türk dili ile ilgili atasözü deyim özdeyişler

Dil ile ilgili atasözü
Dilim bana giydirir kilim
Dilin kemiği yoktur
Dil yüreğin kepçesidir
Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur

Dil ile ilgili deyim
Dil dökmek
Dillere destan olmak

Dil ile ilgili özdeyiş
“Başka dillerdeki her bir sözcüğe karşılık olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir Bu sözcükler kamuoyuna sunulmalı böylece yaygınlaşıp yerleşmesi sağlanmalıdır”

“Batı dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere onlardaki kavramları anlatacak keskinliği açıklığı taşıyan Türk bilim dili terimleri türetilecektir”
“Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel uyumlu dilimizi kullansınlar”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


DİL İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ DEYİMLER ÖZDEYİŞ
 1. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez
 2. Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer
 3. Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş
 4. Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz
 5. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır
 6. Bin bilsen de bir bilene danış
 7. Bin ölçüp bir biçmeli
 8. Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler
 9. Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın
 10. Bir ağaçta gül de biter, diken de
 11. Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta
 12. Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır
 13. Bir bulutla kış gelmez
 14. Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir
 15. Bir dirhem et, bin ayıp örter
 16. Bir elin nesi var, iki elin sesi var
 17. Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın
 18. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır
 19. Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır
 20. Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer
 21. Bir koyundan iki post olmaz
 22. Bir musibet bin nasihatten iyidir
 23. Bir nalına vurur, bir mıhına
 24. Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork
 25. Bir yiğit kırk yılda meydana gelir
 26. Biri eşikte, biri beşikte
 27. Birlikten kuvet doğar
 28. Bitli baklanın kör alıcısı olur
 29. Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim
 30. Boğulursan büyük suda (denizde) boğul
 31. Borç yiğidin kamçısıdır
 32. Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir
 33. Boş duranı Allah’da sevmez kuluda
 34. Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış
 35. Boşboğazın sigarası yanmaz
 36. Bugün bana ise yarın sana
 37. Bugünkü işini yarına bırakma
 38. Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir
 39. Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş
 40. Bülbülün çektiği; dili belasıdır
 41. Büyük ekmek, büyük bezeden olur
 42. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme
 43. Büyük zekalar birlikte düşünürler
 44. çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme
 45. çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider
 46. Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir
 47. Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir
 48. Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin
 49. çalışan demir pas tutmaz
 50. Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur
 51. çamura taş atma üstüne sıçrar
 52. Can boğazdan gelir
 53. Can çıkar huy çıkmaz
 54. Can çıkmadan ümit kesilmez
 55. Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır
 56. Canı yanan eşek atı geçer
 57. çatal kazık yere batmaz
 58. çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır
 59. çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir
 60. çingenenin ipini, kendisine çektirirler
 61. çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış
 62. çıngıraklı deve kaybolmaz
 63. çıracı olsam ay akşamdan doğar
 64. çocuğu işe gönder, peşinden sen git
 65. çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
 66. çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz
 67. çok yaşayan bilmez çok gezen bilir
 68. çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez
 69. çürük iple kuyuya inilmez
 70. çürük tahtaya çivi çakılmaz
 71. Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
 72. Damlaya damlaya göl olur
 73. Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar
 74. Davetsiz gelen döşeksiz oturur
 75. Davulun sesi uzaktan güzel gelir
 76. Deme dostuna, der dostuna Bir gün olur tuz basarlar postuna
 77. Demir nemden insan gamdan çürür
 78. Demir tavında dövülür
 79. Deniz sevilirde, densiz sevilmez
 80. Denize düşen yılana sarılır
 81. Derdini söylemeyen derman bulamaz
 82. Dereyi görmeden paçayı sıvama
 83. Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur
 84. Dibi görünmeyen sudan geçme
 85. Dinsizin hakkından imansız gelir
 86. Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez
 87. Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar
 88. Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek
 89. Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl
 90. Domuzdan post gavurdan dost olmaz
 91. Dost acı söyler
 92. Dost başa düşman ayağa bakar
 93. Dost kara günde belli olur
 94. Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur
 95. Düşenin dostu olmaz
 96. Düşman ayağa dost basa bakar
 97. Düşmanın karıncaysada kork
 98. Dut kurusuyla yar sevilmez
 99. Eceli gelen köpek cami duvarına işer
 100. Eğri oturalım doğru konusalım
 101. Arkadaş dediğinin gölgesinde suç islenir
 102. Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu söyleyim
 103. Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır
 104. Arkalı it kurdu boğar
 105. Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle
 106. Arpa ekinde buğday bekleme
 107. Aş kaşık ile, iş keşik ile
 108. Aş sabahın iş sabahın
 109. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık
 110. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır
 111. Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır
 112. Aşk olmayınca meşk olmaz
 113. Aslan yattığı yerden belli olur
 114. Aslında olan tırnağına getirir
 115. At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin
 116. At binenin kılıç kuşananındır
 117. At ile avrat yiğidin ikbalindendir
 118. At karnından yiğit burnundan bellidir
 119. At olacak tay yürüyüşünden belli olur
 120. At ölür de, itler bayram eder
 121. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 122. At sahibinin altında kişner
 123. At ver hısım ol, kız ver hasım ol
 124. At yedi günde, it yediği günde belli olur
 125. At, sahibine göre kişner
 126. Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp
 127. Ata et, ite ot verilmez
 128. Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır
 129. Ateş düştüğü yeri yakar
 130. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
 131. Atı alan üsküdar'ı geçer
 132. Atılan ok geri dönmez
 133. Atımın anlı sakar, lakabını ele takar
 134. Atın iyisi arkadan gelmez
 135. Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler
 136. Atın ölümü arpadan olsun
 137. Atlar tepişirken arada eşekler ezilir
 138. Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış
 139. Avradı er zapdetmez, ar zapt eder
 140. Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar
 141. Ay bozmaz, süt kokmaz Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür
 142. Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz
 143. Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz
 144. Ayağını yorganına göre uzat
 145. Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne
 146. Az menfaat çok zarara mal olur
 147. Az sabırda, çok keramet vardır
 148. Az tamah, çok ziyan getirir
 149. Az veren candan çok veren maldan verir
 150. Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa
 151. Azan mevlasınıda bulur, belasınıda
 152. Azı bilmeyen çogu hiç bilmez
 153. Azıcık aşım, kaygısız başım
 154. Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur
 155. Azıtmış, kudurmuştan beterdir
 156. Azman olma, uzman ol
 157. Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır
 158. Baba mirası yanan mum gibidir
 159. Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir cıngıl üzüm vermemiş
 160. Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım
 161. Babası ölen bey, anası ölen kadın olur
 162. Bağ dua değil, çapa dua ister
 163. Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
 164. Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola
 165. Bağlı aslana tavşan bile hücum eder
 166. Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta
 167. Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma
 168. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur
 169. Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir
 170. Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu
 171. Bal döksen yalanır
 172. Bal olan yerde sinek de bulunur
 173. Bal tutan parmağını yalar
 174. Bal, bal demekle ağız tatlanmaz
 175. Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer
 176. Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa
 177. Baş başa, baş da padişaha bağlıdır
 178. Baş nereye giderse, oyak oradadır
 179. Başıma uymayan takke elin olsun
 180. Başındaki fese bak, girdiği kümese bak
 181. Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin
 182. Baskın basanındır
 183. Baskısız yongayı yel alır
 184. Başsız evin köpeği çok havlar
 185. Bastığın yer bayram olsun
 186. Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur
 187. Bedava sirke baldan tatlıdır
 188. Bekâr gözü ile kız alınmaz
 189. Bekâra karı boşamak kolay gelir
 190. Beleş peynir fare kapanında bulunur
 191. Belli düşman, gizli dosttan yeğdir
 192. Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt
 193. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur
 194. Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin
 195. Beş kuruşluk fener o kadar yanar
 196. Beş parmağın beşi bir değildir
 197. Besle kargayı oysun gözünü
 198. Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı
 199. Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir
 200. Bıçak sapını kesmez
 201. Eken biçer, konan göçer
 202. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur
 203. El ağzı ile çorba içilmez
 204. El deliye, bende akıllıya muhtacım
 205. El elden üstündür
 206. El elin eşeğini türkü çağırarak arar
 207. El yarası onar Dil yarası onmaz
 208. El yumrugu yemeyen, kendi yumrugunu balyoz sanar
 209. Eli dar olanın, dili kısa olur
 210. Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur
 211. Eli ile köfte yuvarlıyor, gözü kırık kovalıyor
 212. Elin ile koymadığını kaldırma
 213. Emanet (Amanat) ata binen, tez iner
 214. Eşek hoşaftan ne anlar Suyunu içer denesini (tanesini) kor
 215. Et tırnaktan ayrılmaz
 216. Evladı ben doğurdum ama, gönlü benim değilki
 217. Fakir parasız olan değil akılsız olandır
 218. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar
 219. Garip kuşun yuvasını Allah yapar
 220. Geçtiğin köPage Rankingüleri yakma
 221. Gelin ata binmişde, görkü kimin kapıya inmiş
 222. Gem almayan atın ölümü yakındır
 223. Gerçek dost kötü günde belli olur
 224. Gergin ip, çabuk kopar
 225. Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler
 226. Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur
 227. Göğe direk, denize kapak olmaz
 228. Görünen dağın uzağı olmaz
 229. Görünen köy kılavuz istemez
 230. Gözün ile görmediğini söyleme
 231. Gülme komşuna gelir başına
 232. Güneş giren eve hekim girmez
 233. Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur
 234. Harman yel ile, düğün el ile olur
 235. Hasta yatan değil, eceli gelen ölür
 236. Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir
 237. Haydan gelen huya gider
 238. Hazıra hanak, pişmişe konak
 239. Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu
 240. Her akla geleni işleme her ağacı taslama
 241. Her işin başı sağlık
 242. Her işte bir hayır vardır
 243. Her koyun kendi bacağından asılır
 244. Her kuşun eti yenmez
 245. Her şakanın altında bir gerçek yatar
 246. Her şeyin yenisi,dostun eskisi
 247. Her taş baş yarmaz
 248. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
 249. Her zamanı bir sayma
 250. Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş
 251. Horoz ölür gözü çöplükte kalır
 252. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur
 253. İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır
 254. İki cambaz bir ipte oynamaz
 255. İnsan kocar, gönlü kocamaz
 256. İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa
 257. İnsan sözünden,hayvan yularından tutulur
 258. İp inceldiği yerden kopar
 259. Irmak kenarına çeşme yapılmaz
 260. Irmaktan geçerken at değiştirilmez
 261. Isıracak it dişini göstermez
 262. Isıracak köpek dişini göstermez
 263. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz
 264. İşleyen demir ışıldar
 265. İstediğini söyleyen,istemediğini işitir
 266. İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp
 267. İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara
 268. İt ite buyurur, itte kuyruğuna
 269. İt iti ısırmaz
 270. İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş
 271. İt utansa don giyer
 272. İti an çomağı hazırla
 273. İyi insan lafının üzerine gelirmiş
 274. İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak)
 275. Kafirden hacı, elden bacı olmaz
 276. Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle
 277. Kalem kılıçtan üstündür
 278. Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu
 279. Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş
 280. Karnıyın doymayacağı yere, açlığını bidirme
 281. Kasap et derdinde koyun can derdinde
 282. Kasap sevdiği postu yere vurur
 283. Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma
 284. Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker
 285. Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez
 286. Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu
 287. Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür
 288. Kel yanında kabak anılmaz
 289. Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al
 290. Kendi düşen ağlamaz
 291. Keskin sirke küpüne zarar verir
 292. Kılıç kınını kesmez
 293. Kimi yer, kimi bakar Kıyamet ondan kopar
 294. Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz
 295. Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür
 296. Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi
 297. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla
 298. Kızını dövmeyen dizini döver
 299. Komşu komşunun külüne muhtaçtır
 300. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
 301. Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır
 302. Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar
 303. Köpeksiz köy buldu değneksiz gezer
 304. KöPage Rankingüyü gecene kadar, ayıya dayı de
 305. Körler sağırlar birbirini ağırlar
 306. Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez
 307. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur
 308. Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar
 309. Kurunun yanında yaş da yanar
 310. Lafla peynir gemisi yürümez
 311. Leyleğin günü lak lak ile geçer
 312. Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır
 313. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır
 314. Minareyi çalan kılıfını hazırlar
 315. Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur
 316. Nasihat vereceğine, para ver
 317. Nazar insanı mezara , hayvanı kazana götürür
 318. Ne ekersen onu biçersin
 319. Ne verirsen elinle, o gider seninle
 320. Nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilme
 321. öfke gelir gider, kelle gider gelmez
 322. öfke ile kalkan zarar ile oturur
 323. öksüz kuzu, toklu olmaz
 324. Okumayı sevmeyene dokuz hoca az
 325. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz
 326. Para insana dil, elbise insana yol öğretir
 327. Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez
 328. Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş
 329. Pire itte (köpekde), bit yiğitte bulunur
 330. Pis boğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz
 331. Rüzgar eken Fırtına biçer
 332. Sabır eden derviş muradına ermiş
 333. Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi
 334. Sakla samanı gelir zamanı
 335. Saman elin se samanlık senin
 336. Şaşkın ördek, tersine doğru yüzer
 337. Sayılı koyunu kurt kapmaz
 338. Sen kendini övme el seni övsün
 339. Şimşek çakmadan gök gürlemez
 340. Sinek küçük ama, mide bulandırır
 341. Soğuk su, sıcak aş - diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı
 342. Sopayı yiyen eşek, atı geçer
 343. Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni
 344. Söyleme dostuna, oda söyler dostuna Bir gün olur kül basarlar postuna
 345. Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar
 346. Söz büyüğün sus küçüğün
 347. Söz gümüş sükut altın
 348. Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır
 349. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
 350. Su akarken testini doldur
 351. Su akmayınca durulmaz
 352. Su testisi su yolunda kırılır
 353. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer
 354. Tartılırsan denginle tartıl
 355. Taşıma su ile değirmen dönmez
 356. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
 357. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış
 358. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer
 359. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin
 360. Tereciye tere satılmaz
 361. Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır
 362. Tırnağın varsa başını kaşı
 363. Tok açın halinden anlamaz
 364. Tok ağırlaması güçtür
 365. Topalla gezen aksama öğrenir
 366. Tosya’ya tuza gideyim derken, evdeki bulgurdan olma
 367. Ucuna bak bezini al, anasına bak kızını al
 368. Ucuz alan pahalı alır
 369. Ummadığın taş baş yarar
 370. Umut fakirin ekmeğidir
 371. ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt
 372. üzüm üzüme baka baka kararır
 373. üzümünü ye bağını sorma
 374. Vakit nakittir
 375. Vakitsiz öten horozun başını keserler
 376. Var ne bilsin yokun halinden
 377. Varsa pulun,herkes kulun;yoksa pulun,dardır yolun
 378. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
 379. Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına
 380. Yalnız taş duvar olmaz
 381. Yanlış hesap Bağdat'tan döner
 382. Yarım hekim candan ,yarım hoca dinden eder
 383. Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer
 384. Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur
 385. Yemeye hazır dayanmaz
 386. Yiğidi öldür hakkını yeme
 387. Yöğrük at yemini artırır
 388. Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta (ihtiyarlıkta) avrat alma el için
 389. Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter
 390. Yola giden yorulmaz
 391. Yolu yordamıyla, ormanı baltayla
 392. Yuvarlanan taş, yosun tutmaz
 393. Zahmetsiz rahmet olmaz
 394. Zaman sana uymazsa sen zamana uy
 395. Zararın neresinden dönersen kârdır
 396. Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır
 397. Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır
 398. Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar
 399. Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş
 400. Zenginin horozu bile yumurtlar
 401. Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar
 402. Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar
 403. Zora dağlar dayanmaz
 404. Zorla güzellik olmaz
 405. Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir

Labels:comment closed