7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı

Anahtarlar:2010-2011 7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı indir,2010-2011 7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı 7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı download,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı ara,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı bul,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı sunusu,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı oku,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı izle,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı açıklaması indir,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı dosyasını indir,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı açıklaması,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı Şiirleri,7.sınıf fen ve teknoloji desi 1. dönem 1. yazılı sınavı şube toplantıları


2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AHMAT YAHYA SUBAŞIİLKÖĞRETİM OKULU 7/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1- Kum - demir tozu - tuz — su karışımı, süzgeç kağıdından geçiriliyor.

Kığdın altına geçen karışım kaynatıldığında, kabın dibinde aşağıdakilerden hangisi kalır?

A) Kum ile demir tozu C) Sadece tuz

B) Demir tozu ile tuz D) Sadece kum

2- 1. Kolonya

Il. Üstünde yağ birikmiş süt

111. Gazoz

IV. Beklemiş ayran

V. Çorba

Yukarıdakilerden kaç tanesi heterojen yapıdadır?

A)5 B)4 C)3 D)2

3-

Çizelgede, çözünme özellikleri verilen K, L, M ve N maddelerinin oluşturduğu karışımdan maddeleri ayırmak için, karışıma önce su ilave edilip 1. süzme işlemi yapılıyor. Süzgeç kağıdı üzerinde kalanlar alınıp, alkol ile karıştırıldıktan sonra Il. süzme işlemi yapılıyor.

Buna göre, 1. ve Il. süzme işleminde süzgeç kağıdında kalan maddeler hangileridir?

4-

Betül, bazı maddeleri fiziksel yolla ayrışabilenler ve ayrışamayanlar olarak iki gruba ayırmaktadır.

Bu gruplandırmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 nolu madde, A grubu içinde yer almamalı

B) Il nolu madde, daha basit yapı taşlarına ayrıştırılamaz

C) IV nolu madde, B grubunda yer almamalı

D) Gruplamayı düzeltmek için 1 ve IV nolu maddeler yer değiştirmeli

5-Öz kütleleri arasındaki ilişki dx> dz> dy olan üç sıvı aynı kaba konduğunda, sıvıların kap içindeki sıralaması hangi seçenekteki gibi olur?

(Sıvılar birbirine karışmamaktadır.)

6-

Bir maddenin üç farklı hlindeki taneciklerinin durumu, yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Madde Il. durumda katı haldedir.

B) Maddenin tanecikleri arasındaki mesafe, en fazla 111. durumdadır.

C) Maddenin 111. durumdaki yoğunluğu Il. durumdakinden fazladır.

D) 1. durumda madde sıvı haldedir.

7-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Katılarda tanecikler hareket etmez.

B) Sıvılarda tanecikler sıkı şekilde dizilmiştir.

C) Gazlarda tanecikler sınırlı hareket edebilir.

D) Sıvılar ve gazlar akışkan bir yapıya sahiptir.

Asağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere doğruysa D , yanlışsa Y harfi koyunuz.

8- (……) Hamurun mayalanması kimyasal olaydır

9- (……) özkütle ayırt edici bir özelliktir ve madde miktarına bağlı değildir

10-(……)Katıların belirli bir hacmi vardır ancak belirli bir şekli yoktur bulundukları kabın şeklini alırlar

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız

11-Bir madenin birim hacminin kütlesine ……………………denir.

12-Ham petrolün benzin mazot gibi ayrımsal damıtma işlemi rafinerilerde yapılır.Petrol rafinerisinde ayrımsal damıtma kulesinin en üst kısmında……………………....toplanır.

13-Sıvı-sıvı karışımlarda maddeler birbirleriyle karışmıyorsa ve aralarında yoğunluk farkı varsa……………………………..ile birbirinden ayrılabilir.

Aşağıda sorulan soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

14-adları yazılan elementlerin karşılarına sembollerini yazınız

AZOT: HİDROJEN: SODYUM:

KLOR: KÜKÜRT: DEMİR:

BAKIR: KARBON:

15- Bilesik ve karışım arasındaki farkları yazınız (En az 5 tane yazılacak)

İLK 10 SORU 6 PUAN 11,12,13,14,15. SORULAR 8 PUANDIR

BAŞARILAR Arzu KESKİNKILIÇ

FEN VE TEKNOLOJİ


Labels:comment closed