Uyuşturucu bağımlılarının çevrelerine verdiği zararlar nelerdir

uyuşturucunun çevreye zararı,uyuşturucunun zararları,uyuşturucu çevreye nasıl zarar verir,Uyuşturucu bağımlılarının çevrelerine nasıl zarar verir,Uyuşturucu bağımlılarının çevrelerine zararı,uyuşturucu bağımlılığı


BAĞIMLILIĞA YOL AÇAN YA DA SUİİSTİMAL EDİLEN MADDELER«Alkol«Yasal olan veya olmayan ilaçlar «Laksatifler(Müshiller)«Vitaminler«Mide bulantısını kesen ya da önleyenler«Aspirin
BAĞIMLILIĞI ÖZENDİREN ETKENLER:«Kendi kendine alabilme/uygulayabilme kolaylığı«Kullanım için doktor kontrolü veya önerisi gerektirmemesi«Yasal ya da yasadışı olarak temin edebilme kolaylığı
EN ÖNEMLİ SAKINCALARI:«Tıbbi ya da tıbbi olmayan durumlarda önerilenin dışında rasgele kullanılması«Özellikle, damar yolundan verilenlerin, steril koşullar sağlanmadan uygulanması
BAĞIMLILIK (MÜPTELALIK)
Kişiler, müptela oldukları madde olmadan yaşayamazlarMaddeyi elde etmek için her yolu denerlerTedavisi uzun sürer, çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır; tedavinin başarılı olması için sabır, inat ve kararlılık gerekirKullanımı suiistimal edilen maddeler, genellikle beyindeki etkilerinden dolayı alınmaktadırlar. Beyindeki etkileriUyarıcı (stimulan)Baskılayıcı (depresan)Hayal gördüren (halüsinojen)etkilerdir Bu maddelerin ilk kullanılma nedenleri sıralanacak olursa:Tıbbi nedenler (ağrı kesici, depresyon tedavisi vs. gibi nedenler)Arkadaş grubu baskısı sonucu, boş zamanları değerlendirmek amacıylaBir kez kullanan kişilerin çoğu müptela olmazlar
KULLANMAKLA, BAĞIMLI OLMAK EŞ ANLAMLI DEĞİLDİR
BEYİNDEKİ ETKİLERİ NEDENİYLE EN ÇOK SUİİSTİMAL EDİLEN MADDELER: «Alkol«Afyon türevi ağrı kesiciler (analjezikler)«Merkezi sinir sistemi(MSS) baskılayıcıları (depresanlar)«MSS uyarıcıları (stimulanlar)«Nikotin (tütün)«Marijuana«Halüsinojenler (hayal gördürücüler)«Koklananlar(inhalanlar)
MADDE SUİİSTİMALİHerhangi bir yoldan(ağızdan, IV vd.) alınabilecek bir maddenin kasıtlı olarak amacı dışında ve önerilen dozun üzerinde alınması MADDE SUİİSTİMALİdir (kötüye kullanımı). Amaç, alınan maddenin etkisinin ya da yan etkisinin daha güçlenmesidir. BU MADDELER: alkol, bazı yiyecekler, yasal ya da yasa dışı elde edilen bazı ilaçlar, vitaminler, laksatifler(müshiller), solventler(uçucu çözücüler), benzin, aerosoller, yapıştırıcılar
MADDE, UYUŞTURUCU, İLAÇ«Kişilerin bedensel ya da ruhsal sağlığını sürdürmek, hastalıklarını önlemek ya da hastalıklarını iyileştirmek amacıyla vücuda verilen bileşiklerdir«İlaçların hepsinin istendik etkilerinin yanı sıra istenmedik etkilerinin de (yan etki, komplikasyon) olduğu bilinmektedir «İşte bu etkiler bazı kişiler tarafından kötüye kullanıma neden olabilmektedir
İPTİLA, DÜŞKÜN, TUTKUN«Bir maddeyi kullanmayı ve onu ne şekilde olursa olsun elde etmeyi şiddetle arzulamak ve o maddeye ihtiyaç duymak (kompulsiyon)«Maddenin dozunu yavaş yavaş ve sürekli artırma eğilimi vardır. Maddeye zaman içinde fiziksel bağımlılık gelişir«Birey ve toplum açısından yıkıcı etkileri vardırMüptela : kullandığı maddeye aşırı derecede ihtiyaç duyan kişidir
DİRENÇ (TOLERANS)«İlaç müptelasında olduğu gibi, sürekli kullanmaya bağlı olarak ilacın alışılmış etkilerine karşı bireyde oluşan ve giderek artan dirençtir «Kişi aynı etkiyi elde etmek için maddenin dozunu ve kullanma sıklığını artırırBAĞIMLILIK«“Yoksunluk” kullanılan maddenin miktarının azaltılması veya tamamen kesilmesi halinde ortaya çıkan bir takım belirtilerdir. «Yoksunluk, sabit ya da artan miktardaki madde ile belirtilerin ortaya çıkması engellenebilen, fiziksel ve psikolojik bir olaydır«Maddenin kullanımı kesildiğinde yoksunluk (çekilme) belirtileri ortaya çıkmıyorsa, iptila söz konusu değildir«Birey bağımlı olabilir ancak müptela olmayabilir; örnek: mide ülserinin ağrısını hafifletmek için antiaside bağımlı olabilir. Ülser iyileştiğinde antiaside gereksinim kalmaz ve hasta ilacı rahatlıkla bırakabilir «Bağımlılık: Alışkanlıklarımızın tüm yaşamımıza hakim olmaya başlaması ve davranışlarımızı denetleyemez hale gelmemiz olarak tanımlanır«Psikolojik bağımlılık (alışkanlık) keyif verici etkisi olan bir maddeyi kullandıktan sonra, kendinizi “onu tekrar kullanma isteği” içinde bulmanızdır Kişi, zamanının ve çabasının büyük bir kısmını maddeyi elde edebilmek için geçiriyorsa, işinde sorunlar yaşıyorsa, adli sorunlar ortaya çıkıyorsa, başkalarıyla olan ilişkileri madde kullanımı nedeniyle etkileniyorsa, kişide psikolojik bağımlılık gelişmiştir. «Fiziksel bağımlılık (müptelalık) tekrarlanan kullanımları sonrasında, maddenin ani etkilerine karşı vücutta direnç oluşmasıdır. Anlamı: kişi aynı etkiyi elde etmek için maddenin dozunu yavaş yavaş artırır

SOSYAL ve MADDİ ETKİLERİ

Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile uyum içinde olması, akıl ve zihin sağlığı ile mümkündür.

Bu sebeple akli ve zihni hayatın en büyük düşmanı olan uyuşturucular, insanın uyum gücünü zaafa ve iflasa ***ürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnızlığa, bunalıma ve hemen ardından da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Bağımlıyı yaşayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)

Bu sebeple, uyuşturucuların, bağımlıya, aile hayatına, doğacak çocuklara, iş hayatına, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus ,iffet, şeref, haysiyet v.s.) verdiği zararlar ifadelere sığdırılamaz.

İntiharların, cinayetlerin, her türlü fuhşiyat, gasp ve anarşinin temelinde uyuşturucu vardır.

İç ve dış düşmanların en tahripkar silahı uyuşturucu ve uyuşturucu salgınlarının itici gücü olan uyuşturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkıraza ***üren her türlü maddi ve manevi tahribatın temeldeki sebebidir. Bunlar.

Ayrıca AİDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalığın yayılmasında da en büyük fail uyuşturucular ve bağımlılarıdır.

Labels:comment closed