İnsanda üreme sistemini etkileyen hormonlar ve etkileri nelerdir?

Folikülü Stimüle Eden Hormon (FSH): Glikoprotein yapısındadır. Kadınlarda foliküllerin olgunlaşmasını sağlar ve bunu ovulasyona hazırlar. eksikliğinde menstruasyon bozukluğu ve kısırlık görülür. Hipotalamusun kontrolü altındadır.
Luteinize Eden Hormon (LH): Bu hormon adınlarda FSH ile birlikte olgunlaşan foliküllerinöstrojen hormonlar salgılamasını, ovulasyonu e korpus luteum teşekkülünü sağlar. Progeste-ron salınımını uyarır

9.1. Androjenler
Erkek cinsiyet hormonları olan androjenler 19 C. atomu içerirler ve en önemlileri testosteron"dur. Androjen hormonlar hem asetil Co-A'dan hem kolesterolden teşekkül debilirler. Androjenhormonlar erkek cinsiyet organlarının ve sekonder erkeklik cinsiyet arakterlerinin gelişiminisağlarlar.Normal idrarda testosteron bulunmaz, fakat testosteron'un etabolizma ürünleri olan ve and-rojenik aktivite gösteren bazı diğer bileşikler bulunur. Bu ileşiklerin en önemlisi androsteron-dur. Bunlar daha sonra sulfatlarla veya glukoronidlerle onjugasyona uğrayarak idrarla dışarıatılır.

9.2. Estrojenler18 karbon atomu içeren dişi insiyet ormonlarıdır. Bu hormonlar özellikle verlerde sentezle-nir.Başlıca estrojenler; estron, β-Estradiol ve Estriol'dur.Hipofizin onadotrapik hormonlarının etkisiyle salgılanan estrojen hormonlar, dişi cinsiyet or-ganlarını e sekonder cinsiyet kararkterlerini geliştirir, menstruasyonu sağlarlar.Estrojenlerin entezinde asetil-Co-A ön maddedir. Bu sentez kolesterol ve androjenler üzerin-den geçerek ürür. Estrojenler karaciğerde glukoronatla glukoronozid ve sulfatla birleşerek su-da çözünün ileşikler halinde idrarla dışarı atılırlar.Estrojenlerden başka dişi seks hormonları olarak korpus luteum hormonu, relaksin ve plesen-ta laktojen" gibi hormonlar da bulunmaktadır.Progesteron: Pregnan türevi olan progesteron 21 karbon atomu içerir. orpus uteum adı ve-rilen menstrual siklusun ikinci devresi sırasında meydana gelen hücreler opluluğu geniş ölçü-de "progesteron" ve "estrojen" salınımına yol açar. Salınan progesteron aha önce estrojen ta-rafından hazırlanmış bulunan "endometrium" da yumurtanın yerleşmesi için gerekli mukus sa-lınımını sağlar.Progesteron gebeliği sağladığı gibi variumda eni bir folikülün olgunlaşmasına engel olur vesüt bezlerini geliştirir.
Gonadotropinler (Üreme Hormonları) :

FSH (Folikül Uyarıcı Hormon) :
Dişilerde ovaryumdaki folikülleri uyararak yumurta olgunlaşmasını etkiler. Erkeklerde spermlerin üretilmesini (spermatogenez) ve testosteron salgılanmasını kontrol eder.

LH (Lüteinleştirici Hormon) :
Dişilerde ovulasyonu (yumurtanın ovaryumdan yumurta kanalına atılması) ve sarı cisim denilen hormon salgılayan yapının oluşmasını sağlar. Erkeklerde Leydig hücrelerinin testosteron hormonu salgılamasını uyarır.

LTH (Luteotropik hormon = Prolaktin) :
Gebelik sırasında ve doğumdan sonra süt bezlerinin gelişmesini, sütün memeden akmasını ve annelik duygusunun oluşmasını sağlar. LTH ayrıca yumurtalıktaki sarı cismin sağlam kalmasını da sağlar. 

Labels:comment closed