7.sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem

ATATÜRK’ÜN İLETİŞİME VERDİĞİ ÖNEM
1. Atatürk’ün iletişime verdiği önemi, inkılaplarını da düşünerek tartışınız.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşmasında kitle iletişim araçlarının katkılarını araştırınız.
İletişimle ilgili olarak Atatürk’ün aşağıda yer alan sözünü inceleyelim.
Atatürk 31.01.1930 Cuma günü el yazısı ile iletişim araçları konusunda “Tiyatro, sine ma, gramofon, radyo, telgraf da fikirlerin ya yımı ve duyurulması için çok önemli ve etkili vasıtalardır. Bir insanın, herhangi bir yerde söylediği sözleri sadece orada bulunanlar işi tebilir, etkisi anî ve sınırlıdır. Fakat bu sözler radyo ile söylenirse bütün dünya işitebilir. Telgraf da fikirlerin yayımlanmasında en seri araçtır.
Çeşitli araçlarla kayıt edilen ve seri şekil de yayımlanan fikirler, bütün insanlığın ilerle mesine ve tarihe büyük hizmetler yapar.” di ye görüşlerini belirtmiştir.
Atatürkçülük, Birinci kitap, s. 189.
9 Atatürk’ün yukarıdaki sözünden yola çıkarak kitle iletişim araçlarındaki değişim ve gelişmeleri açıklayınız.
Atatürk iletişimde kitle iletişim araçlarını kullanmanın öneminin bilincinde bir liderdi. Gerek Millî Mücadele’nin zor günlerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaşlaştırılmasında kitle iletişim araçlarından büyük ölçüde faydalanmıştır.
Eylül 1919 Sivas Kongresi’nde haftada iki kez yayınlanacak İrade-yi Milliye adlı gazete nin çıkarılmasına karar verildi. Gazetenin ilk sayısı 14 Eylül 1919′da çıktı ve üç yıl yayın yaptı.
• 10 Ocak 1920′de Hâkimiyet-i Millîye adlı gazete Mustafa Kemal’in önderliğinde çıkarılmış tır. Gazete Ankara’da yayımlanmıştır. Mustafa Kemal bu gazetede yazılarını imzasız veya başka bir isimle yayımlamıştır.
• 6 Nisan 1920′de Atatürk Anadolu Ajansını kurdu. Millî Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı‘nın her aşamasına ve cumhuriyet devrimlerine tanıklık eden bu kurum, Atatürk adı ile âdeta özleşmiştir.
Atatürk iletişime oldukça önem veriyordu. O, insanlar arasındaki iletişim dillerini kullanma konusunda bir uzman kadar bilgili ve yetenekliydi. 1 Kasım 1928 tarihinde Arap alfabesininyeri ne Latin alfabesini getirmekle yazılı iletişimde yenilik yapmıştır.
Böylelikle halk okuma yazmayı çok daha kolay öğrendi. Toplumda okuma yazma oranı yük seldi. Dünya devletleri ile iletişim bağlantıları gelişti. Sonuçta da toplumsal iletişim sağlanmış oldu.
Anıttepe kitabından alıntı

Labels:comment closed