Hoşgörülü olmayan insan ve toplumlar ne gibi zorluklarla karşılaşırlar?

Hoşgörülü olmayan insan ve toplumlar ne gibi zorluklarla karşılaşırlar?,hoşgörülü olmayan insan ve toplumların karşılaşacağı olumsuzluklar nelerdir,hoşgörülü olmadığımızda karşılaşacağımız sorunlar,hoşgörülü olmayan insan ve toplumların karşılaşacağı olumsuzluklar nelerdir,


Hoşgörü olmayan ailelerde, topluluklarda, milletlerde, istemeden yapılan hatalar da sorun olacağından, karmaşa ve hatta parçalanmaya kadar gidebilecek sonuçlar meydana gelir. Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur. Hoşgörü, özünde kendini bilmektir.

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.
Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, kasıtlı olmayarak, bazen de kasıtla diğer tarafa (maddi/manevi) zarar verebilecek bir sahne yaratması durumunda, diğer tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabınından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü (erdem) gösterebilmesidir. Tasavvuf'ta Mevlana hoşgörü'ye en güzel örnektir. Mevlana gibi kişiler, Yunus Emre gibi kişiler insanları hoşgörüye davet etmişler ve Anadolu'yu bir hoşgörü merkezi haline getirmişlerdir.

Sorunlar:
Hoşgörüsüzlük insanları ve toplumları tahammülsüz, sevgisiz ve anlayışsız yapar.Hoşgörüsüz toplumlarda güven duygusu azalır.Bu da doğal olarak birlik ve beraberliği zedeler. İnsanların davranışlarda mükemmelliği araması normaldir ama hatasız insan bulunamayacağına göre hoşgörüsüz insan arkadaşsız kalmakla da karşı karşıyadır. Bu da toplumsal bir yalnızlık travmasına yol açar.

Labels:comment closed