7.sınıf fen üreme nedir? - üremenin amacı? - insanlarda üreme basama

ÜREME - üreme nedir? - üremenin amacı? - insanlarda üreme basama

Üreme nedir?
Canlıların kendilerine benzer fertler oluşturmasıdır.

Üremenin amacı:
Neslin devamını sağlar. Kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını sağlar.
Uyarı: üreme canlının yaşamasını sürdürmek için gerekli değildir.
İnsanlarda üreme basamakları:
Üreme hücreleri oluşumu
Döllenme
Gelişme
Erkek üreme hücresi : sperm ÖzellikleriKüçüktür
Sitoplazması az
Kamçılı ve hareketlidir
Testislerde üretilir.

Dişi üreme hücresi: yumurta ve özellikleriYumurtalıkta üretilir
Oval şeklindedir.
Hareketsizdir
Büyük ve bol sitoplazmalıdır

Sperm ve yumurtanın farkları:

  Yumurta hücresi
  Sperm hücresi
  Büyüktür
  Küçüktür
  Bol sitoplazmalı
  Az sitoplazmalı
  Kamçısı yok
  Kamçılı
  hareketsiz
  hareketli
 

Erkek üreme organları ve görevleri:
Testisler:ergenlikle birlikte testesteron hormonu salgılar.bu hormonla spermler üretilir.testisler kese içinde ve vücudun dışında bulunur.spermler yüksek sıcakta yaşayamaz.
Bezler :kovpır,seminifer ve prostat bezlerinden oluşur.yaptığı salgılar spermin hareketini kolaylaştırır.
Penis:spermlerin dişi bireye bırakılmasını sağlar

Dişi üreme organları ve görevleri:
Yumurta kanalı:dişi üreme hücresi olan yumurtayı döl yatağına taşır.döllenme burada gerçekleşir.
Döl yatağı(rahim) :embriyonun gelişme ortamıdır
Yumurtalık:yumurta üretir.iki adet yumurtalık vardır.
Vajina:spermlerin alınmasını sağlar

Döllenme nedir?
   Sperm ve yumurtanın birleşmesi olayıdır

Döllenmiş yumurta hücresine zigot denir.
Embriyo :
1-Bir organizmanın gelişmesinin ilk evresi, döllenmiş olan bir yumurtanın gelişim ürünüdür.
2-Döllenmiş yumurtanın (zigot), çok sayıda bölünme geçirmesi sonucu oluşan genç organizmadır.
3-Yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı taslağı.
4-Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma.

 
 

Labels:comment closed