Zıt anlamlı kelimeler sözlüğü

Etiketler: Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir | Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir ? Zıt Anlamlı Kelimeler Ne Demek, Zıt Anlamlı Kelimeler Tanımı, Zıt Anlamlı Kelimeler Örnekleri, Zıt Anlamlı Kelimeler Türleri, Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir, Zıt Anlamlı Kelimeler Hakkında Bilgi, Zıt Anlamlı Kelimeler Tarihi, Zıt Anlamlı Kelimeler Nerede, Zıt Anlamlı Kelimeler Ödevi,Karşıt anlamlı kelimeler

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.
Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,

Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı satılmaz.
“sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.
“doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.

İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.

Türkçede Zıt Anlamlı Sözcükler - Karşıt Zıt Anlamlı Sözcükler - Anlamlı Zıt Anlamlı Sözcükler - Zıt Anlamlı Sözcükler Tablosu - Zıt Anlamlı Kelimeler

Sözcük Zıt Anlamı


acemi----- usta

aktif----- pasif

azami----- asgari

artı----- eksi

açık----- kapalı

alçak----- yüksek

alt------ üst

ağır------- hafif

acı------ tatlı

arka------ ön

azalmak------ çoğalmak

afacan------- uslu

alçak gönüllü------- kibirli

alıcı------ satıcı

anormal------ normal

ak------- kara

ast------- üst

atılgan------ çekingen

aşağı------ yukarı

aynı------- farklı

aydınlık------- karanlık

bekâr------ evli

bolluk------ kıtlık

borç------ alacak

bulanık------ duru

başlamak------ bitirmek

büyük------ küçük

batı------ doğu

barış------ savaş

bağımsızlık------ tutsaklık

çekmek------ itmek

galip------ mağlup

genç----- yaşlı

güzel------ çirkin

gerçek----- sahte

hatırlamak----- unutmak

hırçın------ uysal

hızlı----- yavaş

ıssız------ kalabalık

iniş----- çıkış

ilk----- son

indirim----- zam

iyi----- kötü

iç ----- dış

ince----- kalın

katı----- yumuşak

kaybetmek----- bulmak

keder----- neşe

kalabalık----- tenha

kuru------ yaş

kış----- yaz

kıt ------ bol

kirli------ temiz

medeni ------ ilkel

ödül------ ceza

nazik------ kaba

negatif------ pozitif

minimum------ maksimum

neşeli------ üzgün

övmek------ yermek

pahalı------ ucuz

ret----- kabul

17) KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLER (ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER):
*Anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.

Al-Ver, Hafif-Ağır, Güzel-Çirkin, İnmek-Çıkmak, Dar-Geniş, Hızlı-Yavaş

Not: Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin karşıt anlamlısı değildir.

Tatlı X Tatsız (Olmaz) Doğrusu: Tatlı X Acı
Canlı X Cansız (Olmaz) Doğrusu: Canlı X Ölü
Gel X Gelme (Olmaz) Doğrusu: Gel X Git

ÖRNEKLER:


büyük = küçük
bağımsızlık = tutsaklık
çekmek = itmek
batı = doğu
barış = savaş
çarpma = bölme
cömert = cimri
çabuk = yavaş
dert = derman
darılmak = barışmak
dik = eğik
çalışkan = tembel
cevap = soru
cesaret = korkaklık
cılız = gürbüz
donuk = parlak
duru = bulanık
eski = yeni
el(yabancı) = tanıdık
eksik = fazla
esaret = özgürlük
düş = gerçek
düşman = dost
dahil = hariç
dikit = sarkıt
erkekler = kadınlar
fakir = zengin
alçak gönüllü = kibirli
afacan = uslu
anormal = normal
ak = kara
alıcı = satıcı
ast = üst
aşağı = yukarı
aynı = farklı
atılgan = çekingen
aydınlık = karanlık
bolluk = kıtlık
borç = alacak
bekâr = evli
başlamak = bitirmek
bulanık = duru
geçmiş = gelecek
geri = ileri
aktif = pasif
acemi = usta
artı = eksi
açık = kapalı
azami = asgari
alt = üst
alçak = yüksek
ağır = hafif
arka = ön
acı = tatlı
azalmak = çoğalmak

Labels:comment closed