde bizans kaynaklıdır.
Çin baskısı karşısında kaçan hun boyları Aral - Baykal Boyları arasında Balamir önderliğinde Avrupa Hunlarını Kurarlar .
375 'te İdil Nehrinin batısına geçerek Kavimler Göçünü Başlatırlar.
KAVİMLER GÖÇÜ (375 - 565) (Öss Hazırlık)
Asya Hunları tarafından başlatılan Alanlar - Gotlar - Vizigotlar - Vandallar - Rapidler gibi barbar kavimler birbirini itmesiyle başlayan kavimler göçü sonucunda:
Roma 375'te Doğu -Batı Olmak üzere ikiye ayrılırlar.
476 da Batı Roma İmparatorluğu VİZİGOTLAR Tarafından yıkılır. Batı Roma yıkıldıktan sonra avrupada bir otorite boşluğu doğdu. Bu durum Derebeylik Rejiminin Doğmasına neden olur.
Batı Roma'nın yıkılımasıyla Frank İmparatorluğunun kurulmasına zenin hazırlar. Frank İmparatorluğu (476 - 843)
Avrupanın bugünki ırksal ve etnik yapısı oluşur.
İlkçağ biter, ortaçağ başlar.
395'te Anadoluya ilk akınlar Avrupa Hunları tarafından yapılmaktadır.
Bizansı yoğun baskı altında tutup vergiye bağlayan Atilla en parlak dönemlerini yaşatır.434 Margus antlaşmasıyla bizansı ağır bir vergiye bağlar atilla'nın ölümüyle dağılan Avrupa Hunları 494'te yıkılır
AKHUN (EFTALİT) DEVLETİ (Öss hazırlık )
Çin baskısı sonucu göç eden hun boylarının güneye inenleri İran, Afganistan, Türkistan arası bölgede Akhun Devleti'ni kurarlar.
Yoğun biçimde Sasanilerle ilişki kurmuştur.
İpek yolunu egemenlik altında tutmuştur.
557 de Göktürk - Sasani işbirliği sonucu yıkılmıştır.
Hun Boylarının kurduğu ilk devlet Asya Hunları'dır.
Son kurduğu devlet ise Akhunlar'dır.

GÖKTÜRK DEVLETİ (552 - 630)
Hunlardan sonra Orta Asyaya hakim olmuşlardır. Kurucusu Bumin Kağandır.
Türk adıyla kurulan ilk türk Devletidir.
Avarların Orta Asyadaki egemenliğine son vermişlerdir.
İpek yolunu ele geçirmiş ve Çin'i vergiye bağlamıştır.
İpek yolunu ele geçiren ilk Türk devletidir.
Sasanilerle birleşip akhun devletini yıkmış, daha sonra Sasanilerin İpek yolunu ele geçirme çabalarından dolayı Bizans'la anlaşıp Sasanileri yıkmışlardır.
Bizans ile ilk ilişkiye giren Türk Devleti Avrupa Hunları, ikinci olarak giren türk devleti sasani sorunundan dolayı Göktürklerdir.
Sasanilerin yıkılması ile Dört Halife döneminde Müslümanların İran'ı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır.
Ergenakon Destanı Göktürklerin Kurluş destanıdır.
Türklerin Kullandığı İlk alfabe olan 38 Harflik Göktürk Alfabesini Kullanmışlardır.
II.GÖKTÜRK DEVLETİ ( KUTLUK 630 - 742 )
Çin'i vergiye bağlamıştır.
Türk Sdıyla kurulmuş ikinci Türk devletidir.
Türk Tarihinin bilinen ilk veziri Tonyukuk'tur.
Türk tarihinin ve edbiyatının ilk yazılı eseri olan ORHUN YAZITLARI Göktürklere aittir. (732 - 735 arasında Bilge Tonyukuk Kültigin adına yazılmıştır.)
Kendi Döneminden günümüze yazılı belge bırakan ilk türk devletidir.
Türklerin kullandığı ilk alfabe olan Göktürk alfabesini kullanmışlardır.
UYGURLAR (745 - 840)
Kutluklar yıkıldıktan sonra Bağmil, Yağma, Çiğil boylarından konfedere bir devlet kurarkar.
Orta Asya da siyasi temeli zayıf bir devlet kurmasını fırsat bilen Çin 751 Talas şavaşında Türk - Arap işbirliği sonucu yenilmiştir.
Türkler ilk kez İslami bir devlet ile birlik kurmuşlardır.
Matbaa ve kağıdı çin'den almışlardır.
Matbaa ve kağıdı kullanan ilk türk devletidir.
Yerleşik yaşama geçen ilk türk devletidir.
mani dinini benimseyen ilk türk devletidir. İran'dan almışlardır. (İran ile sık olarak ticari ilişkiler içinde oldukları için dinlerinden etkilenmişlerdir)
İlk türk şehri KARABALGASUN'dur.
Türk tiyatrosunun ilk örneğini vermişlerdir.
İran'dan aldıkları Sağd alfabesini kendilerini uyarlıyarak Türklerin kullandığı ikinci alfabe olan Uygur Alfabasini kullanmışlardır.
Egemenlik sınırları kesin olarak belirlenmiş ilk türk devleti uygurlardır.
840 ta Kııgızlar tarafından yıkılmış 13.y da Moğol Egemenliğine girmişlerdir

AVARLAR (563 - 805)
552' de Göktürklerin kurulması ile Orta Asya'yı terk edip (Doğu Avrupada ) 563'te merkez Macaristan olmak üzere kurulurlar.
Avarların batıya hareketleri sırasında Sılavların yer değiştirmelerine balkanlara yerleşmesine neden olacak Türk - Devlet ve toplum yapısını slavlaral aşılayacak.
Asya kültürünü Avrupaya taşıyan atürk devleti Avarlardır.
İstanbul'u kuşatan ilk atürk devletidir.
805'te Franklar tarafından yıkılır.
HAZARLAR
Sabirlerin devamıdır.
Araplarla savaşan ilk Türk devletidir.
Arap - İslam ilerleyişini Doğu Avrupada ilerleyişini engellemişlerdir.
Emevilerin zorla müslümanlaştırma politikasına karşın müseviliği benimsemişlerdir.
Bizansa yapılan dış saldırılara karşı bizansa yardım ederek daha uzun süreli yaşamasını saplamışlardır.
Rus - Peçenek işbirliği sonucu yıkılır.
TÜRGİŞLER
Emevilere karşı koyarak islam ilerleyişini Orta Asya'da durdururlar.
Emevilerin Türkistana girmesini önleyen.
Yerleşik yaşama geçen ikinci türk devletidir.
KARLUKLULAR
İslamiyetle tanışan ilk Türk Devletidir.
PEÇENEKLER
1071 Malazgirt Savaşında Bizans tarafından Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında rol oynayacak.
Çaka Bey'in İstanbul'u alma planını kabul ederek işbirliği içine girecek ama bizans oyunu nedeniyle yıkılacaktır.
İslamiyet Sonrası Türk Tarihi
Talas Savaşı (751)
Türkler islamiyetle tanışır.
İlk müslüman olan türk boyları Yağma, Basma, Çiğil
Türk - Arap savaşları son bulur.
Orta Asya müslüman olmaya başlar.
Kağıt, Pusula, matbaa, barut gibi icadlar çin dışına yayılır.
Karahanlılar (840 - 1212)
Türk İslam sentezine yönelen halkı ve hükümdarı müslüman olan İlk Türk Devleti Karahanlılardır.
999 da samani topraklarını Gazneliler paylaşan ,
1008 de Gazneli darbesiyle gerileyerek 1041 de ikiye bölünürler.
1211 doğu karakhanlılar kara hitaylar tarafından yılıklır.
1212 batı karahanlı devleti harzemşahlar tarafından yıkılır.
Türk sanat kültürü ile islam kültürünü kaynaştırmışlardır.
İlk islam devleti olan karahanlılar Orta Asya - selçuklu kültürleri arası köprü özelliği görmüştür.
Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk devletidir.
Türk - islam devletinin edebiyatının ilk özgün örnekleri verilir.
İlk Türkçe eserler :
Yusuf Has Hacip - Kutadgubilig
Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat-u Türk
Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet
Edip Ahmet - Atabet-ül Hakayık
* İlk kervansaraylar Karahanlılar zamanında yapılmıştır
İslam Tarihi :
İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında kurulan devletler;
Güney'de kurulan devletler: Main, Seba, Himyeri Devletleri kurulmuştur.
Kuzey'de kurulan devletler : Nebatiler, Tedmürler, Gassaniler, Hirreriler.
Önemli : Gassani ve Hirreri Devleti bedevi arap saldırılarına karşı Tampon bölge olarak kurulmuş ve desteklenmiştir.
İslamiyet Öncesi Arap Yaşamı :
· Siyasal ve sosyal birlik yoktur. yönetim aristokrasi olup Kureyş kabilesine aittir.
· Yaşam biçimi bedevi kabileler halindedir.
· Temel ekonomik etkinlik kervan ticaretidir.
· Din putpereslik olup Kabe kutsaldır.
· Kan davaları yaygındır. kabileler arası yağma ve çapulculuk yaygın bir şekildedir.
· Haram aylarında savaşılmaz ve kabe ziyaret edilir. Put ticareti yapılırdı.
· Kölelik ve köle ticareti yaygındır.
İslam Tarihinde Dönemler:
1. Hz. Muhammed Dönemi
2. Dört halife Dönemi
3. Hz Ebu Bekir
4. Hz ömer
5. Hz Osman
6. Hz Ali
7. Emeviler
8. Abbasiler
İslam Tarihi :
Hz. Muhammed Dönemi
Konu Başlıkları:
Hicret
Bedir Savaşı
Uhud Savaşı
Hendek Savaşı
Hudeybiye Antlaşması
Hayberin Fethi
Mute Şavaşı
Mekke'nin Fethi
Tebük Seferi
--> İslamiyet 610 yılında Arabistan'da doğar. İslamiyetin yayılmasını ömnlemek amacıyla baskı yapan kureyşden dolayı ilk göç 615 - 16 Habeşistan'a yapılır.
621 I. Akabebiyatı
622 II. Akabebiyatı ve islamiyetin Medinede yayılması üzerine İslam tarihinin temel olayı olan 622 Hicret gerçekleşir. Yani İslamiyetin örgütlanme ve devlet olma süreci 622 Hicretle başlar.
624 Bedir Savaşı

--> Kureyşin Müslümanların bir güç haline geldiğini kabul edip müslümanlara açtığı ilk savaş olan 624 Bedir savaşını gerçekleştirir. 624 Bedir Savaşı Müslümanların ilk Savunma savaşıdır. Bu Savaşı müslümanlar kazanır.
625 Uhud Savaşı
--> Muslümanların yaptığı II. Savunma savaşıdır. Müslümanlar bu savaşı kaybeder.
627 Hendek Savaşı
-->
627 Hendek savaşı son savunma savaşı olma özelliği ile tarihimizde yapılmış olan bazı savaşlarla benzerlik göstrerir bu savaşlar :Muslümanların yaptığı son savunma savaşı 627 Hendek Savaşı'dır.
1176 Miryekefelon
1448 II. Kosova
1921 Sakarya Meydan Muharebesi
Daha Sonra Mekkeliler ile Müslümanlar arasında 628 Yılında Hudeybiye Antlaşması imzalanır.
628 Hudeybiye Antlaşması
Müslümanların ilk diplomatik olayıdır.
Mekkeliler müslümanları ilk tanır.
Bu antlaşmadan sonra müslümanlar taaruza geçerler.
Hudeybiye Antlaşması hukuksal özelliği bakımından tarihimizdeki bazı olylara benzer bunlar;
1919 Amasya --- İstanbul hükümeti tanıması
1921 londra ----- Avrupalı Devletler
629 Hayberin Fethi
Müslümanların ilk taaruzudur.
Hz. Muhammedin İLK seferidir.
629 Mute Savaşı
Bizansla yapılan ilk savaş olup Müslümanlar bu savaşı kaybederler.
630 Mekke'nin Fethi
Müslümanların Mekke'yi fetih ettikten sonra İslamiyet Arabistan'da en güçlü din haline gelir.
İslamiyetin yayılma süreci hızlanır.
Mekke islamiyetin merkezi haline gelir.
631 Tebük Seferi
Hz Muhammedin Son Seferidir
Dört Halife Devri (632 - 661)
* İslam tarihinde sadece Dört Halife Döneminde seçim yapılarak halife seçilmiştir.
Hz. Ebu Bekir Dönemi :
Yalancı peygamberler ve islama şart koşanları ortadan kaldırdı. (Ridde Seferi)
Hz Muhammed'in Vefatı ile bozulan siyasal birliği yeniden sağladı.
Arabistan dışı ilk fetihler Hz Ebu Bekir zamanında yapılmıştır.
Arabistan dışı ilk fetih Irak'ın Hire kenti olur.
634 Ecnadeyn Savaşı'nda bizans yenilerek Süriye'nin kapıları müslümanlara açılır.
Hz Ebu Bekir Zamanında Kuran-ı Kerim Kitap haline getirilmiştir
Hz.Ömer Dönemi :
636 Yermük Savaşında "Suriye" Bizanstan alınır.
637 de Kudüs İlk kez bu dönemde fetih edilir.
634 Köprü savaşını kaybeden Hz. Ömer 636 Kadisye, 637 Celula, 642 Nihavent Savaşları ile İran - Irak'ı alarak Sasani'yi yıkar.
Mısırın vandallardan alınmasıyla İslamiyet K.Afrika Topraklarına sıçrar.
İslam Tarihinde ilk düzenli ordu Hz Ömer zamanında kurulur.
İslam Tarihinde ilk kadılık makamı, Beytül Mal Örgütü kurulur.
İlk Divan kurulur.
İlk askeri ikta sistemi kurulur.
Bu dönemde Hicri Takvim oluşturulur.
Bu dönemde devlet arşivleri oluşturulur.
Hz Osman Dönemi :
İlk İslam donanması Şam Valisi Muaviye Tarafından oluşturulur.
İslam tarihinin ilk deniz savaşı Antalya yakınlarında Bizansla yapılır savaşı Müslümanlar kazanır.
Denizlerde ilk islam fetihleri yapılır. (Kıbrıs, Malta, Grit, Rodos)
K.afrika da Tunus Ve Trablusgarp'ın alınması ile İslamiyet Berberiler arasında yayılır.
Horosanın Fethi ile Türkler ve araplar karşı karşıya gelir.
652 yılında hazarlar karşısında alınan yenilgi sonucu bizans karşısında ilerleyiş durur.
Kuran-ı Kerim'i çogaltmıştır.
Hz Osman dönemi müslümanlar arası ilk karışıklıkların başladığı dönemdir.
Hz Ali Dönemi :
656 (Cemel) Deve Vakası :
Müslümanlar arası ilk savaştır. (Hz Osman'nın öldürülmesi üzerine bu savaş çıkmıştır)
Hz Ali ve Hz Ayşe arasında yapılmıştır.
Hz Ali'nin üstünlüğü ile son bulmuştur.
657 Sıffın Savaşı :
Hz Ali ve Muaviye arasında yapılmıştır. (Halifelik sorunundan dolayı)
Müslümanlar arası II. Savaştır.
Hakem olayı ile sonuçlanır.
Hakem Olayı :
Halifenin kim olacağına karar vermek amacıyla yapılan ; ama belirlenen kurallara uymayarak muaviyenin halife seçilmesiyle sonuçlanan hakem olayı ile şiiler, Hariciler, Emeviler olmak üzerine İslam da İlk kesin ayrılıklar başlar. 661 de Hz Ali'nin hariciler tarafından öldürülmesiyle Dört Halife devri biter.
Not :
Müslümanlar arası ilk karışıklığın başladığı dönem Hz Osman Dönemidir.
Müslümanlar zamanı ilk kesin ayrılık Hz Ali Dönemi Hakem olayıdır.
Müslümanlar arası karşıklığın uzlaşmaz hale gelmesi 10 Muharrem Kerbela olayı Hz. Hüseyin'in Şehid edilmesi (Emeviler yezid dönemi)
Emeviler :
İstanbul İslam tarihinde ilk bu dönemde işgal edilmiştir.
Halifelik bu dönemde saltanat haline dönülmüştür.
Yezid Dönemi :
Kuzey Afrikanın fethi tamamlanır. 10 Muharrem 680 kerbela olayında Hz Hüseyin ile girdiği savaş sonucu Hz Hüseyin ve yanındaki müslümanlar şehit edilir. Tarihe bir kara leke olarak geçer.Bu Olayla Hakem olayı ile başlayan islamdaki kesin ayrılıkların artık birleşme umudu kalmaz ve netlik kazanır.
Abdülmelik Bin Mervan :
Orta Asya'da Buhara, Harezm, Taşkent, Semerkant'ı alır.
İlk arap parası bastırılır.
Arapça resmi dil olarak kabul edilir.
İlk düzenli posta örgütü kurulur.
Fethettikleri bölgelerinin etkisi ile İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile boy ölçüşecek düzüye gelir.
I. Velid Dönemi:
Emeviler 711 Kadisk savaşı ile Vizigotlardan İspanya'yı alarak Endülüs adını verirler.
İspanya'nın alınmasıyla islamiyet avrupaya sıçrar.
Emevilerin Avrupadaki ilerleyişi Franklar karşında alınan 732 Puvutya yenilgisiyle son bulur.
717 yılında bizans karşısında alınan yenilgi ile gerileyen emeviler etnik grupların isyanlar; ayrıca fetihlerin durmasıyla da güçsüzleşir 750 Zap Suyu Savaşında Abbasiler Tarafından yıkılır.

Abbasiler :
750 de Emevileri Büyük Zap suyu savaşında yıkan ebul abbastır.
İspanya da Endülüs Emevi Devletinin Kurulması ile halife sayısı II ye çıkar.
Daha sonra fatimilerin kurulması ile halife sayısı III e çıkar.
Türk Arap Savaşlarının Son Bulması : 751 Talas savaşında Türk abbasi işbirliği sonucu Çin yenilir. Böylece Hz Osman zamanında başlayan aemevilerle artan Türk-Arap savaşları son bulur.
İslam Tarihinde ailk diplomatik ilişki Franklarla kurulmuştur. (Abbasiler - Harun reşit zamanında)
Abbasilerin dağılmasının nedeni Dış bölgelere atanan Emir-Ül Ümeraların geniş yetkilere sahip olduklarından bağımsızlıklarını ilan etmeleridir.
Tavaf-ı Mülk : Siyasi yönden bağımsız dini yönden Abbasi halifesine bağlı olan devletlere denir.
Bu Devletler : Agbeliler, Tulunoğulları, Akşitler, Buheyoğulları, Endülüs Emevi gibi...
Avasım : Güvenlik ve savunma amacıyla Türklerden oluşturulan ve bizans sınırına yerleştirilen birimlerdir.
* Halifenin peygamber soyundan gelmesi gerek tartışmaları sadece abbasi döneminde olmamıştır.
* Abbasilerin yıkılması üzerine peygamber soyundan olduğunu iddia eden kişiler Memlüklere sığınacaklar ve halifelik Osmanlılara geçene kadar bu kurumu memlükler muhafaza edecektir.( Halifelik Yavuz Sultan Selim Zamanında Yükselme Döneninde Osmanlılara geçer.)
Abbasiler özellikle Helenistik kültür etkisi ile İslamda Rönasans diye nitelendirilecek kadar parlak bir uygarlık yaratırlar.
İslam dünyasına ait olan gelişmeler haçlı seferleriyle avrupaya taşınacaktır.
İlk vezirlik makamı kurulacaktır.
Yönetimde merkezi teşkilat kurulacaktır.
Nizamiye türünde medreseler kurulacaktır.
Hekimlikte Darül Şifa uygulamaları başlayacaktır.

OSMANLI KURULUŞ DEVRİ SORU CEVAP
Soru:Osmanlı imparatorluğu kuruluş tarihi nedir?
Cevap: 1299
Soru:Osmanlı imparatorluğu kuruluş devrinde 1299 dan 1335'e kadar hangi beyliğin egemenliğinde kalmıştı?.
Cevap:İlhanlılar
Soru:İlk Osmanlı-Bizans savaşı hangisidir ve hangi padişah zamanında olmuştur?


Cevap:Osman Bey 1302 Koyunhisar Savaşı
Soru:Osman bey Bursa'nın Fethini kolaylaştırmak için nereyi almıştır?
Cevap:1321 de Mudanya'yı alır
Soru:Osmanlıların sık sık başkent değiştirmesinin nedeni nedir?
Cevap:Fetih Poılitikası
Soru:Bursa'yı hangi padişah feth eder?
Cevap:Orhan Bey 1326
Soru:İznik Hangi savaşta alınır ve kaç tarihinde başkent olur?
Cevap:Orhan Bey Zamanında 1329 Palekanon Savaşında İznik lınınr ve 1331 de başkent olur.
Soru:Anadolu Türk birliğini kurma yolunda atılan ilk adım hangi padişah tarafından atılır?
Cevap:Karesioğulları beyliğinin alınması ile Orhan Bey (1345)
Soru:Osmanlılar ilk deniz gücünü ne zaman elde etmiştir?
Cevap:Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliğinin alınması 1345
Soru:Osmanlılar hangi olay sonucunda rumeliye ilk adımı atar?
Cevap:Orhan Bey zamanında Çimpe kalesinin alınması ile İlk adım atılır.
Soru:Ankara hangi beylikten alınmıştır ve hangi padişah zamanında?
Cevap:Orhan bey zamanında Eretnaoğullarında alınmıştır.
Soru:İlk osmanlı parası hangi padişah zamanında bastırılmıştır?
Cevap:Orhan bey zamanında bastırılır.
Soru:İlk Osmanlı divanı hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Cevap:Orhan Bey zamanında


Soru:İlk osmanlı medresesi hangi padişah zamanında ve nerede açılır?
Cevap:Orhan Bey zamanında İznik'te açılır.
Soru:İlk vezirlik makamı hangi padişah zamanında kurulur?
Cevap:Orhan bey zamanında
Soru:İlk "imaret"hangi padişah zamanında kurulur?
Cevap:Orhan Bey zamanında
Soru:Osmanlı Tarihinde ilk düzenli ordu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Cevap:Orhan Bey zamanında kurulmuştur.
Soru:Edirne hanghi savaş sonunda ve hangi padişah tarafından alınmıştır?
Cevap:1363 Sazlıdere Savaşında I.Murat zamanında
Soru:Osmanlıyı balkanlardan atma amaçlı ilk haçlı ordusu hangi padişah zamanında osmanlıya savaş açmış ve bu savaşı kim kazanmıştır?
Cevap:Bu Savaş Sırpsındığı savaşıdır(1364) I.Murat zamanında
Soru:Edirne hangi padişah zamanında başkent olur?
Cevap:I.Murat (1365)
Soru:Hangi savaş sonrasında sırbistan kapıları osmanlılara açılır?
Cevap:10 Ağustos1389 I. Kosova Savaşı I.Murat dönemi
Soru:Pencik oğlanı uygulaması ile gayri müslüm çocukları devşirme usulü ile orduya kazandıran ilk padişah kimdir?
Cevap: I.Murat


Soru:Kapukulu örgütü hangi padişah zamanında kurulmuştur.
Cevap:I. murat zamanında kurulmuştur.
Soru:İlk vezirazamlık, defterdarlık, kazaskerlik makamı hangi padişah zamanında kurulmuştur.
Cevap:I.Murat zamanında kurulmuştur.
Soru: Tımar sistemi hangi padişah zamanında kurulmuştur ve bu durum hangi süreci başlatmıştır?
Cevap:I.Murat zamanında kurulmuştur ve tımar sisteminin kurulması feodalleşme sürecini başlatmıştır.
Soru:Vesaret sorunundan kaynaklanan tahtı ele geçirmeye yönelik ilk ayaklanma hangi padişah zamanında çıkmıştır. Bunun sonucunda nasıl bir uygulama başlatılır?
Cevap:I.Murat zamanında Oğlu savcı bey tarafından çıkarılmıştır.Bu süreçten sonra MÜLK "padişah ve oğullarınındır" diyerek merkezleşme süreci başlar.
Soru:Osmanlının ilk beylerbeyliği hangi padişah zamanında ve nerede kurulmuştur?
Cevap:I.Murat zamanında merkezi Manastır olmak üzere Rumeli Beylerbeyliği Kurulmuştır.
Soru:Kardeş katili geleneği osmanlıda hangi badişah zamanında başlamıştır?
Cevap:Yıldırım Beyazid zamanında.
Soru:Anadolu türk birliğini sağlayan ilk padişah kimdir?
Cevap:Yıldırım Beyazid
Soru:İstanul'u kuşatan ilk osmanlı padişahı kimdir?
Cevap:Yıldırım Beyazıd (1391-96) bu sefer Haçlı tehlikesi yüzünden yarım kalır II. kuşatma (1399-99) Bu kuşatmada Timur tehlikesi sonucu yarım kalır.
Soru:İlk osmanlı tersanesi hangi padişah zamanında ve nerede kurulmuştur?
Cevap:I.beyazid zamanında Geliboluda kurulmuştur.
Soru:Anadolu beylerbeyliği hangi padişah zamanında kurulmuştur ve merkezi neresidir?
Cevap:Yıldırım Beyazid zamanında kurulmuştur Kütahya'da
Soru:İlk osmanlı hastanesi hangi padişah tarafından kurulmuştur?
Cevap: Yıldırım Beyazid
Soru:Yıldırım Beyazid Bizansa gelecek yardımları önlemek için Hangi hisarı yaptırmıştır?
Cevap:Güzelce Hisarını yaptırmıştır.


Soru:Osmanlı devleti hangi savaş sonunda fetret devrine girmiştir?
Cevap:1402 Ankara savaşı Yıldırım Beyazid zamanında
Soru:Osmanlı fetret devrinde olmasına rağmen avrupadan osmanlıya ciddi bir saldırı gelmemesinin nedeni nedir?
Cevap:Avrupanın 100 yıl savaşları içinde olmasından dolayı.
Soru:Fetret devri kaç yıl sürmüştür?
Cevap:1402-1413 yılları arasında 11 yıl sürmüştür.
Soru:afetret devrine son vererek osmanlıyı yıkılmaktan kurtaran padişah kimdir?
Cevap:I.Mehmet
Soru:Osmanlı feodal sistemine tepki olarak gerçekleştirilen ilk toplumsal ayaklanama hangi ayaklanmadır?
Cevap:1420 Şeyh Bedreddin Ayaklanmasıdır.
Soru:İstanbul Kuşatmasında ilk top silahını kullanan padişah kimdir?
Cevap:II.Murat
Soru:XIV. -XV yy. Avrupada panislavist politika yürüten devlet hangisidir?
Cevap:Macarlar
Soru:Osmanl tarihinde ilk diplomatik olay hangisidir?
Cevap:1444 Edirne-Segedin Ant. Bu antlaşma ile Bülgaristan'ın Osmanlının olduğu kabul edilir.II.Murat Dönemi
Soru:Osmanlıyı Balkanlarda atma amaçlı son haçlı ordusu hangisidir? Cevap:1448 II. Kosova Savaşıdır II.Murat Dönemi
OSMANLI YÜKSELİŞ DEVRİ SORU VE CEVAP
Soru:Fatih Sultan Mehmet zamanında nerenin alınması ile Anadoluda türk olmayan beylik kalmaz?
Cevap:1461 Trabzon Rum İmparatorluğunun yıkılması
Soru:Beylikler döneminin en güçlü beyliği olan karamanoğlu beyliğini yıkan padişah kimdir?
Cevap:1466 Fatih Sultan Mehmet
Soru:İstanbul'u feth eden padişah kmdir?
Cevap:1453 Fatih Sultan Mehmet
Soru:Fatih Sultan Mehmet hangi beyliği yıkarak doğu bölgelerinin güvenliğini sağlar.
Cevap:1473 Otlukbeli Savaşında Akkoyunları yıkarak sağlar.
Soru:Osmanlı Döneminde İtalya'ya ilkj ve tek sefer hangi padişah zamanında yapılmıştır?
Cevap:Fatih zamanında 1479 Oronto Seferidir.
Soru:Fatih Hangi seferlerde başarısız olmuştur?
Cevap:Karada Belgrad seferi; Denizlerde İse Rodos Seferinde başarısız olmuştur.
Soru:İlk Osmanlı memlük sorunu hangi padişah zamanında hangi sorundan dolayı başlar?
Cevap:Fatih Zamanında Kutsal Hicaz Su Yolları meselesinden dolayı
Soru: Cem Sultan olayı hangi padişah zamanında çıkmıştır?
Cevap:II.beyazid zamanında
Soru:Cem Sultan olayı bir osmanlı iç sorunu iken hangi olay sonucunda bir Avrupa sorunu haline gelmiştir?
Cevap:Cem Sultanın Rodos Şovalyelerine sığınması sonucu
Soru:Fatihin yıktığı Karamanoğulları beyliğinin son kalıntılarını hangi padişah ortadan kaldırır?
Cevap:II.Beyazid
Soru:II.Beyazid'in Taht kavagası yüzündenYavuz Selim ile yaptığı savaşın adı nedir?
Cevap:1511 Karıştıran Savaşı
Soru:Yükseliş Döneminde ordusunun başında sefere çıkmayan ilk padişah kimdir?
Cevap:II.Beyazid

Labels:comment closed