Yurt sevgisi ile ilgili atasözü , şiir , deyim , kompozisyon

Yurt sevgisi ile ilgili yazılar

Yurt; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır

Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir

Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir

Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir

Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir

Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun Kutlu olan sensinHepimiz senin için fedaiyiz Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin Türk milleti için yaratıcılığını göster Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır

Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz” diye

Yurt sevgisi ile ilgili sözler

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır
Mustafa Kemal Atatürk


• Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır
Mithat Cemal Kuntay


• Benden eğerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem
Mete Han


• Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir
Thomas Henry Huxley

• Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir
George Jacques Danton

• İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir
Namık Kemal

• Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim
Hamilton

• Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır
William Shenstone

• Vatan bir milletin evidir
Ahmet Mithat

• Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?
Horatius

• Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır
Tevfik Fikret

• Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir
Gerigori Petrof


• Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir
Montesquieu


• Vatan sevgisi imandan gelir
Hz Muhammed


• Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır
Süleyman Nazif


• Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir
Tevfik Fikret


• Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır
J Fletcher


• Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır
Virgilius


• Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir
Schiller


• Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur
Voltaire


• Vatanında ölmeyen iki kere ölür
İ Habib Sevük

Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz
Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş
Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir
Açıklaması (Kuşkusuz ki insan yaşadığı yerin verimli olmasını ister Daha da önemlisi o yaşadığı yerde huzur ve mutluluk ister Kişinin başını felâketlerden kurtaramadığı, rahat ve özgür yaşayamadığı yurt ne kadar verimli olursa olsun, kişi için bir anlam ifade

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir – Namık Kemal
Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır – Mustafa Kemal Atatürk
Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır – Mustafa Kemal Atatürk
Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür – Mustafa Kemal Atatürk
Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır – Mevlana Celaleddin-i Rumi
Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir – Osman Pamukoğlu
Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir Namık Kemal
İnsan vatanını sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı ve menfaati vatan sayesinde kâimdir Namık Kemal

Yurt sevgisi ile ilgili şiirler

Yurt Sevgisi
Uçurun tüm güvercinleri
Özgür olsun ülkemin çocukları
Oyunlar oynansın sokaklarında
Çiçekler açsın caddelerinde

Türküler söylensin her köşesinde
Özlemler bitsin,kavgalar bitsin
Güvenle pekişsin tüm dostluklar
Anılarda,kalplerde mutluluklar olsun
Herkes yurt sevgisiyle dolsun

Okan Nar

Yurt Sevgisi
Heryerin başka güzel emsalin yoktur yurdum
İzmir, Urla, Çeşme, en güzel de Bodrum
Bir uçtan bir uca canım Anadolum
Gözü gibi koruyor seni kahraman ordum

Her köşen sanki cennet ana vatanım benim
Seni koruyacağım sağoldukça bedenim
Şehit torunuyum ben mezarı yok dedemin
Dünyalara değişmem bir karışını senin

Dağın tepen yemyeşil ovalarla bakışır
Derelerin çayların denizlere ulaşır
Akdeniz Karadeniz Marmara’da buluşur
Benim canım Türkiyem sana da bu yaraşır

Selçuk ta Meryem Ana Efes Harabeleri
Kuşadası bir başka kalesi limanları
Etrafı yemyeşil bahçeleri bağları
İnan görmeye değer Ege’nin ovaları

Rabbim bize yardım et ülkemizi de koru
Hakikatleri göster görelim dolu dolu
İnsan ömrü sayılı elbet gelecek sonu
Eğer yardım etmezsen bizim için korkulu

Osman Kılıç

Yurt Sevgisi
Bir acı yüzünden yurttan göç ettim
Seçtim gurbet yolun1 büyük suç ettim
Atamın emeğin2 erken hiç ettim
Bilmedim bu gurbet çok çok acıymış
İnsana en yakın: kardeş, bacıymış

Mektuplar okurum akan yaşımla
Anarım sizleri dertli başımla
Ağlarım sızlarım kalp ateşimle
………
………

Şemsettin Kuzeci

Yurt Sevgisi
Dört tarafın başka,
Emsalin yoktur yurdum
Ankara, Konya,
En güzel de İstanbul

Her yerin cennet yurdum,
Seni daima koruyacağım
Dünyalara değişmem senin,
Bir karış toprağına

Denizli’de Pamukkale,
Bodrum çeker en çok turisti
İstanbul’a ne demeli,
Avrupa başkenti

Ahmet Said Taştekin

Yurt Sevgisi
Taşına torağına kurban olayım
Havana suyuna nefes olayım
Kadınına erkeğine can olayım
Oğluna kızına kan olayım

Yürekleri saran aşkın var
Dillere destan dağların var
Şarıl şarıl akan suların var
Ustaca yüzen balıkların var

Dilden dile gezen sevgin var
Şarkılara şiirlere metiyen var
Esnafa köylüye nimetin var
Şairlere ilhamın var

Çiçekler içinde bir gülsün
Sevgililer içinde birincisin
Dünyadada bir incisin
Benim yurdum bir tanesin bir tane

Yiğitlerin harman olduğu yersin
Tarihleri barındıran mekansın
Rabbimin lutfuyla yoğrulmuşsun
Saygıyı sevgiyi de hak eden olmuşsun

Labels:comment closed