Fen ve teknoloji elektrik testi 2


ELEKTRİK TEST IIDoğru sayısı:             Yanlış sayısı:


1. Bir cismin elektrik yüklü olup olmadığı ve elektrik yükünün cinsi, hangi aletle belirlenir?

A) Elektroskop

B) Galvanoskop

C) Anemometre

D) Trafo


2. Aşağıdakilerden hangisi havanın ani ısınması sonucunda meydana gelir?

A) Gökgürültüsü

B) Yağmur

C) Yıldırım

D) Şimşek


3. Yıldırımın oluşunu açıklayan bilgilerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

I. Elektrikle yüklenmiş bir bulut yeryüzüne yakın olarak geçer.

II. Elektrikle yüklenmiş bulutla yeryüzü arasında yük atlaması olur.

III. Bulutlar hava içinde sürtünme sonucu elektriklenirler.

IV. Yeryüzü etkiyle elektriklenir.


A) III - I - IV - II

B) III - IV - I - II

C) I - IV - II - III

D) IV - II - I - III
4. Yıldırımdan korunmak için kullanılan yıldırımlık, hangi malzemeden yapılır?


A) Metal

B) Lastik

C) Cam

D) Beton5. Yüksüz bir ebonit çubuk, yüksüz yün kumaşa sürtüldüğünde, aşağıdaki durumlardan hangileri gözlenir?

I. Çubuk negatif elektikle yüklenir.

II. Kumaş pozitif elektrikle yüklenir.

III. Çubukta pozitif elektrik yükü artar.A) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III
6. Yüksüz bir elektroskobun topuzuna, pozitif (+) elektrik yüklü bir cam çubuk dokundurulursa,
hangi olay gerçekleşmez?A) Elektroskop pozitif elektrikle yüklenir

B) Elektroskobun yaprakları açılır

C) Cam çubuktaki pozitif elektrik yük sayısı azalır

D) Elektroskobun yaprakları çabucak açılıp kapanır

Labels:comment closed