Fen ve teknoloji elektrik testi 1






ELEKTRİK TEST I



Doğru sayısı:             Yanlış sayısı:


1. Atomun taneciklerinden hangisi hareketlidir?

A) Proton

B) Elektron

C) Nötron

D) Çekirdek


2. Aşağıdakilerden kaç tanesi atomun yapısında vardır?

I. Proton

II. Nötron

III.Elektron

IV. Elektroskop

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1


3. I. Cam

II. Bakır

III. Gümüş

IV. Porselen

Yukarıdakilerden kaç tanesi yalıtkan maddedir?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1




4. Bir maddenin pozitif (+) elektrikle yüklenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


A) Elektron almıştır

B) Elekron vermiştir

C) Proton almıştır

D) Proton vermiştir



5. Elektron alan bir maddede aşağıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

I. Pozitif yük miktarında artma

II. Negatif yük miktarında artma

III. Yüksüz hale gelme


A) Yalnız III

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III




6. Çıplak elle tuttuğu metal kaşık ile plastik saplı farklı cinsteki metal kaşığı,
kumaşa sürttükten sonra küçük kağıt parçalarına yeterince yaklaştıran kişi, deney sonunda
aşağıdaki yargılardan hangilerine varabilir?

I. Metallerin iletkenliklerinin aynı olmadığına

II. Sürtme ile metallerin elektriklenebildiğine

III. Metallerin ve vücudunun iletken olduğuna


A) Yalnız II

B) I - III

C) II - III

D) I - II - III



7. Yağmur bulutları gökyüzünde hareket ederken hava molekülleri ile sürtünür ve etkiyle
elektrik yüklenmiş olur. Yeteri kadar elektrik yüklü bir buluttan, başka bir buluta elektrik
yükleri geçme yapar.

Bu durumda aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?


A) Etkiyle elektriklenme

B) Yıldırım

C) Gökgürültüsü

D) Şimşek



8. İçerisinden elektrik akımı geçen hava, ısınarak birden genleşir ve çevresinde
bir hava sıkışması meydana getirir. Sıkışma sonucu hava titreşimi olur. Hangi tabiat olayı,
yukarıda anlatılan benzer şekilde meydana gelir?


A) Hava genleşmesi

B) Gökgürültüsü

C) Etkiyle elektriklenme

D) Şimşek



9. Bir elektroskobun iletken küresine elektriklenmiş plastik tarak dokundurulunca,
elektroskobun yaprakları hangi cins elektrikle yüklenir?


A) Pozitif (+)

B) Negatif (-)

C) Hem pozitif, hem negatif

D) Yüklenmez




10. Durgun elektriğin meydana gelmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Maddenin nötr (yüksüz) halde olması

B) Maddedeki elektronların çekirdek etrafında dönmesi

C) Birbiriyle etkileşen maddelerin elektron alışverişi

D) Birbirine sürtünen maddelerin aynı yükle yüklenmesi


Labels:



comment closed