Kpss Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 3

Gelişim Psikolojisi  Yaprak Testi - 3
1-Zihinsel gelişim açısından “kritik dönem” hangi anlama gelir?
BOŞ
A-)Çocuğun, cinsel farkların ve kendi cinsiyetinin ayrımına vardığı dönem
B-)Problem çözme ve soyut düşünme becerisinin en üst düzeye ulaştığı dönem
C-)Çocuk kimliğinden ergen kimliğe geçilen dönem
D-)Çevresel uyarıcıların öğrenme üzerinde en çok etkili olduğu dönem
E-)Yaşlanma yüzünden bireyin kendisini yetersiz hissettiği dönem
2-Gelişimsel bağlamada “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?
BOŞ
A-)Toplumsal olayları objektif bir biçimde ele alma becerisini kazanma
B-)Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C-)Çocukluk döneminde gözlenen hızlı zihinsel büyüme
D-)Toplum tarafından kabul gören ve görmeyen davranışların öğrenilmesi
E-)Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması
3-İki yaşındaki bir çocuk kaydıraktan kaymak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?
BOŞ
A-)Merak
B-)Özerklik
C-)Başarı
D-)Yakınlık
E-)Üretkenlik
4-Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda kilden oluşturulmuş iki top gösterilmiş ve hangisinde daha çok kil olduğu sorulmuştur. Çocuktan, “ikisinde de aynı.” yanıtı alındıktan sonra, onun gözü önünde, toplardan biri bozulup üç tane küçük top halinde getirilmiştir.
Bu çocuğun “bu üç küçük topta mı yoksa bozulmayan topta mı daha çok kil var?” sorusuna, aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden?
BOŞ
A-) "İkisinde de aynı” der, çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmamıştır.
B-) “Küplerdeki kil çok” der, çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır.
C-)“İkisinde de aynı.” der, çünkü miktar korunumu kazanmıştır.
D-)“Küplerdeki kil az” der, çünkü görelilik ilkesini öğrenmiştir.
E-) “Küplerdeki kil çok” der, çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz.
5-Araştırmalar, (7-11 yaş) çocukların somut düşünme döneminde olduğunu, soyut düşünmenin ancak (11 yaş ve üstü)’nde gelişmeye başladığını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, ilköğretim 3. sınıf düzeyine uygun değildir?
BOŞ
A-)Dünyanın, kendi etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş toptan yararlanmak
B-)Paraları tanıtırken, kullanılmakta olan paralarla nelerin satın alınabildiğini göstermek
C-)Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak
D-)Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu durumu sınıfta canlandırmak
E-)Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir uzay mekiğindeymiş gibi düşünmelerini istemek
6-Yaşam süreci içerisinde yer alan gelişim sorunlarını en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Yaşamın farklı dönemlerinde farklı nitelikte gelişimsel sorunlarla karşılaşılır.
B-) Ergenlik dönemindeki gelişimsel sorunların çoğu öğrenme ile ilgilidir.
C-)Yetişkinlik yıllarında biyolojik sorunlar azalır, psikolojik sorunlar artar.
D-)Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunların çözülmesi çok zordur.
E-)Orta yaş döneminin gelişimsel sorunları, yaşlılık döneminde de devam eder.
7-Bir çocuk annesinden su isterken “Anne su” diyor.
Çocuğun bu sözü, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir?
BOŞ
A-)Duyu organlarıyla alınan bir bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme 
B-) Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. öğelerin bazılarını kullanmama
C-)Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara genelleme eğilimi
D-)Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma
E-)Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi
8-Diğerleri kadar iyi okuyamayan öğrencisine, “Senin de yakında çok iyi okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin.” diyen bir öğretmen Erikson’un “Psikososyal Gelişim Kuramı”na göre, bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna çözüm bulmaya çalışmaktadır?
BOŞ
A-)Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
B-)Girişkenliğe karşı suçluluk
C-)Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
D-)Kimliğe karşı rol karmaşası
E-)Üretkenliğe karşı durgunluk
9-Sınıf arkadaşlarına göre kısa boylu olan bir 7. sınıf öğrencisini, “Ufaklık, gel buraya.” diye çağıran bir öğretmenin bu davranışının gelişim psikolojisi açısından olumsuz olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Bireysel farklılığı, öğrenciyi incitebilecek şekilde kullanması
B-)Öğrencilerin özellikleriyle ilgilenmediğini göstermesi
C-)Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması
D-)Ergenlikte ortaya çıkan fiziksel farklılıklara dikkat çekmesi
E-) Okul başarısını etkilemeyen bir özelliği vurgulaması
10-Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda, bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir. Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre, sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halkoyunları alanlarında görev almışlardır.
Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması 
B-)Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliğin belirlenmesi
C-)Çocukların kendi liderlerini belirlemelerine olanak sağlanması
D-) Çocukların eğlenmelerinin sağlanması
E-)Çocuklar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi.


CEVAP ANAHTARI


Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Yaprak Testi - 3
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed