Kırsal yerleşim yerlerinin genel özellikleri nelerdir?

Kırsal yerleşim yerlerinin genel özellikleri nelerdir?,Kırsal yerleşim yerlerinin özellikleri,Kırsal yerleşim yerlerinin genel özellikleri


KIR YERLEŞMELERİ

Genel olarak nüfusları küçük nüfusu 10000'in altında olan, genel olarak köy ve köy altı yerleşmelerden oluşan ve geçimlerin kaynaklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelere denir Kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür

Kır yerleşmelerin ortak özellikleri:
1-Nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır
2-Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır
3-Yayıldıkları alanlar dardır
4-Sosyal dayanışma ve işbirliği kuvvetlidir
5-Sınırları ve ortak malları vardır
6-Bazıları geçici yerleşmeler olup, özel mülkiyet olanları vardır
7-Köylerde mesleki faklılık az ve etnik yapı bakımından sade yapıdadır KÖY ve KÖYALTI YERLEŞME diye 2 ‘ye ayrılır:
1-KÖYLER
Kırsal yerleşmenin son iki şekli bucak ve köylerdir Bucak idarî bakımdan oluşturulmuş bir birimdir Kendisine bağlı köyler bulunur Ekonomik faaliyetlerin cinsi ve insanların yaşam biçimi köylerden farklı değildir 

Bucak; ekonomi, güvenlik ve yerel hizmet açısından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan yönetim bölümüdür Kırsal yerleşme şekillerinin en yaygın olanı köydür
Köy; cami, okul, otlak, yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte oluşturdukları yerleşmedir 
Tanımından da anlaşılacağı gibi köyde yerleşik yaşam söz konusudur İnsan yaşamı aşağı yukarı tümüyle toprağa bağlıdır Hayvancılık, ormancılık, avcılık, balıkçılık ve el sanatları, tarımın başlıca yardımcı kollarıdır Nüfus da genelde 2000'nin altındadır Bir yerleşim biriminin köy kabul edilebilmesi için devletin onayı gereklidir Sadece nüfus büyüklüğü köy statüsüne geçmek için yeterli değildir Bunun için köyün tanımında belirtilen şartlar yanında güvenlik, ulaşım, doğal çevre, içme suyu durumu gibi birtakım faktörlerde dikkate alınmaktadır

Köylerin ortak özellikleri;
1Nüfusları azdır ve kapladıkları alanlar küçüktür
2İdari bakımdan muhtarlıktır
3Sınırları ve ortak malları vardır
4Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır
5İşbirliği ve soysa dayanışma kuvvetlidir
DOKULARINA GÖRE KÖYLER
Toplu Köy: Toplu köyde evlerin hepsi bir aradadır Sokaklar dar, evler genelde birbirine bitişiktir Tarlalar çiftçi evlerinden ayrı ve uzaktadır Toplu köyün yararları arasında, toplumsal ilişki olanaklarının yüksek yatırımlardan bütünüyle yararlanma olanağı ve güvenlik unsuru sayılabilir

Buna karşılık toplu köy türünün birçok sakıncası vardır: Tarlalara gidip gelme güçlüğü aile bireylerinden uzakta çalışma güçlükleri, salgın hastalıkların kolayca yayılması vb gibi Ülkemizde toplu yerleşimin başlıca yayılma alanı İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizdir
Dağınık Köy: Dağınık köy olarak kabul edilen yerleşme birimlerinde evler birbirinden belli Aralıklarla (50–100 m hatta bazen daha fazla) birer, ikişer bazen daha fazla sayıda "hane"den meydana gelmek üzere araziye dağılmış durumdadırlar

Bu köy türü büyük alanları kaplar Engebeli ve dağlık arazilerde görülen bu yerleşme şeklinin en güzel örneklerine Karadeniz Bölgemizde rastlanmaktadırDağınık yerleşmenin yararları arasında işyerine gidip gelme güçlüğü, güvenlik sorunlarının ortaya çıkması, tesisat ve şebekelerin kurulma güçlüğü, devlet yatırımlarından bütünüyle yararlanabilmenin sınırlılığı, kamu harcamalarının artması vb'dir

Labels:comment closed