Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı 2010

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda sınıf, derecesi, öğrenim durumu, atandırılacağı il adı, cinsiyeti ve miktarları yazılı unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.


SINAV AÇILACAK DEVLET MEMURU KADROLARINA AİT BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ. 


BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR


 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6'ıncı fıkrası hariç),
 • Ön lisans ve lise mezunları için 2008, lisans mezunları için 2009 ve 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve ilan edilen unvanlar için hizasında belirtilen asgari KPSS notlarını almış olmak,
 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
 • Sevk edilecekleri Asker Hastaneden ""Askeri Sivil Memur Adayı Olur"" kararlı rapor almış olmak, (Mülakat sınavları sonucunda başarılı olan adayların sevki Deniz Eğitim ve Komutanlığı tarafından yapılacaktır.)
 • Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, "
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. İş Talep Formu (her aday el yazısıyla, siyah tükenmez/dolma kalem ile, okunaklı ve karalama yapmadan doldurulacaktır) form için tıklayınız
 2. Ön lisans ve lise mezunları için 2008, lisans mezunları için 2009 ve 2010 yılı KPSS sonuç belgesinin fotokopisi,
 3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 4. Muhtarlıktan/Nüfus Müdürlüklerinden onaylı ikametgah ilmühaberi.
 5. Son iki ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 6. Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi.
 7. Unvanı ile ilgili istenen özel onaylı belgenin fotokopisi (3308 sayılı Kanuna göre ustalık/kalfalık Belgeleri, M.E.B. Onaylı Kurs Belgeleri, Avukatlık Belgesi v.b.) .
 8. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin (terhis oldukları komutanlık tarafından verilen tablo/çizelgeli) fotokopisi.
 9. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış olması ve adli sicil arşiv kaydının da yer alması gerekmektedir).
DİKKAT! BELGELERİ EKSİK OLAN ADAYLARIN MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT : Müracaatı kabul edilmeyen adaylar da dahil evraklar iade edilmeyecektir.


BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ 
 • Adaylar 04 - 08 Ekim 2010 tarihleri arasında, 09.00 - 17.00 saatleri içerisinde istenilen belgelerle birlikte, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen veya posta ile başvuracaklardır (son başvuru tarihi 08 Ekim 2010 saat 17:00'dır.).
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan/gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Değerlendirmeye (mülakata) tabi tutulacak adayların miktarı yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarların 6 katını geçmeyecektir. Değerlendirmeye (mülakata) çağrılacak aday listesi ile sınav yeri ve zamanı 14 Ekim 2010 tarihinde internet ""www.dzkk.tsk.tr"" adresi vasıtası ile kamuoyuna ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır."
BAŞVURU ADRESİ VE TELEFONLARI


Adres : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı 34676 Beylerbeyi / İSTANBUL


Telefon : (0216) 310 72 27 Dahili No.: 3346 - 3347 - 3348 - 3350

Etiketler: 2010 sivil memur alımı, başvuru formu, Başvuru Şartları, deniz kuvvetleri komutanlığı, Sivil Memur Alımı, sivil personel alımı

Labels:comment closed