Sosyal bilgiler Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiliyor?


TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞINI NELER ETKİLİYOR?

Ülkemizde nüfusun dağılışı dengeli değildir. Nüfus dağılışını yeryüzü şekilleri, iklim, ulaşım, sanayi, ticaret, tarım ve turizm gibi etmenler etkilemektedir. Ülkemizin nüfusunu incelediğimiz de daha çok ılıman iklime sahip, tarıma, ulaşıma ve yerleşmeye elverişli yerler ile sanayi, ticaret ve madencilik gibi ekonomik etkinliklerin olduğu yerlerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu görü lür. Bazı yerleşim yerlerimiz nüfus bakımından tenhadır. Bu durumun başlıca nedenleri, elveriş siz iklim koşulları ve yeryüzü şekillerinin engebeli olmasıdır.
Şimdi aşağıdaki şemadan nüfusun dağılışını etkileyen etmenleri inceleyelim


Buna göre:
• Yeryüzü şekilleri ulaşımı etkiler. Düzlük olan yerlerde yol yapımı kolaydır. Deniz kıyıların da liman yapılır. îklim koşulları da ulaşımı olumlu ya da olumsuz etkiler.
• Yeryüzü şekilleri ulaşımı etkiler. Ulaşım koşulları uygun olduğunda ham madde gelişi ve üretilen ürünlerin ülkeye dağıtımı kolay olur. Elverişli iklim koşulları da sanayinin gelişmesinde önemli bir etmendir. Maden çıkarılan yerlerde de sanayi gelişir.
e Ulaşımın rahat olduğu sanayi bölgelerine yakın yerlerde ticaret gelişmiştir. Elverişli iklim koşulları yine ticaretin gelişmesinde etkilidir.
« Yeryüzü şekillerinin ve iklimin elverişli olduğu yerlerde tarım yapılır. Geniş yaylaların ve çayırların olduğu yerlerde hayvancılık yaygındır.
• Nüfusun dağılışında yerlerin tarihî ve doğal güzellikleri de etkilidir. İklim ve yeryüzü şekil leri yine turizmi doğrudan etkiler.


Verimli toprakların, ılık ve yağışlı iklimin etkili olduğu yerlerde nüfus yoğundur. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde yine nüfus fazladır. Özellikle deniz, akarsu, göl kıyıları insan yaşa yışına en uygun yerlerdir. Dağlık, engebeli ve yüksek yerlerde nüfus seyrek olur. Yine kurak ya da soğuk yerlerde nüfus seyrektir
Ülkemizde nüfus, özellikle yeryüzü şekilleri ve iklime bağlı nedenlere göre dağıl mıştır. Böyle bir dağılışın sonuçlarını tartışınız.
Ülkemizin fiziki haritası ile nüfus yoğunluğu haritası karşılaştırıldığında, nüfus yö
nünden yoğun yerlerin ovalar, düzlük alanlar ve bol yağışlı kesimler olduğu görülür. Siz de seyrek nüfuslu yerler ile buraların yeryüzü şekilleri ve iklimi arasındaki ilişkiyi sınıfınız da tartışınız.
Anıttepe yayıncılıktan alıntıSosyal bilgiler Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiliyor,Sosyal bilgiler Türkiye’de nüfusun dağılışı,Sosyal bilgiler Türkiye’de nüfus ve yerleşme nasıldır,Sosyal bilgiler Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen etmenler

Labels:comment closed