Atatürkün kişisel özellikleri

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
  1. Vatanseverliği
      Bir asker olarak birçok cephede vatanı savunmuştur.
     Çanakkale cephesinde askerlerine: “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zamanda yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyerek Türk ordusunun başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
      Sakarya Meydan Savaşı’nda da askerlerine: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini vermiştir. Bu emir Türk ordusuna büyük bir zafer daha kazandırmıştır.
2.İdealistliği
      Atatürk’ün ideali; Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaktır.
      İdealistliğinin bir gereği olarak; “Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.” demiştir.
3.Gerçeği Arama Gücü
     İç ve dış politikada hiç hayalci olmamış, milletinin gerçekleşmesi mümkün olmayan emeller peşinde koşturmamıştır.
    “Bizim; akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir.”
4.Çok Yönlülüğü
   Üstün bir komutan ve eşsiz bir devlet adamıdır.
     Görüşleriyle milletini aydınlatmış; kalkınmanın, gelişmesinin ve çağdaşlaşmanın yollarını göstermiştir.
   Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamış ve bunları uygulamıştır.
     Bu özelliklerinin yanında kendine güveni, göreve bağlılığı, çabuk ve doğru karar verme gücü ile de çok cepheli bir önderdir.
5.Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi
      M. Kemal kendisine farklı davranılmasından hoşlanmazdı. “ Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur.”
      Çanakkale Savaşları sırasında cephanesi olmayan asker karşısında süngü tak emrini vermesi, onun çok zor durumda bile ümitsizliğe düşmediğinin göstermektedir.
6. İleri Görüşlülüğü
     Çanakkale Savaşlarında düşmanın nereden çıkarma yapacağın tahmin etmesi, II. Dünya Savaşı’nın çıkaracağı 1932’de yurt gezisinde “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman eline bırakılamaz” diyerek ilerde Hatay’ın ana vatana katılacağını belirtmiştir.
7. Yöneticiliği
     Yöneticilik özelliklerinden biri, yeri ve zamanında en doğru kararı alması ve bunu taviz vermeden uygulamasıdır.
      Yapacağı işlerde ani kararlar vererek değil, uzun uzun düşündükten sonra ve sırası geldikçe uygulama sahasına koyarak başarılı olmuştur.
      “Bir işi zamansız yapmak o işi bozmak, başarısızlığa uğramaktır. Her şey sırasında ve zamanında yapılmalıdır.”
8. Eğitimciliği
      Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna “Milli Eğitim Bakanı olarak milli kültürü yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdi.” diye cevap vermiştir.
     Dünyada onun gibi yazı tahtası başında milletine ders veren başka bir devlet adamı yoktur.
9. Sanatseverliği
     M. Kemal Türk toplumunun yüksek bir sanat yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu.
    Sanatçı yetiştiren okullar açıp, Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
      “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bu özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”
10. İnsan ve Millet Sevgisi
    Kendi milletine karşı olan sorumluluğunu bütün davranışlarıyla ortaya koymuştur.
 11. İyi Kalpliliği
     İnsanların huzur ve barış içinde yaşaması için çok çaba sarf etmiştir.
ESERLERİ
      En büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir.
    Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu
         * Cumhuriyetçilik
             * Milliyetçilik
             * Halkçılık
             * Laiklik
             * Devletçilik
             * İnkılapçılık
       İlkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez temel taşlarıdır.
      Askerlik tekniği ve sanatı ile ilgili eserler yazmıştır. İlk eserleri arasında “Cumbalı Ordugahı” ve “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı kitapları yer alır.
      “Nutuk” ise en çok bilinen, en önemli eserleri arasındadır. Nutuk’ta 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve 1927 yılına kadar gerçekleşen inkılapları anlatmıştır. Nutuk 1927’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongresinde okunmuştur.
     Ortaöğretim için “Geometri” kitabını yazmıştır. Liseler için de dört ciltlik “Tarih” kitabının yazılmasına öncülük etmiştir. “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı kitabın yazılmasında da katkıları vardır..

Labels:comment closed