Sosyal Bilgiler 7.SINIF I.Dönem I.Sınavı

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1- Osmanlı Devleti zamanındaki ilk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmış ancak sadece erkek nüfus sayılmıştır.( D )

2- Van,Şanlıurfa,Hakkari ve Batman gibi yerlerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedeni sanayileşmedir.( Y)

3- TRT ülkemizdeki radyo ve televizyonları denetlemek için kurulmuştur. ( Y)

4- Geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı yüksek, sanayileşmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. ( D )

5- Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Karadeniz Bölgesidir.( Y )

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

6- Çok kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran haberleşme araçlarına “Kitle iletişim araçları” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

A) Televizyon B) İnternet C) Mektup D) Radyo

7- Ülkemizde yayın yapan basın yayın kuruluşlarının, bazen kişilerin yasal haklarını ihlal ettiği, bazen de toplumun genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı yayınlar yaptığı görülmektedir. Yukarıdaki durumların ortaya çıkması karşısında bu yayınları yapanları yasal yollarla uyarma görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) B) Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) C) Anadolu Ajansı (AA) D) Basın Konseyi

8- Anayasamızın 20. maddesi şöyledir; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 20. maddesini ihlal eden bir durumdur?

A) Meşhur bir futbolcunun, bir gazetecinin sorularını cevaplaması

B) Milletvekillerinin meclisteki konuşmalarının televizyonda yayınlanması

C) Bir Belediye başkanının aile fotoğraflarının, bilgisi dışında internette yayınlanması

D) Bir vakfın çalışmaları ile ilgili gazetelerde haberler yayınlanması

9- Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez?

A) Yargılayıcı konuşmak B) Alay etmek C) Kendi fikrini söylemek D) Konuyu saptırmak

10- Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yer alan hak ve özgürlüklerimizden değildir?

A) Kitle iletişim özgürlüğü B) Doğru bilgi alma hakkı

C) Düşünceyi açıklama özgürlüğü D) Devlete ait gizli bilgileri yayınlama hakkı

11- Belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan sayısının o yerin yüzölçümüne bölünmesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? A) Nüfus artışı B) Nüfus Yoğunluğu C) Nüfus piramidi D) Nüfus

12- Aşağıda verilen illerimizden hangisinde; * Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması * Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması * İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur? A) Sinop B) Bursa C) Muğla D) Iğdır

13- Kişi yada kurumlar hakkında gerçeği yansıtmayan, onur kırıcı yayın yapıldığında düzeltme ve cevap yazısı yayımlanmasına……………… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisiningetirilmesi uygun olur? A) Soruşturma B) Tekzip C) RTÜK D) Denetleme

14-İletişimde bireylerin yaptığı birtakım hatalı davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biri değildir? A) Empati kurmak B) Emir vermek C) Uyarmak D)Sınamak

15- I- Basın hürdür, sansür edilemez. II- Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. III-Kimsenin konutuna dokunulamaz. Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez? a) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu b) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu
c) Aile hayatının yasalarca korunduğu d)Basının haber yapma hürriyetinin olduğu

Aşağıdaki kavramlardan sadece uygun olanları ilgili yerlere yazınız.

Panel-Doğal Nüfus Artışı-Konut Dokunulmazlığı-Eşitlik-TÜİK- Doğumlar- RTÜK

16-Doğal Nüfus Artışı….. doğumların ölümlerden fazla olmasıyla meydana gelen artıştır.

17- Seçilmiş bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde bir konuyu tartışmalarına …………Panel-………denir

18- Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarını değerlendirir ve buna göre planlamalar yapar………TÜİK-……………..

19- 1982 Anayasası madde 21:Kimsenin konutuna dokunulamaz…………Konut Dokunulmazlığı………………….

20- Şanlıurfa,Van, Batman gibi yerlerdeki nüfus artışının nedeni ………Doğumlar………………..dır.


Labels:comment closed