8.sınıf inkilap tarihi 2.ünite ve milli mücadele başlıyor ders notu

SOSYAL BİLGİLER İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF 2.ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ YURDUMUZUN İŞHALİNE TEPKİLER KONUSU VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYORKONU ÖZETİDİR.
MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR
Kazanım: Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları milli bilincin uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
Mustafa Kemal Atatürk Mondros ateşkes Antlaşması imzalanmasından dolayı Şam’daki cepheden İstanbul’a geldi İstanbul’da bir süre siyasi çalışmalarda bulundu yurdun işgallerden kurtulması için.siyasi propagandalar yaptı gizli toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda konuşmalarda bulundu İstanbul hükümetine baskı yaptı ve sonuçta İstanbul’dan bir zafere ulaşamayacağını anladı.İ
İzmir’in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Samsun’a doğru yola çıktı.Amacı Samsun bölgesinde çıkan karışıklığı gidermekti.Bu bölgede İngilizlerin kışkırtması ile Rumlar ayaklanmış Türk Köyleri basıyor Türkleri öldürüyorlardı fakat İngilizler tam tersi Türker’in Rumları öldürdüğünü ileri sürüyorlardı bu yüzden bu bölgenin kontrol altına alınmasını İstanbul hükümetinin den istediler.İstanbul hükümeti de ise Mustafa Kemali Görevlendirdi.
Samsun’a Mustafa Kemal ulaşınca ilk önce güvenliği sağladı ve Askeri birliklerle temasa geçildi Kazım Karabekir ve Ali Fuat paşa ile görüştü.Samsun güvenli olmasında dolayı.Mustafa Kemal Havzaya Geçti
HAVZADAKİ ÇALIŞMALAR
Mustafa Kemal Havza’da Milli bilinci uyandırmak için çeşitli çalışmlarda bulundu.Genelgeler yayınladı izmir’in işgalini tepki gösterilmesi için ülkenin her tarafına telgraflar çekti haber gönderdi.
AMASYA GENELGESİ
Mustafa Kemal Havza’dan Amasya’ya geçti.Burada ülkenin her tarafına gönderilmek üzere bir genelge hazırlandı.Bu genelgede şu maddeler yer alıyordu.
1.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
.Bu maddede ülke işgal edilmeye başlandığını ve geleceğin pekte iç açıcı olmadığını milletimizin kısa bir süre içinde tamamen işgal altında olacağı ve milletimizin bağımsızlığımızı kaybedeceğinden bahsediyor.
2.İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememekte bu durumda milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
Bu madde de İstanbul Hükümetinin işgallere tepkisiz kaldığı.İşgaller karşısında mücadele etmediğini.Bu durumda sanki bu devletin hiç halkı yokmuş gibi gösterdiğini göstermektedir.
3.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Bu maddede kurtuluş savaşını amacı ve yönteminden bahsedilmiştir.Amaç milli bağımsızlığı gerçekleştirmek.Yani tam bağımsızlık.Yöntem ise milletin kendi kendine mücadele ederek bu bağımsızlığı ulaşmak olduğu belirtildi.
4.Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurul oluşturulacak.
Bu madde halkın kendi kararını kendi vereceği tam bağımsızlığı amaçlayan ulusal bir hükümetin Anadolu da kurulması gerektiği belirtilmiş
5.Sivas’ta milletin geleceği görüleşeceği bu yüzden her ilden 3 temsilcinin seçilip Sivas’a gelmesi gektiği belirtildi.
ERZURUM KONGRESİ
Erzurum kongresi daha önceden planlanmıştı.Mustafa kemal bu kongreye çağırıldı Amasya’dan Erzurum’a geçildi.Bu kongrenin toplanma amacı ise doğuda 6 vilayette kurulmayı amaçlanan ermeni devletine engel olmaktı.
Mustafa kemal İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerine aykırı işler yapmasından dolayı İstanbul’a geri çağrıldı.Mustafa Kemal de çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kaldı.Askerlikten istifa etmesine rağmen Anadolu’daki askeri birlikler hala emirlerini dinliyor gereğini yapıyorlardı.
1.Milli sınarlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
Bu maddede sınırlardan bahsedilmiş ve bir çakıl taşı daha düşmene verilmeyeceği belirtildi.
2.İstanbul hükümeti dağıtılması halinde millet kendini topyekün savunacak.
3.Vatanı korumayı ve milletin bağımsızlığını İstanbul hükümeti sağlayamadığı taktirde bu amacı gerçekleştirecek milli bir hükümet kurulacak.
Bu maddede Anadolu’da bağımsızlığı amaçlayan ve bu uğurda çalışmalar yapacak milli bir hükümetin kurulacağından bahsetmiş.
4.Kuvayi milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır.
Bu maddede milli direnişin ülke genelinde yaygınlaştırılması düşmanla her yerde silahlı mücade edilmesi kuvayi milliye birliklerin kurulması gerektiği ve Halkın artık kendi kendine yönetmesi kendi kararını kendi alması gerektiği vurgulanmıştır.
5Hiristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi bozacak ayrıcalıklar tanınmamalı
Bu maddede.Bağımsız olmak isteyen ve bu uğurda cemiyetler kuran Türkleri öldüren azınlıklar haklar imkanlar fırsatlar verilmemesi gerektiği belirtildi.
6.Manda ve himaye kabul edilemez.
Bu maddede.Bir başka ülke koruması altına girmenin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.
7.İstanbul’da meclis toplanmalı ve ülkenin kurtulması için çalışmalarda bulunulmalıdır
Bu madde.İstanbul’da halkı temsil edecek kendi seçeceği kişilerden oluşan bir meclisin açılması gerektiği belirtildi.
SİVAS KONGRESİ
1.Kongre için Sivas seçilmesinin nedeni güvenilir ve ulaşımın kolay olması delilenebilir.Ülkenin her bir yerinden gelen temsilcilerle başlayacak olan kongre itilaf devlerini ve İstanbul hükümetini rahatsız etti.Bu kongrenin toplanmasını engellemek için Sivas işgal edilmek istendi Mustafa Kemal Yakalatılmaya çalışıldı ve halkın Mustafa Kemali desteklemesi ile bu girişimler başarısız oldu.Kongre 4. Eylül de toplanmayı başardı ve en çok tartışılan konu Amerikan mandacılığı oldu ve sonra manda düşüncesi kesin olarak reddedildi.Artık tek parola YA İSTİKLAL YA ÖLÜM oldu.Bağımsız olamamaktansa ölmek seçildi.
Sivas kongresindeki tüm cemiyetler tek bir çatı altında birleştirildi.Artık bütün cemiyetler sadece kendi bulunduğu yerin işgalden kurtulmasını değil de tüm memleketin işgalden kurtulması amaçlandı.
Milleti temsil edecek ve milli mücadeleye yön verecek bir temsil heyeti oluşturuldu.
Sosyal bilgiler dersi 8.sınıf 2.ünite milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler ünitesi milli mücadele başlıyor konusu özetidir


EtiCanlar: 2.ünite milli mücadeleye başlıyor, 2.ünite milli uyanış özeti, 2009-2010 öğretim yılı 8.sınıf inkılap tarihi kitabı, 8 sınıf inkilap çalışma kitabı, 8 sınıf inkılap çalışma kitabı sayfa 36, 8 sınıf inkılap çalışma kitabı sayfa 43 cevapları, 8 sınıf inkılap ders notları, 8 sınıf inkılap dersi, 8 sınıf inkilap tarihi 2.ünite, 8 sınıf inkılap tarihi çalışma 5.ünite kitabı cevapları, 8 sınıf inkılap tarihi ders notları, 8 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları, 8. inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, 8. sınıf, 8. sınıf 1. ve 2. ünite inkılap tarihi online sınav, 8. sınıf ınkılap çalişma kıtabi 5.ünite cevapları cevapları, 8. sınıf inkılap çalışma kitabı 6.ünite cevapları, 8. sınıf inkılap çalışma kitabı cevapları, 8. sınıf inkılap çalışma kitabı ünite cevapları, 8. sınıf inkılap çalışma kitabın sayfa36, 8. sınıf inkılap cemiyetler, 8. sınıf inkilap dersi bölgesel kongreler, 8. sınıf inkilap öğrenci kitabı soruları cevapları, 8. sınıf inkılap tarih kitabı cevapları, 8. sınıf inkılap tarihi, 8. sınıf inkılap tarihi 4. ünite, 8. SINIF İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ, 8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı, 8. sınıf inkılap tarihi cemiyetler, 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları, 8. sınıf inkılap tarihi milli uyanış, 8. sınıf inkilap tarihi milli uyanış ders notları, 8. sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı 17.sayfa, 8. sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük ders notları, 8. sınıf inkılap test cevaplarıyla, 8. sınıf milli uyanış konusunun testi etiketi, 8. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite testleri, 8. sınıf t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, 8. sınıf T.C inkılap tarihi ve atatürkçülük testi çöz, 8. sınıf tc inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, 8. türkçe çalışma kitabı cevapları, 8.ci sosyal çalışma kıtabı, 8.inkılap çalışma kitabı cevapları,8.sınıf 1.ünite tc inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, 8.SINIF 2.ÜNİTE DERS NOTLARI, 8.sınıf 2.ünite testi çöz, 8.sınıf cemiyetler tarihleri, 8.sınıf inkılap 2. ünite, 8.sınıf inkilap 2.ünite notları, 8.sınıf inkılap 4.ünite değerlendirme cevapları, 8.sınıf inkılap çalışma kitabının cevapları, 8.sınıf inkılap ders kitabı 1.ünüte sorularının cevapları, 8.sınıf inkılap dersi etiketi, 8.sınıf inkilap etiketi, 8.sınıf inkilap etkinlikleri, 8.sınıf inkilap tarihi 1 ve2 ünite özeti kısa bir şekilde,8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite ile ilgili sorular, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite soruları video izle, 8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite video, 8.sınıf inkılap tarihi 2.ünite ders notu etiketi, 8.sınıf inkılap tarihi 4.ünite ders notları, 8.sınıf inkılap tarihi 4.ünite video, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı 1.ünite cevapları,8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı 15, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı 2.ünite cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı 5.ünitenin cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 4.ünite, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 43 ve 56. sayfaları cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 5.ünite, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları sayfa 15, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı milli mücadele başlıyor, 8.sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 70 cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi kitabı cevapları, 8.sınıf inkılap tarihi milli mücadele başlıyor ders notları etiketi, 8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, 8.sınıf ınkilap tarihi video, 8.SINIF inkılap video, 8.sınıf inklap tarihi 1. ve 2. ünite, 8.sınıf milli mücadele baslıyor, 8.sınıf milli uyanışa tepkiler testi, 8.sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları,8.sınıf sosyal dersleri 1 ünite, 8.sınıf t.c inkılap 2. ünite testi, 8.sınıf tc inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları etiketi, 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2.ünite,anadoluda milli hükümet kurulacak, ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLarı inkılap 3. ünite cevapları,erzurum kongresi 8. sınıf, geldikleri gibi giderler, geldikleri gibi giderler kitap yorumu, geldikleri gibi giderler öğrenci çalışma kitabı, hazırlık dönemindeki çalışmalar; milli bilincin uyandırılması, inkılap . ünite etiketi, İNKILAP 8.SINIF 2.ÜNİTE SORULARI, inkılap 8.sınıf test 2.ünite, inkılap 8.sınıf videolar, inkılap çalışma kitabı cevapları, inkılap çalışma kitabı cevapları 3. ünite, inkılap çalışma kitabı cevapları 7. ünite 8. sınıf, inkilap milli uyanış, inkilap tarihi, Inkılâp tarihi 1. ünite test, inkılap tarihi 2. ünite ders notları, inkılap tarihi 2.unite ile ilgili sorular, inkılap tarihi 8.sınıf çalışma kitabı cevapları, inkılap tarihi çalışma kitabı 2.Ünite, inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8. sınıf 3. ünite, inkılap tarihi ders notları ünite, ınkılap tarihi milli mücadele, inkılap tarihi ve atatürkçülük 8. sınıf çalışma kitabı cevapları, inkılap tarihi ve atatürkçülük 8. sınıf çalışma kitabı cevapları 3. ünite,inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, kongreler, kuvayi milliyeyi amil ve milli iradeyi hakim kılmak esastır etiketi, kuvayi milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır ne demek, kuvayi milliyeyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır etiketi, mili eğitim bakanlığı sosyal bilgiler 8. sınıf kitabi, milli bilincin uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması, milli eğitim sosyal kitabı 8 sınıf, milli kongrenin yaptıgı çalışmalar, milli mücadele, milli mücadele başlıyor, milli mücadelede başlıyor, milli mücadelenin amacı, milli mücadelenin amacı nedir, milli mücadelenin hedefi nedir, milli mücedele başlıyor konusu, Mustafa kemal, mustafa kemal paşa milli mücadele hazırlık döneminde yaptığı çalışmalar, mustafa kemal paşanın milli mücadelede yaptıgı çalışmalar, mustafa kemal paşanın milli mücadelenın hazırlık donemınde yaptığı çalısmalar, mustafa kemal paşa\'nın milli bilincin uyandırılması ve beraberliğin sağlanmasi,mustafa kemalin hazırlık dönemindeki çalışmaları, mustafa kemalin milli mücadele hazırlık dönemindeki çalışmaları madde, mustafa kemalin milli mücadelede yaptığı çalışmalar, mustafa kemalin milli mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalar, mustafa kemalin yaptıgı kongreler, sivas kongresi, Sosyal Bilgiler, sosyal bilgiler 6. sınıf, sosyal bilgiler 8.sınıf çalışma kitabı cevapları, t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 4. ünite, t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 4. ünite 20. etkinlik etiketi, t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı ünitelerin cevapları, t.c inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi 2.ünite, t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük 8. sınıf çalışma kitabı 4. ünite cevapları, t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük 8. sınıf çalışma kitabı cevapları,tarih çalışma kitabı 8.sınıf etiketi, tc ınkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları, tc inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi 2. ünite etiketi, tc inkilap tarihi ve atatürkçülük milli uyanış,Türkiye Cumhuriyeti Atatürkçülük ve İnkılap tarihi 8. sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme cevapları, ve milli mücadele başlıyor

Labels:comment closed