Kpss Sınıf Yönetimi Testi

Sınıf Yönetimi Testi
1-Aşağıdakilerden hangisi süre yitimine neden olur?
BOŞ
A-)Konu dışı olayların anlatılması
B-)Sınıf defterinin derste doldurulması
C-)Plan yazılması
D-)Soruyu yanıtlayamayan öğrencinin üzerinde durulması
E-)Hepsi
2-Öğretmeni sürenin etkin kullanımı konusunda başarısız kılan etken hangisidir?
BOŞ
A-)İşi çeşitlendirmek
B-)Konuyu dağıtmamak
C-)Aynı anda birkaç işi bir arda yapmamak
D-)Öncelikleri belirlemek
E-)Derse hazırlanmak
3-İstenmeyen davranışı yapan öğrenciyi sınıftan dışarı atan bir öğretmen aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmaktadır?
BOŞ
A-)Pekiştireç verme
B-)Uyarma
C-)Fiziksel müdahale
D-)Umursamazlık
E-)Genel uyarı
4-Öğrencilerin sorumlu bir insan olması için yetişkinlerin yardımına gereksinimi olduğunu vurgulayan ve bu öğretmene bu yardımı sağlama sorumluluğu veren istenmeyen davranışlara yönelik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
BOŞ
A-) İnsancı yaklaşım
B-) Davranış gözleme yaklaşımı
C-)Davranışların düzeltilmesi yaklaşımı
D-)Pazarlık yaklaşımı
E-)Öğrencilerle anlaşma yaklaşımı
5-Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin okul açılmadan önce yapacağı çalışmalar arasında sayılamaz?
BOŞ
A-)Öğrencilerin okula kayıt koşullarının duyurulması
B-)Sınıf defterleri ve yoklama fişlerinin temin edilmesi
C-)Zümre öğretmenler hazırlıklarının yapılması
D-)Sene başı seminer hazırlıklarının yapılması
E-)Yıllık çalışma planlarının hazırlanması
6-Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorun davranışları sergileme amaçlarındandır?
BOŞ
A-)Kendine karşı aşırı güven
B-) Çalışmaya karşı aşırı istek duymak
C-)Güçlü olduğunu kanıtlamak
D-)Evin okula uzak olması
E-)Okulun fırsat ve olanaklarını iyi tanıyamaması
7-Aşağıdakilerden hangisi okul çağı çocuğunda görülen uyum ve davranış bozukluklarından değildir?
BOŞ
A-)İlgisizlik
B-) Söz dinleme
C-)İçine kapanıklık
D-)İsyankarlık
E-)Nedensiz sıkıntı
8-Sınıfın kendi kendilerini yönetip denetlemelerine olanak sağlayan yönetici tipine ne denilir?
BOŞ
A-)İşbirlikçi sınıf yöneticisi
B-)Serbest sınıf yöneticisi
C-)Koruyucu sınıf yöneticisi
D-)Demokratik sınıf yöneticisi
E-)Destekçi sınıf yöneticisi
9-Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlama ve yürütme görevini kim üstlenir?
BOŞ
A-)Yönetici
B-)Öğretmen
C-)Uzman
D-)Yönetici yardımcısı
E-)Memur
10-Aşağıdakilerden hangisi öğrenci davra-nışının istenmeyen davranış olarak kabul edilmesini sağlayan ölçütlerden değildir?
BOŞ
A-)Davranışın öğrencinin kendisinin ya da arkadaşının öğrenmesini engellemesi
B-)Davranışın, öğrencinin diğer öğrencilerle sosyal ilişkiler kurmasını engellemesi
C-)Davranışın öğrencinin diğer öğrencilerle arasında rekabet yaratması
D-) Davranışın, öğrencinin kendisinin ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi
E-)Davranışın öğrencinin kendisinin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması


CEVAP ANAHTARI


Sınıf Yönetimi
 
Soru No
Sizin Yanıtınız
Doğru Cevap
Sonuç
 Soru 1BOŞ Yanlış 
 Soru 2BOŞ Yanlış 
 Soru 3BOŞ Yanlış 
 Soru 4BOŞ Yanlış 
 Soru 5BOŞ Yanlış 
 Soru 6BOŞ Yanlış 
 Soru 7BOŞ Yanlış 
 Soru 8BOŞ Yanlış 
 Soru 9BOŞ Yanlış 
 Soru 10BOŞ Yanlış 

Labels:comment closed