Fen ve teknoloji enerji testi 1


ENERJİ TEST IDoğru sayısı:             Yanlış sayısı:


1. Aşağıdaki enerji ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji, iş yapabilme yeteneğidir.

B) Belli bir enerjinin yapabileceği iş her zaman aynıdır.

C) Güneş, en büyük enerji kaynağıdır.

D) Bir enerji, başka bir enerjiye dönüştürülemez.


2. Aldığımız besinlerin hücrelerimizde oksijenle yakılması sonucu enerji oluşur. Bu enerji aşağıdakilerden hangisinde en az kullanılır?

A) Çantamızı taşıyarak okula giderken

B) Arkadaşlarımızla oyun oynarken

C) Çalışma masamızın başında kitap okurken

D) Odamızı toplarken


3. Yediğimiz besinlerin korunması için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

I. Yiyeceğimiz sebze ve meyveleri bol miktarda alıp saklamalıyız.

II. Sebzeler pişirilirken az suda ve kapalı kapta pişirilmelidir.

III. Buzdolabından yiyecekler, parça parça değil, bir kerede çıkarılmalıdır.

IV. Sebze ve meyveler toplanıp paketlenirken fazla zedelenmemelidir.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV
4. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji çeşidi değildir?


A) Sıcaklık

B) Işık

C) Elektrik

D) Ses5. Rüzgarın hareket enerjisi vardır. Aşağıdakilerden hangilerinde bu enerji kullanılır?

I. Yelkenli gemi

II. Yel değirmenlerinde

III. Elektrik üretiminde

IV. Bitkilerin besin yapmasındaA) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) II, III ve IV
6. Elektrik enerjisi, çeşitli araçlarda başka enerjilere dönüşebilir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?A) Ütü - Isı

B) Izgara - hareket

C) Ampul - Işık

D) Zil - ses7. Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu enerji, diğerlerinden farklıdır?


A) Baraj gölünde bulunan suyun enerjisi

B) Akarsuyun enerjisi

C) Şelaleden düşensuyun enerjisi

D) Fıskiye ile fışkırtılan suyun enerjisi8. Rüzgar enerjisi, neden yenilenebilir bir enerjidir?


A) Çevreyi kirletmediği için

B) Yeniden oluşması mümkün olduğu için

C) Ekonomik olduğu için

D) Yakıt harcamadığı için9. Su enerjisi, hidroelektrik santrallarında elektrik enerjisine dönüşür. Enerji dönüşümü,
hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?


A) Durum enerjisi - Elektrik enerjisi - Hareket enerjisi

B) Durum enerjisi - Hareket enerjisi - Elektrik enerjisi

C) Kimyasal enerji - Hareket enerjisi - Elektrik enerjisi

D) Kimyasal enerji - Isı enerjisi - Elektrik enerjisi
10. Elektrik santralleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) Hidroelektrik santrali - Su enerjisi

B) Termik santral - Yakıt enerjisi

C) Jeotermik santral - Kimyasal enerji

D) Nükleer santral - Atom enerjisi


Labels:comment closed