6. 7. 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Ödevi KonularıLahana suyu ile asit ve bazların varlığı belirlenebilir mi?

Çeşitli taşlarda karbonatın varlığını nasıl anlayabilirim?

Çeşitli meyve ve sebzelerde hangi vitamin ve mineraller bulunur? sağlık açısından faydaları nelerdir? (20+20)

Bitkilerin büyüyüp gelişmesine etki eden etmenler nelerdir?

Koyu renk göz geni açık renk göz genine baskın mıdır?(100 kişi üzerinde araştırılması)

Biyoteknoloji alanındaki son yeniliklerin araştırılması(en az 20)

Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 100 aile üzerinde araştırılması)

Çeşitli yiyeceklerdeki besin öğelerini gösteren poster çalışması

Bir çivinin mıknatıs olması için neler yapabiliriz?

Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması

Bitkilerde kök ve gövdenin hareketi nasıldır?

Tuz miktarı bir sıvının donma ve kaynama sıcaklığını nasıl etkiler?

Ateş elektriği iletir mi?

Topraksız bitki yetiştirilebilir mi?

Elementler ile ilgili resimli poster çalışması hazırlamak(25 element)

Besin zinciri konulu resimli poster çalışması

Şişeden termometre yapımı ve ölçümlerle sıcaklık zaman grafiği çizilmesi

Kimyasal enerjiyi potansiyel enerjiye nasıl dönüştürebilirim?

8 N’luk cismi 2 N’luk kuvvetle kaldırabilir miyim?

Elma niçin kararır ve kararmaması için neler yapmalıyız?

Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?

Aynı tüpteki su, ispirto, yağ ve benzin nasıl sıralanır? Neden?

Basit bir denizaltı modeli yapımı

Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması

Ülkemizde ve dünyada nesli tehlikede olan hayvanlar,sebepleri, alınan önlemler vb. kon. arş.

Asit yağmuru nasıl oluşur? Engellemek için neler yapılabilir?

Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

Tohumun çimlenmesine etki eden faktörler nelerdir?

Bitkilerin ışığa yönelir mi?

Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması

Sınıftaki bütün öğrencilerin boy ve kütle grafiğinin çizilmesi

Çeşitli hayvanlardaki hamilelik ve kuluçka süresinin araştırılması( 30 hayvan)

5 ayrı yerleşim yerinden getirilen çeşme sularının iletkenliklerinin karşılaştırılması

Bir iletkenin direnci nelere bağlıdır?

Hırsız alarmı yapmak

Basit bir soluk alıp verme modeli yapımı

Sigaranın zararlarını anlatan bir bilgisayar sunumu hazırlanması

Termos modeli hazırlama

Düz aynalarda sonsuz görüntüyü nasıl elde ederim?

Perde üzerine düşen gölgenin büyüklüğü nelere bağlıdır?

Kumsallarda oluşan petrol kirliliğinin canlılar

üzerine etkisi"

Bitkilerin erozyonu önlemedeki etkisi

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin büyüme ve gelişmeye etkisi"

Hırsız alarm devresi

Küresel ısınma ve sera etkisinin canlı türlerine etkisi"

Depremin ölçülmesi ve sismograf yapımı

Zararlı maddelerin büyüme ve gelişmeye etkisi

Katı-sıvı-gazlar

Elektrik enerjisinin üretimi ve taşınması maketi

Robot el yapımı

Basit bir roket yapımı

Dik ve eğik aydınlamanın ısı etkileri yönünden incelenmesi "

Periskop yapımı

Işığın doğrusal yolla yayılması

Mikroskop yapımı

"Koyu ve açık renklerin ısı emme özelliğinin incelenmesi"

Sıvı ve gazlı termometre yapımı

Gazlarda genleşme

Aktinometre yapımı

Transformatör ve kullanım alanları

Asit yağmurlarının bitki gelişimine etkisi

Sıvıların kuvveti iletmesi

İnsanda gelişim dönemleri.

Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar

Organik tarımın insanlık için önemi.

Kütle ve yer çekim kuvveti.

Dinamometre yapımı.

Atomun yapısı.

Bir bitkinin hayat döngüsü .

Basit elektrik devresinin yapımı.

İletken ve yalıtkan maddeler.

Basit reosta modelinin yapımı.

Soluk alıp verme mekanizması ve model yapımı.

Teknolojik gelişmelerin insan sağlığına olan etkileri.

Isı yalıtımının teknolojik önemi.

Yansıma kanunları.

Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi.

Karışımların ayrılma yöntemleri.

Fiziksel ve kimyasal olaylar ve etkileri.

Periyodik cetvelin tablosu ve özellikleri.

Kuvvet çeşitleri ve kuvvetin hız ve ivmeye etkisi.

Kütle, yer çekim ivmesi ve ağırlık.

Terazi yapımı.

Palangalar ve modellerinin yapımı.

Atmosfer basıncı ve çevreye olan etkileri.

Pascal Prensibi ve uygulama alanları.

Arşimed presnsibi.

Beslenme döngüleri ve enerji pramidi.

Doğadaki madde döngüleri.

Doğanın dengesini bozan etmenler.

Çevre bozulmasının sonuçları.

Erozyon ve korunma yolları.

Kimyasal bağlar ve reaksiyon çeşitleri.

Kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri.

Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri.

Asit, baz ve tuzların genel özellikleri ve kullanım alanları.

Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar.

Fotosentez, Oksijenli ve Oksijensiz solunum.

DNA’nın yapısı ve kromozomlar.

Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar.

Genetik kopyalama.

Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler.

Kan grupları.

Mitoz ve mayoz bölünme

Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar

Basit yöntemlerle akan elektrik elde etme.

Elektromıknatıs yapımı ve kullanım alanları.

Bitki ve hayvan hücrelerinin yapılan modellerle karşılaştırılması

Bileşke kuvvet ile ilgili deney tasarlanması

Yerçekimi kuvvetini anlatan sunu hazırlanması

Atomun yapısının model ile açıklanması

Soluk alıp verme mekanizması yapımı

Basit bir elektrik devresi yapımı

İskelet modeli yapımı

Erozyon olayının modelle açıklanması

Göz modeli yapımı

Dinamometre yapımı

Atomun yapısının model ile açıklanması

Işıklı periyodik Çizelge

Eşit kollu Terazi modeli

Dinamometre yapımı

Basit makine tasarlama

Enerji piramidi tasarlama

Geri Dönüşümlü kağıt yapımı

Madde döngüsünü anlatan pano

Hava basıncı ile çalışan araç

Glikoz molekülü modeli yapımı

Akümülatör modeli yapımı

Besin Panosu hazırlama

DNA molekül Modeli

Okulda bulunan öğrencilerde görülen kalıtsal özelliklerin araştırılması

İnsanda kalıtsal hastalıklar hakkında sunu hazırlama

Elektromıknatısla çalışan vinç tasarlama

Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.

Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.

Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

Evinizde bir fasülye yada mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz.Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.

Organik tarımla ilgili bir makale yazınız.

Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.

Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.

Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.

Alınan yol,geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

Kendi imkanlarını kullanarak bir dinamometre yapma.

Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.

Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.

Isaac Newtonun hayatını araştırma.

Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.

Madde,cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız

İçme suyunun deniz suyundan nasıl elde edildiğini araştırınız.

Mumun yanması ile erimesi arasındaki farkı bir deney tasarlayarak gösterme.

Sınıf arkadaşlarınızı cinsiyet boy kilo ve saç rengi gibi özelliklerine göre sınıflandırınız.

Sınıflandırma neden önemlidir? Bir kompozisyon yazarak belirtiniz.

Maddelerin sınıflandırılmasını yapan bir kavram haritası hazırlayınız.

Katı,sıvı ve gaz maddelerin özelliklerini konu alan bir makale yazınız.

Karışımları anlatan bir kavram şeması hazırlayınız.

Özkütlenin nasıl hesaplandığını gösteren bir araştırma yapınız.

Özkütlenin bulunması ile ilgili 10 adet test sorusu hazırlayınız.

SI birim sisteminin ne olduğunu araştırınız.

Fiziksel ve kimyasal değişmeleri gösteren bir deney düzeneği hazırlama

Fiziksel ve kimyasal değişmelerle ilgili 10 adet test sorusu hazırlama.

Karışımları ayırma yollarını bir makale şeklinde açıklayınız.

Basit bir çözelti hazırlayıp çözünen ve çözücüyü gösteriniz.

Türkiye’de bulunan rafineri tesislerini ve görevlerini araştırınız.

Element sembolleri neye göre verilmiştir?Örneklerle açıklayınız.

Elementleri ve sembollerini gösteren bir poster hazırlayınız.

Atom ve yapısını gösteren bir poster hazırlayınız.

Kütle no,proton sayısı,elektron sayısı hesaplamayla ilgili 20 adet test sorusu hazırlayınız.

İzotop atomları örnekler vererek açıklayınız.

Elektronların yörüngelere nasıl dizildiğini araştırınız.

15 adet elementin atomlarının elektron dağılımını yapınız

Metal, ametal, yarımetal ve soygazların özelliklerini gösteren bir tablo hazırlayınız.

Peryodik cetvelin özelliklerini gösteren bir poster hazırlayınız.

Buzlu yollarda araba tekerleklerine zincir takılmasının nedenini örneklerle açıklayınız.

Enerji çeşitlerini araştırarak bir liste yapınız.

Güneşteki enerji dünyaya ışık enerjisi olarak ulaştığı halde Güneşin bizi neden ısıttığını araştırınız.

Konum,zaman ve yer değiştirme kavramlarını açıklayarak ;yer değiştirmeyle ilgili 10 adet örnek soru hazırlayınız.

Konum zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.

Hız zaman grafiği nasıl çizilir örnek vererek bir grafik çiziniz.

Kuvvetin etkilerini gösteren bir kompozisyon yazınız.

Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda neden değiştiğini açıklayan bir makale yazınız.

Eylemsizliğe örnekler vererek açıklayınız.

Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.

Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.

Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.

Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.

Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.

Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.

Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.

Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.

ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız

Labels:comment closed