Sosyal Bilgiler 6.SINIF I.Dönem I.Sınavı

Aşağıda verilen kelimelerden sadece doğru olanları uygun yerlere yerleştiriniz.

Sosyal Bilimler-Geoid-Ekvator-Vergi Vermek-Dipnot-Hipotez-Türk Tarih Kurumu

1- Atatürk tarafından Sosyal Bilimleri geliştirmek amacıyla açılan kurumlardandır……Türk Tarih Kurumu……..

2- Dünyayı iki eşit parçaya ayıran en büyük paralel dairesidir………Ekvator-…

3- Devletimizin bize daha iyi hizmet verebilmesi için yapmak zorunda olduğumuz bir görevimizdir………Vergi Vermek………..

4- Doğruluğu henüz deneylerle ispatlanmamış bilgilere denir..Hipotez……..

5- Arkeoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih gibi bilim dallarının genel adıdır..………Sosyal Bilimler.

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

6- Aşağıda verilen cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir?

a) Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanıdır. b) İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

c) En güzel yıllar öğrencilik yıllarıdır. d) Çok gezen çok okuyandan daha bilgili olur.

7- Aşağıdakilerden hangisi hizmet aksamalarında başvurulacak yerlerden biri değildir?

a) Belediyeler b) Tüketici Mahkemesi c) Valilikler d) Kaymakamlıklar

8- Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Sizce aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?

a) Fen Bilgisi b)Matematik c)Sosyal Bilgiler d) Türkçe
9- Kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesine ne denir?
a) Sorumluluk b) Özgürlük c) Hak d) Eşitlik
10- Atatürk tarafından kurulan aşağıdaki kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez? a) Türk Tarih Kurumu b)Türk Dil Kurumu c)Türkiye İş Bankası d)Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.
11- Türkiye 26-45 doğu meridyenleri arasında yer aldığına göre, ülkemizin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? a ) 76 b ) 86 c) 66 d ) 56

12-“Geçmişini bilmeyen milletler başka milletlere esir olurlar” Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak oluşturulmuş bir kuruluştur? a) Türkiye Büyük Millet Meclisi

b) Türk Tarih Kurumu c) Ankara Büyük Halk Kütüphanesi d) Türk Dil Kurumu

13- * Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak * Türkçeyi ulusal bir dil haline getirmek * Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak amacıyla Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi B) Türk Dil Kurumu

C) Türk Tarih Kurumu D) Gazi üniversitesi

14- Paralellerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a- Aralarındaki uzaklığın 111km olması b- Boylarının kutuplara doğru gidildikçe küçülmesi

c- Boylarının birbirine eşit olması d- 180 tane paralel olması

15-Bilimsel araştırma basamaklarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sonuca ulaşma b- Konuyu belirleme c- Araştırma yapma d- Varsayımda bulunma

Aşağıdaki cümlelerden OLGU olanların yanına (O), GÖRÜŞ olanların yanına (G) yazınız.
16- Akdeniz Bölgesi yurdumuzun güneyinde yer alır.…O………
17- Türkiye üç tarafı denizlerle kaplı bir yarımadadır… O………..
18-Adana Türkiye’nin en güzel ilidir..…G…..
19- Bu film çok beğenilecek çünkü çok güzel.………G…..
20- Sosyal Bilgiler dersi bize hak ve sorumluluklarımızı öğretir.…………O…………….


Labels:comment closed