KPSS Genel Yetenek Karma Testi - 1

Genel Yetenek Karma Testi - 1
1-Bir paranın 1/7 sini, sonra kalanın 1/3 ünü harcayınca geriye a lira kalıyor. Buna göre, paranın tamamı kaç liradır?
BOŞ
A-)a/4
B-)4a/7
C-)7a/4
D-)7a
E-)4a
2-Üç basamaklı ABC sayısının her basamağının 2 katı alınıp kendisi ile toplanırsa 1413 sayısı elde ediliyor. Buna göre A+B+C kaçtır?
BOŞ
A-)12
B-)14
C-)13
D-)15
E-)16
3-Cenevre’de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor, müzik... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet. Yukarıdaki parçada internetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
BOŞ
A-)Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir.
B-)İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır.
C-)İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır.
D-)Başka bir amaca ulaşmak istenirken ortaya çıkmıştır.
E-)Kullanımı öğrenmek kolaydır.
4-(I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil’dir. (II) Nil Kahireyi’yi ikiye böler. (III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur. (IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks... (V) İnsan, 136 metre yüksekliğindeki Keops’a baktığında: “Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?” sorusunu sormadan edemiyor. Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?
BOŞ
A-) III
B-) V
C-)II
D-)IV
E-)I
5-Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın 1/5 `i boşalmaktadır. Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır?
BOŞ
A-)45
B-)25
C-)40
D-)35
E-)30
6-Bir okula 40 adet sandalye ve tabure yapılacaktır. Sandalyeler 4, tabureler 3 ayaklıdır. Toplam 152 ayak kullanılacağına göre, kaç tane sandalye yapılmıştır?
BOŞ
A-)28
B-) 30
C-)29
D-)32
E-)31
7-Fatma ile Oya’nın şimdiki yaşları toplamı 52 dir. Oya, Fatma’nın yaşında iken Fatma 2 yaşındaydı. Buna göre, Oya’nın şimdiki yaşı kaçtır?
BOŞ
A-)28
B-) 34
C-)30
D-)29
E-)27
8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
BOŞ
A-)Buraya hin yoldan geleceklerini kestiremiyorum.
B-)Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.
C-)Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum.
D-)Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi.
E-)Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik.
9-A kovasının hacmi B kovasının hacminden 3 litre büyüktür. A kovasıyla 16 kova su alan bir bidon, B kovasıyla 24 kova su almaktadır. Buna göre, bidonun hacmi kaç litredir?
BOŞ
A-)68
B-)96
C-)72
D-)144
E-)54
10-Bir havuzu dolduran özdeş üç musluktan her hangi ikisi açıldığında havuz 6 saatte doluyor. Muslukların üçü birden açılırsa havuz kaç saatte dolar?
BOŞ
A-)2
B-)1
C-)3
D-) 4
E-)5
CEVAP ANAHTARI

KPSS Genel Yetenek Karma Testi - 1
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed