Fen ve teknoloji enerji testi 3


ENERJİ TEST IIIDoğru sayısı:             Yanlış sayısı:


1. Su enerjisinden, elektrik enerjisi elde etmenin yararları hangileridir?

I. Ekonomiktir

II. Çevreyi kirletmez

III. Yenilenebilir


A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi, hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir?

A) Aspiratör

B) Jeneratör

C) Akümülatör

D) Elektrik motoru


3. I. Belli bir enerjinin görebileceği iş her zaman aynıdır.

II. Enerji başka bir enerjiye dönüştürülebilir.

Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?
A) I doğru, II yanlış

B) İkisi de yanlış

C) II doğru, I yanlış

D) İkisi de doğru
4. Aşağıdakilerden hangisi, konut yapımında ısıyı iyi iletmeyen maddelerin kullanılmasının sebebidir?


A) Meydana gelebilecek yangınları önlemek

B) Konutun daha dayanıklı olmasını sağlamak

C) Isı alış verişi hızlandırmak

D) Yakıttan tasarruf sağlamak5. Aşağıdakilerden hangileri yenilenebilir enerjidir?

I. Dalga enerjisi

II. Rüzgar enerjisi

III. Hidroelektrik enerjisiA) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III
6. I. Vücut sıcaklığının korunması

II. Dinlenirken midenin çalışması

III. Kol ve bacakların hareketi

Yukarıdakilerden hangileri için enerji gereklidir?


A) Yalnız III

B) I - II

C) I - III

D) I - II - III
Labels:comment closed