6.sınıf fen ve teknoloji hücrenin yapısı

Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir.[1] Hücre, (İng. Cell); Latince küçük odacık anlamına gelen "cellula" kelimesinden Robert Hooke tarafından türetilmiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
 • 2 Yapısı
 • 3 Hücre çeşitleri
  • 3.1 Prokaryot hücreler
  • 3.2 Ökaryot hücreler
 • 4 Hücre zarı
 • 5 Sitoplazma
 • 6 Hücre çekirdeği
 • 7 Organeller
  • 7.1 Mitokondri
  • 7.2 Lizozomlar
  • 7.3 Golgi aygıtı(cisimciği)
  • 7.4 Endoplazmik retikulum
  • 7.5 Koful (Vakuol)
 • 8 Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar
 • 9 Notlar
  • 9.1 Dipnotlar
 • 10 Dış bağlantılar

Tarihçe

Robert Hooke, mikroskopla incelemekte olduğu şişe mantar parçasının yanyana dizili bitişik bölümlerden oluştuğunu görmüş, etrafları çevrili ve içleri boş olan yapılarına uygun olarak, bu yapı birimlerine "hücre ("cellula") adını vermiş ve bu ismi 1665 yılında yayınladığı kitapta da kullanmıştır [2].

Daha sonra 1671 yılında Grew ve 1672 yılında Malpighi, bitkilerde de aynı yapı birimlerinin olduğunu bulmuşlardır. 19. yüzyılın ortalarında "hücre kuramı" ortaya atılmıştır. Günümüze dek geliştirilen hücre kuramı (hücrelerin yapısını, özelliklerini, oluşumlarını vb. tanımlayan kuram) biyolojiye büyük ilerlemeler sağlamıştır.

Yapısı

Ökaryotik bir hücrenin yapısı: 1)Çekirdekçik 2)Çekirdek 3)Ribozom 4)Vezikül 5)Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum 6)Golgi Aygıtı 7)Sitoiskelet8)Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum 9)Mitokondriler10)Koful 11)Sitoplazma 12)Lizozom 13)Sentriyoller (Sentrozom)

Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler kompleksleri oluşturmasıyla, dokularınen küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı özelleşmeler gösterirler. Bitkisel vehayvansal her organizma, bu temel yapı taşlarından oluşur.

Hücreler, çoğunlukla bir zar içerisindeki sitoplazma ve çekirdekden meydana gelir ve ancak mikroskop yardımı ile görülebilirler.[1]

Hücre çeşitleri

Prokaryot hücreler

Ana madde: Prokaryot

Bakteriler arkeler ve mavi-yeşil alglerdeki hücre tipleri bu gruba girer. Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur.Sitoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organeller yoktur. Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerisine dağılmış durumdadır.Ribozomları vardır. Bu hücrelerin hayati faaliyetleri sitoplazmada ve hücre zarında gerçekleşir.

Ökaryot hücreler

Ana madde: Ökaryot
Bir yumurta hücresi (oosit)

Ökaryotlar (Lat. Eukaryota), "organel zarı" bulunduran organizmaları, dolayısıyla çekirdek materyali hücrenin sitoplazmasına dağılmamış olduğundan da gerçek çekirdeğe sahip organizmaları kapsayan canlı âlemidir. Karyon Latince'de "çekirdek" anlamını verir -eu ön takısı da "gerçek" demektir.

Kalıtsal materyal, hücre içerisinde belirli bir zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunur. Kromozomlar DNA'dan ve proteinden oluşmuş olup,mitozla bölünürler. Ökaryotlar, sitoplazmalarında karmaşık organeller bulundururlar. Ökaryotik hücreler, Prokaryotlara göre çok gelişmişlerdir, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve protistler âlemlerini kapsar.

Hücre zarı

Ana madde: Hücre zarı
Hücre zarının Yapısı

"Plazma zarı" da denir. Hücreyi dış ortamdan ayıran, seçici geçirgen canlı yapıdır. Hücreyi çevreleyen birim zar ortalama olarak 75 Angström (75x10-7 mm) kalınlığındadır. Birim zar içte ve dışta birer protein tabakası ile ortada bir lipid katından yapılmıştır. Elektron mikroskobu çalışmaları, zarların lipoproteinlerden yapılmış mozaik şeklindeki fonksiyonel birimler olarak incelenmesinin daha uygun olacağını göstermektedir. Hücre zarı hücreye şekil vermekle kalmaz, besin maddelerinin ve artık maddelerin hücreye giriş çıkışını da ayarlar. Zar aynı zamanda hücrenin koruyucusudur.

İlk bilimsel model 1935 yılında Danielli ve Dawson tarafından ortaya atılmıştır. Bu model uzunca bir süre benimsendi ancak bu model hücre zarının işleyişini açıklayamadı. 1972 yılında Singer ve Nicolson'ın akıcı-mozayik zar modeli ortaya kondu. Bu modele göre zarın yapısında %65 protein, %33 lipit, %2 karbonhidrat bulunmaktaydı.

Hücre zarı, gözenekli ve yarı geçirgen yapıya sahiptir. Esas yapı taşları lipid ve proteinlerdir. Her hücrenin protein, yağ ve karbonhidrat oranları birbirlerinden farklı olduğu için her hücre zarı, o hücreye özgüdür. Hücreye gelen bütün kimyasal maddeler ve elektriksel iletiler hücre zarı ile alınır.Hücre zarının yapısında protein, yağ ve karbonhidrat bulunur. Hücre zarının görevleri;

 • Sitoplazmayı çevreleyerek hücreye şekil verir ve dağılmasını engeller.
 • Madde alış verişini düzenler.
 • Ozmatik dengenin düzenlenmesinde görev alır.
 • Salgı görevi vardır.
 • Enzimleri taşıyıcı görevi vardır.
 • Uyarı iletimi yapar.
 • Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Sitoplazma

Ana madde: Sitoplazma
Mikroskopla bakıldığında hücrenin yapısı, keratin (kırmızı) ve DNA (yeşil)

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında kalan hücre bölümünü kaplayan, homojen nitelikte, kolloidal ve devamlı değişim halinde bulunan bir eriyiktir. Sitoplazma inorganik maddeler (çeşitli iyonlar metal tuzları, asit ve bazlar), organik maddeler, (protein, yağ, karbonhidrat, nükleik asitler, hormonlar) ve % 60-95 arasında değişen sudan ibarettir. Sitoplazmanın içerisinde çeşitli canlı yapılar (organeller) ve cansız yapılar (inklüzyon cisimcikleri) bulunur. Canlı hücre maddesine “protoplazma” denir. Protoplazma, yapı bakımından sitoplazma ve çekirdekten oluşur.

Büyük oranda sudan ibaret olduğu halde ne sıvı ne de katı özellik gösterir yani kolloidal yapıdadır. Sitoplazma çözünmüş ve dağılmış tanecikler içerir. Bu çözünen taneciklerin miktarı hücre türüne göre değişiklik gösterir. İçinde bulunan genel organeller şunlardır:

 • endoplazmik retikulum
 • mitokondri
 • lizozom
 • ribozom
 • golgi aygıtı
 • plastitler
 • kromoplast
 • koful

Hücre çekirdeği

Ana madde: Hücre çekirdeği

Hücre çekirdeği yani Nükleus, tanecikli ve lifli bir yapıya sahiptir. Hücreyi yönetir. Çekirdek zarı, nükleoplazma, kromozom ve çekirdekçikten oluşmaktadır. Çekirdek zarı iki tabaka halinde ve çok gözenekli bir yapıya sahiptir. Nükleoplazma ise çekirdeğin özü olup özellikle protein ve tuzlar içerir. İşlevi hücrenin yaşamını sürdürmek ve çalışmasını düzenlemektir. Çekirdek ölecek olursa, hücre de ölür. Çekirdek ayrıca hücre ana maddesi içindeki birçok küçük organelin birbirleriyle uyumlu olarak çalışmasını sağlar. Çekirdeğin hücre bölünmesinde rolü vardır.Rolü görevi hücre bölmesi olduğu için çekirdek çok önemlidir...

Organeller

Vücut için organ ne ise hücre için de organel odur. Organelle sözcüğünden dilimize girmiştir. "-elle" son eki küçültme eki olup Türkçe'deki "-cık" ekinin karşılığıdır. Türkçe'deki tam karşılığıyla organcık(küçük organ)

Özellikle sinavvar.net karmaşık yapıdaki ökaryot hücrelerde birçok organel çeşidi bulunur. Organeller mikroskobun bulunuşundan sonra gözlemlenmeye ve tanımlanmaya başlanmıştır. Bazı hücrebilimcilerin savlarına göre birçok büyük organelin endosimbiyoz bakterisinden köklendiği öne sürülür.

Mitokondri

Ana madde: Mitokondri

2-3 mikron uzunluğunda 0,5 mikron çapında elektron mikroskobuyla kolayca görülebilen elips biçiminde parçalardır. Sosis veya çomak biçimindedir. Mitokondrinin yapısında 2 zar bulunur. Hücrenin enerji meydana getirici üniteleridir. Hücre solunumunun sitrik asit devri (Krebs döngüsü) burada gerçekleşir. Organik moleküllerden kimyasal bağların kopmasıyla açığa çıkan enerji burada ATP şekline çevrilir.

Lizozomlar

Ana madde: Lizozom

Hücrede makromoleküllerin ve maddelerin lizozomal yıkılması yaşam için önemli bir prosestir; sfingomiyelin ve karbonhidrat içeren bazı sfingolipidler hücrede az miktarda bulundukları halde bunları yıkan lizozomal enzimler kalıtsal olarak eksik olursa hücrede birikirler ve lizozomal depo hastalıkları denen çeşitli hastalık tabloları ortaya çıkar. Birçok genetik hastalıkta lizozomal enzimlerin yokluğu gösterilmiştir; etkilenmiş hücrelerde sindirilemeyen materyal hücrenin genişlemesine ve normal hücresel işlevlerin bozulmasına neden olur.

Golgi aygıtı(cisimciği)

Ana madde: Golgi Cisimciği

Golgi aygıtı ya da kompleksi, zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez hücrelerinde göze çarpar. [[Asıl görevinin hücrenin salgıladığı]] proteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır. Paketleme ve salgı görevi yapar. Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır. Örnegin; ter bezlerinden ter, bunlar gibi örnekler. Golgi aygıtı büyük çalışmalar sonucu bulunmuştur. Açığa çıkan enerji burada ATP şekline çevrilir. Enerji üretir oksijenli solunum yapar. Enerji üretmekte kullanılır.hücre dışında salgı yapmak.

Endoplazmik retikulum

Ana madde: Endoplazmik retikulum

sitoplazmada besin dolaşımını, yağ ve hormon sentezini sağlayan, hücre zarı ve çekirdek zarı arasında yer almış bir sıra karışık kanallar sistemidir. Üzerinde ribozom bulunmayanlarına "taneciksiz(granülsüz) endoplazmik retikulum" denir ki, burası steroid hormon salgılayan hücrelerde steroid yapımının, diğer hücrelerde ise zehirsizleştirme olayının gerçekleştiği yerdir.Granüllü E.R üzerinde küçük tanecikli ribozomlar bulunduğu için protein sentezi,granülsüz E.R ise yağ sentezi yapar.Ayrıca besin depo etmez

Koful (Vakuol)

Ana madde: Vakuol

Kofullar, içleri kendilerine has bir özsu ile dolu yapılar olup bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden daha fazla bulunur. Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde ise tek tek ve büyüktür. Kofullar plazmoliz ve deplazmoliz olaylarında rol oynarlar. Bir hücreli hayvanlarda, besinlerin sindirildiği besin kofulları ile fazla su ve zararlı maddelerin atıldığı, boşaltım kofullarının hücre canlılığını koruma da önemli rolleri vardır. RİBOZOM Hücre içi protein sentezler.hücre içindeki en küçük organeldir. Hücrenin demirbaş organelidir çünkü hem prokaryot hücrede hem de ökaryot hücrede bulunur.

Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar

YapıProkaryot HücreBitkiHücresiHayvanHücresiKısaca Görevi
Hücre zarıVarVarVarMadde alış-verişi ve sitoplazmayı ortamdan ayırmak
Hücre çeperiVarVarYokKoruma ve destek
RibozomVarVarVarProtein sentezi
MitokondriYokVarVarEnerji (ATP) üretim merkezi
PlastitlerYokVarYokÇeşitli pigmentleri taşımak, besin depo etmek
KlorofilVar (bazılarında)Var (çoğunda)YokFotosentez yapmak
SentrozomYokYokVarHücre bölünmesinde görevli
LizozomYokBenzeri varVarHücre içi sindirim yapmak
Golgi aygıtıYokVarVarHücre dışına salgı yapmak
Endoplazmik retikulumYokVarVarMadde taşınması ve depolanması, lipid sentezi
Koful (Vakuol)YokVar (büyük)Var (küçük)Geçici depolama birimi
ÇekirdekYokVarVarHücrenin kalıtım ve yönetim merkezi
ÇekirdekçikYokVarVarDNA ve ribozom sentezi

Notlar

 • Hücre yenilenmesinin bir sonucu olarak insan vücudunda bulunan en yaşlı hücre 15 yaşındadır.hücreden daha küçük fakat canlılık özelliğini göstermeyen daha küçük birimlerimiz vardır(atom)[3]

Tags:"fen ve tekneloji hücre kunusunun özeti", 1. sınıf hücre siir, 11.sınıf biyoloji yıllık planlar, 2,2010 - 2011 6. sınıf hücre ile ilgili sorular, 2010 -2011 7.sınıf fen bilgisi konu özeti, 2010 2011 7. sınıf fen ve teknoloji konu anlatımı, 2010 2011 öğretim yılı 7. sınıf fen ve teknoloji konu anlatımı, 2010 6. sınıf hücre konusu, 2010 6.sınıf fen ve teknoloji 2.dönem 3.yazılı soruları indir, 2010-2011 7. sınıf fen sorusu, 2010-2011 7.sınıf fen bilgisi konuları, 2010-2011 7.sınıf fen soruları, 2010-2011 fen bilgisi konuları, 2011 4.sınıf fen veteknoloji dersi konu özetleri, 2011 ders yılı 6. ve 7. sınıf fen bilgisi konuları, 3, 4, 4.sınıf fen bilgisi konuları özeti, 5, 5. sınıf fen bilgisi konu anlatımı özet, 5. sınıf fen teknoloji özet, 5.SINIF FEN BİL. KONU ÖZETİ, 5.SINIF FEN BİL. TÜM KONU ÖZETİ, 5.sınıf hücre nedir, 5.sınıf hücreler, 5.sınıf için fendersinden hücreler, 6, 6 .sınıf hücre doğru yanlış, 6 matematik özet, 6 sınıf anlatımlı fen ödevi hücre, 6 SINIF FEN BİLGİSİ KONU ÖZETİ, 6 sınıf fen dersi hücre konulu testler, 6 sınıf fen hücre ders videoları, 6 sınıf hücre KONUSU ÖZETİ KISA, 6 sınıf ödev hücre, 6 sınıf türkce özet, 6 sınıf türkce ozetleri, 6 sınıfhücre ile ilgili sorular ve cevapları, 6. fen okulları hücre konusu, 6. hücre ile ilgili özetler, 6. hücre ile ilgili şarkılar, 6. hücre konu özeti, 6. sınıf 2010-2011 hücre konuları, 6. sınıf fen bilgisi hücre konu tekrarı, 6. sınıf fen bilgisi hücre konusuyla ilgili test, 6. sınıf fen dersisoruları ve cevapları hücre konusu, 6. sınıf fen derssi hücre konulu bilgiler yazıyla, 6. sınıf fen konu özetleri, 6. sınıf fen özetleri ve tekrarları, 6. sınıf fen ve teknoloji dersi bütün konuların özetleri, 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ HÜCRE, 6. sınıf fen ve teknoloji hücre konu anlatım, 6. sınıf fen ve teknoloji hücre konu özeti, 6. sınıf fen ve teknoloji hücrelerin özeti, 6. sınıf fen ve teknoloji konuları özeti, 6. sınıf fen ve teknoloji özet, 6. SINIF HÜCRE BİLGİSİ DERS NOTLARI,6. sınıf hücre ders notu, 6. sınıf hücre ile ilgili çıkmış sorular, 6. sınıf hücre ile ilgili kısa şiirler, 6. sınıf hücre ile ilgili konu anlatımı, 6. sınıf hücre ile ilgili önemli notlar, 6. sınıf hücre konu anlatım özeti, 6. sınıf hücre konu anlatımı, 6. sınıf hücre konusu etkinlikleri, 6. sınıf hücre konusu test alıstırma, 6. sınıf hücre konusunun özet, 6. sınıf HÜCRE konusunun özeti, 6. sınıf hücre nedir, 6. sınıf hücre ödevi vidyosu, 6. sınıf hücre özeti, 6. sınıf hücre yazılısı, 6. sınıf hücreler çizim, 6. sınıf hücreler konusu özeti, 6. sınıf hücrelerin özeti, 6. sınıf hücrelerle ilgili yazılar, 6. sınıf hükcre konusuyla ilgili sorular,6. sınıf ingilizce özet konu anlatımı indir, 6. sınıf konu özetleri, 6. sınıf matematik özetleri, 6. sınıf performaNS ÖDEVİ HÜCRELER, 6. sınıf sbs konuları ve özetleri, 6. sınıf tüm matematik konuları özet,6.hücre konulu test, 6.hücre konusu, 6.sınıf bilişim teknolojileri kısaca özeti, 6.sınıf etkinlikleri indir,6.sınıf fen dersi konu özetleri, 6.sınıf fen dersi yıllık plan, 6.sınıf fen hücre drama ödevi, 6.sınıf fen hücre konusuyla ilgili testler, 6.sınıf fen konu özeti, 6.sınıf fen konu özetleri download, 6.sınıf fen konuları özet, 6.sınıf fen konuları özeti, 6.sınıf fen özet, 6.sınıf fen özetleri, 6.sınıf fen soru bankası indir, 6.sınıf fen ve tekneloji konu özetleri, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji 1., 6.sınıf fen ve teknoloji 2.dönem 3.yazılı soruları indir, 6.sınıf fen ve teknoloji değerlendirme etkinlikleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabının özetleri ara, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi etkinlikleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi hücre bilgisi, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi hücre konusu, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi konu özetleri, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi soru arşivi indir, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi soruları indir,6.sınıf fen ve teknoloji dersi testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji dersi2.konu özeti, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konu anlatımı, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konu anlatımı özet, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konu özeti indir, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konusu ile ilgili sorular, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konusu sınav soruları indir, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre konusu sınavlarda çıkmış soruları indir,6.sınıf fen ve teknoloji hücre konusu testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre nedir kısa özeti,6.sınıf fen ve teknoloji hücre özeti, 6.sınıf fen ve teknoloji hücre yazılı konu anlatımı indir, 6.sınıf fen ve teknoloji hücreler konu anlatımı, 6.sınıf fen ve teknoloji konu anlatımı hücre, 6.sınıf fen ve teknoloji konu anlatımları indir, 6.sınıf fen ve teknoloji konu özetleri, 6.sınıf fen ve teknoloji konu özetleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji konu testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji özet konu, 6.sınıf fen ve teknoloji özet konular, 6.sınıf fen ve teknoloji özetleri, 6.sınıf fen ve teknoloji soru bankası indir,6.sınıf fen ve teknoloji soruları indir, 6.sınıf fen ve teknoloji tema sonu değerlendirme etkinlikleri indir,6.sınıf fen ve teknoloji tema sonu değerlendirme soruları indir, 6.sınıf fen ve teknoloji tema sonu değerlendirme testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji yaprak testleri indir, 6.sınıf fen ve teknoloji yazılı bankası indir, 6.sınıf fen ve teknoloji yazılı soruları indir,6.sınıf fen yazılı soruları indir, 6.sınıf görüntülü hücre, 6.sınıf hücre, 6.sınıf hücre alıştırmaları, 6.sınıf hücre çalışma sayfası, 6.sınıf hücre çalışması, 6.sınıf hücre çizimleri, 6.sınıf hücre etkinlik, 6.sınıf hücre etkinlikleri, 6.SINIF HÜCRE İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER, 6.sınıf hücre ile ilgili materyaller, 6.sınıf hücre ile ilgili şiir, 6.sınıf hücre ile ilgili şiirler, 6.sınıf hücre konu anlatımı özeti, 6.sınıf hücre konu özeti, 6.sınıf hücre konulu test ve videolar, 6.sınıf hücre konulu yaprak testleri, 6.sınıf hücre konusu, 6.sınıf hücre konusu ile ilgili şiir, 6.sınıf hücre konusu indir, 6.sınıf hücre konusu kapak,6.sınıf hücre konusu özet, 6.sınıf hücre konusu özeti, 6.SINIF HÜCRE KONUSU TEST VE CEVAPLARI,6.sınıf hücre konusunu özeti, 6.sınıf hücre konusunun tANITIMI, 6.sınıf hücre özet, 6.sınıf hücre performans, 6.sınıf hücreler ile ilgili hikaye, 6.sınıf hücreyle ilgili kısa sorular ve cevapları, 6.sınıf hücreyle ilgili sorular, 6.sınıf matematik konu özetleri indir, 6.sınıf matematik özet, 6.sınıf ödevi hücre nedir?, 6.sınıf testleri indir, 6.SINIF TÜM DERS KONU ÖZETLERİ, 6.sınıf türkçe bütün konuların özeti sayfa, 6.sınıf türkçe ders notları eve özetleri, 6.sınıf türkçe konu özetleri indir, 6.sınıf yaprak testleri indir, 6.sınıf yazılı soruları indir, 6.sınıf yeni müfredat hücre testi indir, 6.sınıfhücre ile ilgili sorular,6.sınıfhücrenedir, 6.sınıfhücreyle ilgili 5 soru ve cevap, 6.sınıflar hücre ders notu, 6.sınıflar için hücrenin kısa özeti nedir, 6sınıf fen dersi notları, 7, 7 sınıf fen özeti, 7. sınıf fen bilimleri dersi 2010_2011, 7. sınıf fen ve teknoloji özeti, 7. sınıf sbs 2010 fen bilgisi yazılı anlatım, 7.sınıf fen 2.konu hakkında özet, 7.sınıf fen bilgisi ile ilgili şiirler, 7.sınıf fen bilgisikonusu, 7.sınıf fen konu özetleri, 7.sınıf fen konuları, 7.sınıf fen konuları 2011, 7.sınıf fen ve teknoloji 9 sayfalık özet, 7.sınıf fen ve teknoloji konu özetleri, 7.sınıf fenkonuları ıle ılgılı soru örnekleri, 7.sınıf hücre konusu, 7.sınıf hucrenın ozetı, 8 sınıf hücreler konusu sayfa 10, 8. konu özetleri, 8. sınıf fen ve teknoloji hücreler konusunun özeti, 8.sınıf fen dersi özeti, 8.sınıf fen konu özetleri, 8.sınıf fen konuları özeti, 8.sınıf hücre ile ilgili yazılı sorular, 8.sınıf hücreyleilgili bilgi, 8.sınıf konuları özet, a.hücre özet ilkokul,a.hücre özet ilkokul 6, açıköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji konu anlatımı, bilişim teknolojieri 6.sınıf hücreler indir, ders fen bilgisi konu hücre, doğa koleji2010 sbs hesabı, drama nedir kısac özeti, evde 6.sınıf hücre yapımı, fen 6. sınıf hücre özet tekrar, fen bilgisi hücrenin özeti, fen bilgisi hücrenin özeti 6 sınıf, fen bilgisi ilk konusu özeti, fen bilgisi ilk sistem ve sağlık konusunun özeti, fen bilgisi konu özetleri, fen bilimleri 2010 7.sınıf, fen dersi hücre ile ilgili şiirler, fen dersi hücre konusu özeti,fen dersi hücreyle ilgli şiir, fen dersi ile ilgili hücre ile ilgili sorular ve cevapları 6. sınıf, fen konu özetleri, fen konu özetleri 6. sınıf, fen ödevi hücre nedir, fen okulu, fen okulu 6. sınıf, fen okulu 6. sınıf hücre konu özetleri, fen okulu 6.sınıf hücre, fen okulu 6.sınıf HÜCRELER, fen okulu hücre, fen okulu hücre konu özetleri, fen okulu hücre nedir, fen okulu hücre projeleri, fen okulu6.sınıf, fen özet, fen özeti 6.sınıf, fen teknoloji 6.sınıf konu özetleri, fen ve tekneloji konu özetleri, fen ve teknoloji 5. sınıf hücreler konusu, fen ve teknoloji 6. sınıf hücre, fen ve teknoloji 6. sınıf hücreler özeti, fen ve teknoloji 6. sınıf konu özetleri, fen ve teknoloji 8.sınıf konu özetleri, fen ve teknoloji ders notları hücre, fen ve teknoloji hücre, FEN VE TEKNOLOJİ HÜCRE ETKİNLİKLERİ, fen ve teknoloji hücre ile ilgili sözler, fen ve teknoloji hücre konusu, fen ve teknoloji hücre özet, fen ve teknoloji konu özeti 6.sınıf, fen ve teknoloji konu özetleri, fen ve teknoloji konu özetleri 8 sınıf, fen ve teknoloji ne demek kısaca, fen ve teknoloji nedir kısaca, fen ve teknolojıleri 6. sınıf hücre ödevi,fendersi için hücrenin kısa özeti, fendersi konu hücreler 6. sınıf, fenokulu 6. sınıf, fenokulu 6. sınıf matematik test soruları, fenokulu hücre, fenokulu konu özetleri, fenokulu5, fenveteknoloji hücre konusundan sorular, hücre 6 sınıf yazıyla anlatım, hücre 6. sınıf, hücre 6..sınıf kısaca anlatım, hücre 6.sınıf drama ödevi, hücre anlatımı 6. sınıf konuları, hücre drama, hücre etkinlik, hücre etkinlik 2,hücre etkinlikleri, hücre etkinlikleri 6.sınıf, hücre fen okulu, hücre fenokulu, hücre hakkında 6. sınıf bilgileri özetlemesi, hücre hakkında 6.sınıf bilgisi?, hucre hakkında kısaca ozet, hücre hakkında özet,hücre hakkında şiir, hücre il ilgili özet, hücre ile ilgili bilgiler 5. sınıf, hücre ile ilgili drama, hücre ile ilgili dramalar, hücre ile ilgili etkinlikler, hücre ile ilgili etlinlik, hücre ile ilgili hikayeler, hücre ile ilgili kapaklar, hücre ile ilgili kısa şiir, hücre ile ilgili kısa sorular, hücre ile ilgili kısa ve zö özet, hücre ile ilgili kısa ve zö özet, hücre ile ilgili öyküler, hücre ile ilgili özet, hücre ile ilgili özet bilgiler, hücre ile ilgili özetler, hücre ile ilgili öztler, hücre ile ilgili proje, hücre ile ilgili proje ödevi, hücre ile ilgili projeler, hücre ile ilgili şiirler, hücre ile ilgili sorular 6. sınıf, hücre ile ilgili test soruları 6 sınıf, hücre ile özet, hücre ilgili kısa hikayeler, hücre ilköğretim, hücre ilköğretim ders notları, hücre kısa anlatım,hücre konu özeti, hücre konusu anlatımı ilköğretim 6, hücre konusu boşluk doldurma etkinlikleri,hücre konusu etkinlik, hücre konusu etkinlikleri, hücre konusu ile ilgili etkinlik, hücre konusu ile ilgili etkinlikler, hücre konusu ile ilgili masl, hücre konusu özeti, hücre konusu özetli anlatım, hücre konusunda 6. sınıf ders notları, hücre konusunu özeti, hücre konusunun özeti, hücre konusunun özeti 6. sınıf, hücre konusunun özetinin açıklaması, hücre konusunun özetlenmesi, hücre nedir 6. sınıf 1. kısaca anlatım, hücre nedir 6. sınıf kısa yazı, hücre nedir 6. sınıf kısaca anlatım, hücre nedir 6. sınıf kısaltılmış, hücre nedir 6. sınıf özet, hücre nedir 6.sınıf, hücre nedir en kısa anlatımı, hücre nedir fenokul.com, hücre nedir fenokulu, hücre nedir kısa anlatımlı, hücre nedir kısa özet, hücre nedir kısa ve oz yazı, hücre nedir kısaca anlatım, hücre nedir kısaca özeti, hücre nedir kısaca özetlemesi, hücre nedir6. sınıf, hücre ödevi 6.sınıf, hücre özet, hücre özet 6.sınıf, hücre özet yap,hücre özeti, hücre özetlrri, hücre performans ödevi örneği, hücre projeleri, hücre projesi, hücre şiir, hücre)özet, hücreile ilgili özet, hücreler fen okulu(5.sınıf), hücreler hakkında şiir yazı, hücreler ile bilgi 6, hücreler ile ilgili yazıların özeti, hücreler ve işleri 5. sınıf, hücrelerin özeti, hücrelerle ilgili 5. sınıf testi, hücrelerle ilgili 6. sınıf bilgileri, hücrelerle ilgili bilgi özet, hücrelerle ilgili hıkaye, hücrenin kısa özeti, HÜCREnin kısa özetleri, hücrenin özet, hücrenin özeti, hücrenin özeti 6 sınıf, hücrenin özeti 7. sınıf, hücreye özet, hücreyle ilgili 'kısa' sorular, hucreyle ilgili etkinlik, hücreyle ilgili kısa bilgi 6. sınıf konusu, hücreyle ilgili kısa özet, hücreyle ilgili özet, hücreyle ilgili proje ödevi 6.sınıf resimli,hücreyle ilgili şiir, hücreyle ilgili şiirler, İLKÖĞRETİM 6 HÜCRE, ilköğretim 6. sınıf hücre konusu,ilköğretim 6.sınıf fen bilgisi hücre konusu, ilköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersi 1. konu hücre,ilköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersi 1. konu hücre yazı, ilköğretim haftası çizimi, ilköğretim haftası nedir kısa ozet, ilköğretim hücre konusu, ilköğretim hücre özet, ilkokul hücre, İLKOKUL ÖDEVLERİ HÜCRE NEDİR, kısa hücre şiirleri, kısaca hücre ile ilgili hikayeler, kısaca hücre nedir?*, konu ozetler fenokulu, konu özetleri anlatımı fen ve teknoloji dersi 6.sınıf, MEB 6. sınıf fen bilgisi dersi hücre konusu, meb 8.sınıf açıkilköğretim fen konuları, özet matematik konuları, özetle hücre nedir, resimli hücreyle ilgili özet, sağlık bilgisi konu özetleri, sbs 6.sınıf fen özet, sınıf 1 tema, sosyal hücreler ilköğretim, teklonoji her yerde konusunun özeti, teknoloji dersi bütün derslerin özetidir, TÜRKÇE DERSİ 6.SINIF KONU ÖZETLERİ, zambak yayınları ortaöğretim dil anlatım 10


Labels:



comment closed