Fen ve teknoloji enerji testi 2


ENERJİ TEST IIDoğru sayısı:             Yanlış sayısı:


1. Hidroelektrik santrallerinde hangi enerji kullanılır?

A) Doğalgaz

B) Petrol

C) Su

D) Kömür


2. Aşağıdaki enerji türlerinin kaç tanesinden elektrik enerjisi elde edilir?

I. Rüzgar - II. Su - III. Yakıt - IV. Atom

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


3. Aşağıdakilerden hangisi, su enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilemez?


A) Atom santralleri

B) Su değirmenlerinin çalışması

C) Elektrik üretilmesi

D) Nehirlerde taşımacılık
4. Aşağıdakilerden hangisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?


A) Petrol

B) Su enerjisi

C) Güneş enerjisi

D) Rüzgar enerjisi5. Yakıtların yapısında bulunan ve yanan madde aşağıdakilerden hangisidir?


A) Azot

B) Karbon

C) Hidrojen

D) Oksijen
6. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıt değildir?A) Petrol gazı

B) Gazyağı

C) Mazot

D) Benzin7. Aşağıdakilerden hangileri rüzgar enerjisi ile çalışır?

I. Bisiklet

II. Yeldeğirmeni

III. Tren

IV. Yelkenli

A) I - II

B) II - III

C) III - IV

D) II - IV8. Aşağıdakilerden hangisi yapay yakıttır?


A) Kok kömürü

B) Linyit kömürü

C) Taş kömürü

D) Antrasit9. Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir yakacağın özelliklerinden değildir?


A) Yandıktan sonra bıraktığı kül fazla olmalıdır

B) Yandığı zaman yeterli ve sürekli ısı vermelidir

C) Ekonomik olmalıdır

D) Kullanıldığı yerin iklimine uygun olmalıdır.
10. Karbon+Oksijen --> ? +Subuharı+Isı ve ışık

Yukarıdaki eşitlikte soru işaretli yere, aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


A) Hidrojen

B) Su

C) Karbondioksit

D) Besin


Labels:comment closed