8. SINIF İNGİLİZCE SPOT ON-8 GRAMER KONULAR- STRUCTURES

İLKÖĞRETİM İNGiLİZCE 8. SINIF “SPOT ON-8” GRAMER KONULARI

Arkadaşlar bu yıl 6. 7. ve 8 sınıflarda yeni programa göre konular oluşturulduğundan derslerimizde gramerden çok “communicative approach” metoduyla konular daha çok thematic olarak işlenmiş. Bol tekrarlı, bol etkinlikli, konuşmaya, yazmaya ve dinlemeye yönelik bir ders işleme söz konusu. Özellikle belli kalıpları öğrencilere ezberletmek, kelimeleri öğretmek için bol bol aktiviteler yapmak gerekiyor. Bu yüzden kaynaklardan bol bol faydalanmaya ve elimizde çokca materyal bulundurmaya ihtiyaç var, görünüyor. Bu konuda sitemiz, sizlere elinden geldiğince sunularla, worksheetlerle, filmlerle, flashlarla, şarkılarla v.s ile yardımcı olmaya çalışıyor. Başka sitelerde olduğu gibi sitemiz, yaptığı hizmet karşılığında bir ücret istememekte, ya da illa; “sen de göndermedikçe benden faydalanamazsın” dememektedir.
Ancak arkadaşlarımızın kendilerine ait özgün çalışmaları varsa; elbette onları burada istifade edilmesi için beklemekteyiz. Bu site sizlerin destekleriyle gelişecek ve varlığını devam ettirecektir. Yeni müfredata uygun dokümanları oluşturmaya hep birlikte gayret edelim. Arasıra yapacağımız veya yaptığımız quizler, ortak sınavlar, testler, yazılı sınavları ve SBS hazırlık sınavlarında sorduğumuz soruları, yaptığımız aktiviteleri, çalışma kağıtlarını gönderirsek hepimizin faydalanacağı güzel bir arşiv olacaktır. Ayrıca bazı arkadaşlarımız dokümanları elde etme konusunda acele etmektedir. Eğitim sezonu ilerledikçe dokumanlar artacaktır.

Sınıf gramer konularını aşağıdaki gibi çıkarmaya çalıştım. Bu konular iç içe girmiş durumda, yeri geldiğinde bir çoğuna bir arada yer vermek gerekiyor. Aşağıdaki gramer konularının çoğuyla ilgili sitemizde presentation, worksheet ve activity’ler mevcuttur. İlgili bölümlere bakmak ve indirmek mümkündür.

Unit Number GRAMMAR SUBJECTS
Unit-1 Adjectives&adverbs
And, but, because
Advise : Should-shouldn’t
Describing personal qualities, physical appareance

Unit-2 Adjectives&adverbs
Like-dislike, enjoy, good at +V-ing
İf clause-present 1st type

Unit-3 Too- enough
Advice: should-shouldn’t (Reminding)
Adjectives(Reminding)

Unit-4 Simple Past / Past Past Continuous – Talking about past events
Expressing surprise

Unit-5 Expressing and writing dates
Simple past tense

Unit-6 Past Continous Tense with when&while

Unit-7 Present perfect tense
Have you ever….?
too-either, neither

Unit-8 Present perfect with adverbs of time
Recently-lately-yet-just-already
Asking and talking about recent and completed actions

Unit-9 Present perfect with “since” and “for” “How long”
Simple pas tor Present Perfect Tense

Unit-10 So+adjective+that / such adjective+that……..
Such a+adjective+noun+that……..
Expressing the result of an event

Unit-11 Want+to+V1
Would like+V1
Would rather, prefer, had better
Expressing personal goals and emotions
Do you mean…? / I mean ….. / I think ….. / I suppose……..

Unit-12 Adjectives and opposite of adjectives
Adjective clause (relative clause) with “who”
Prefixes for Adjectives
Adverbs of frequences ( never-rarely-sometimes-often-always)
Present to be / past to be too/ enough
Strengths and weaness, Negative prefixes dis-, im-, un-

Unit-13 Pharasal Verbs / Prepositon Combinations
Can, could, should, ought to, must
Opinions
Opinion Starters:
In my opinion +…sentence
I believe + ... sentence
I feel + …sentence
From my point of view + …sentence
Personally + …sentence
Personally , I think + …sentence
I mean ……..
What I want to say……….

Unit-14 Advise, suggestion and warning
İn case / so that
İmperatives / negative imperatives
Simple Future-will
İf present / imperatives- if present /should

Unit-15 Preferences
Would rather …than
Prefer ……. to
Prefer+ V-ing
Offer : could you…? / Would you like….? / Which one do you…? and their answers
Going to Future - planning

Unit-16 Agreement / disagreement
Approval / disapproval
Personal opinions

KONU ANLATIMLARI İÇİN :

İngilizce yazılı konu anlatımları
İngilizce videolu konu anlatımları

Labels:comment closed