KPSS Öğrenme Psikolojisi Testi - 1

Öğrenme Psikolojisi  Yaprak Testi - 1
1-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz   pekiştirmeye örnektir?
BOŞ
A-)Ödevlerini yapan çocuğu lunaparka götürmek
B-)Havasız sınıftaki derse ara vermek
C-)Soruyu bilen öğrenciye aferin demek
D-)Konuya örnek veren öğrenciye not vermek
E-)Ödevini yapmayan öğrenciyi teneffüse çıkarmamak
2-“ Üç grup çocuk üzerinde yapılan deneyde, ilk gruba davranıştan hemen sonra, ikinci gruba 5 sn. sonra, üçüncü gruba ise 30 sn. sonra ödül verilmiştir.Sonuçta en hızlı öğrenmeyi ilk grup gerçekleştirmiştir.”
               Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?
BOŞ
A-)Davranışın pekişme düzeyi ödülün miktarına bağlıdır
B-)Davranışın hemen ardından yapılan pekiştirme öğrenmeyi artırır
C-)Transfer edilen bilgiler pekiştirilmiş olur
D-)Tam öğrenme aralıklı tekrar yoluyla gerçekleşir
E-)İhtiyaçları karşılayan materyaller pekiştirme yapılmadan da öğrenilir
3-Bazı annelerin çocuklarını sadece ağladıklarında kucaklayıp sevdiklerinde, ağlama davranışının  arttığı görülmüştür.
                 Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini örnekler?
BOŞ
A-)Bazı davranışlar uygun  olgunlaşma düzeyini gerektirir
B-)Ceza istenmeyen davranışı azaltır
C-)Ağlama davranışı doğal tepkidir
D-)Pekiştirilen davranışlar yerleşir
E-)Ödül cezadan daha etkilidir.
4-“İki grup çocuk üzerinde deney yapılmıştır.İlk gruptakiler oyuncak bir bebeğe sert vurduklarında şekerle ödüllendirilmiş,diğerleri ise hafif vurduklarında ödüllendirilmiştir.daha sonra deneye katılmayan çocuklarla birlikte iki grup oynamaya bırakılmıştır.Oyun sırasında deneye katılan çocuklarda diz   vurma,itme,tekmeleme gibi davranışlar gözlenmiştir.Deney sırasında bebeğe sert vuran çocukların hafif vuranlara göre daha saldırgan oldukları görülmüştür.”
                Buradan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
BOŞ
A-) Davranışlar ancak gruplar üzerine yapılan deneylerle anlaşılır.
B-) Deneylerde yapılan her davranış  için ödül verilmelidir
C-)Bir durumda öğrenilen davranış, diğer durumlara genellenip yayılabilir
D-)Her deneyde iki grup kullanılmalıdır
E-)Deney sonuçlarının sağlıklı olması için kontrol grubu kullanılmalıdır
5-Öğrenme sırasında yapılan geribildirim, öğrencinin hatalarını hemen düzeltmesini, doğrularını saklamasını sağlayarak öğrenmeyi güçlendirir. Çünkü hata yapmak, istenmeyen bir durumdur ve öğrenci bu durumdan kurtulmak ister. Aynı zamanda  doğru yanıt vermek , istenen bir durumdur ve öğrencide bu durumu tekrarlama eğilimi meydana getirir.  
Bu duruma göre geribildirimin temelinde aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisi yer alır?
BOŞ
A-)Zeka ve olgunlaşma
B-)Olumlu  ve olumsuz transfer
C-)Olumlu ve olumsuz pekiştirme
D-)Genelleme ve ayırtetme
E-)Genel uyarılmışlık hali
6-Pekiştirme, davranışın sürmesini sağlayan ve davranana doyum veren bir süreçtir.
               Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme söz konusudur?
BOŞ
A-)Bazı kurumların derece yapan öğrenciye burs vermesinde
B-) Müdürün çalışanların hangi kurallara uyacağını söylemesinde
C-)Öğretmenin öğrencilere hangi kaynaklarda, hangi bilgileri bulacağını anlatmasında
D-)Garsonun yemekleri çabucak getirmesinde
E-)Sürücünün trafik kurallarına uymasında
7-Bazı cep telefonu modelleri tuş kilidi yapılmadığında alarm çalarak sahibini uyarmaktadır.
                 Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
BOŞ
A-)Transfer
B-) Ket vurma
C-)Özümleme
D-)Olumlu pekiştireç
E-)Olumsuz pekiştireç
8-Okulda   arkadaşlarıyla top   oynarken, "Top benim, şiir  giderim," diyerek  onlara her istediğini  kabul  ettirebileceğini öğrenen bir çocuk, arkadaşlarının durmadan sıkılıp birkaç kez üst üste "istiyorsan al topunu git."   demeleri üzerine bu davranışı göstermez   olmuştur. Ancak, yarıyıl tatili dönüşünde çocuk arkadaşlarına oynarken istediklerini yaptırmak için   tekrar "Top be nim, alır giderim," demeye başlamıştır.Çocuğun  tatil  dönüşünde  tekrar "Top benim, alır giderim," demeye  başlaması, aşağıdakilerden, hangisine örnektir?
BOŞ
A-)Karşıt tepki oluşturma
B-)Olumlu pekiştirme
C-)Duyarsızlaşma
D-)Kendiliğinden geri gelme
E-)Olumsuz aktarma
9-“On gömlek diken bir işçiye sürekli olarak beş puan verilmesi” aşağıdakilerden hangi pekiştirme tarifesine örnektir?
BOŞ
A-)Değişken oranlı
B-)Değişken aralıklı
C-)Sabit aralıklı
D-)Sürekli
E-)Sabit oranlı
10-Aşağıdakilerden hangisi ikincil pekiştireçler için yanlıştır?
BOŞ
A-)İkincil pekiştireçleri vermek birincil pekiştireçlere göre daha kolaydır.
B-)İkincil pekiştireçler öğrenilmiş pekiştireçlerdir.
C-)İkincil pekiştireçler daha çok klasik koşullanma ile öğrenilirler.
D-) İnsanda ikincil pekiştireçler doğuştandır.
E-)Başlangıçta birincil pekiştireçlerden yararlanılarak öğrenilirler.
11-Aşağıdakilerden hangisi içsel pekiştireçlere örnektir?
BOŞ
A-)Genç kızın ilgi duyduğu gencin beğendiği model giysiler giymesi.
B-)Çocuğun televizyonda gördüğü örnek gibi şarkı söylemesi.
C-)Öğrencinin işsiz kalma tehlikesine rağmen ilgisini daha çok çeken felsefe bölümünü seçmesi.
D-) Öğrencinin işsiz kalma tehlikesine karşı bilgisayar bölümünü seçmesi
E-)Yüksek not almak için öğrencinin öğretmenin isteklerini yerine getirmesi.
12-Çocuk her ağladığında istediği yapılırsa, çocuk tüm isteklerini ağlayarak elde etmeyi öğrenir.
               Yukarıdaki öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-)Klasik koşullanma
B-)Edimsel koşullanma
C-)Deneme-Yanılma
D-)Bilişsel öğrenme
E-)Ani kavrayışla öğrenme
13-“Dönem ödevleri” hangi tür pekiştirme tarifesine örnektir?
BOŞ
A-) Değişken oranlı
B-)Sürekli pekiştirme
C-)Değişken aralıklı
D-)Sabit oranlı
E-)Sabit aralıklı


CEVAP ANAHTARI


KPSS Öğrenme Psikolojisi Testi - 1
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 
 Soru 11BOŞ Yanlış 
 Soru 12BOŞ Yanlış 
 Soru 13BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed