Huygens ilkesi, Huygens ilkesi nedir

Huygens ilkesiHuygens ilkesi nedir,Huygens ilkesi açıklamasıHuygens ilkesi nasıldır,Huygens ilkesi hakkında bilgi, Huygens kimdir

HUYGENS İLKESİ

Işığın, bir engelle karşılaştığında kendisini oluşturan daha küçük ikincil dalgaları bir zarf gibi saran yeni bir dalga yüzeyi verecek biçimde yayılan ikincil dalgalardan oluştuğu kavramına dayanan dalga kuramı.

Bir başka deyişle, bir titreşim kaynağının yaydığı dalgalar, yayıldıkları ortam içinde vardıkları her noktayı, periyodu titreşim kaynağının periyodunun aynı olan ve kaynağa göre birer faz farkı gösteren birer titreşim kaynağı hâline getirirler.

Huygens, dalgaları boyuna dalgalar olarak aldığından polarma olayını açıklayamaz.

Huygens–Fresnel prensibi  Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens ve Frensız fizikçi Augustin-Jean Fresnel'dan adını alan dalgayayılımı ile ilgili konuda geçerli ilkedir.

Işığı dalga olarak tanımlayan Huygens, dalganın ulaştığı her noktanın yeni bir dalga kaynağı gibi davrandığını ve yarım küre yüzeyli dalgalar yaydığını söylemiştir. Bu yarım küre yüzeyli dalgaların zarfı dalga cephesini, zarfa dik olarak çizilen doğrultu da dalganın ilerleme yönünü vermektedir.

Labels:comment closed