tarih boyunca istanbula verilen isimler nelerdir

tarih boyunca istanbula verilen isimler nelerdir,hangisi tarih boyunca istanbula verilen isimlerden değildir
Birkaç yıldan beri elimdeki tüm kaynakları tarayarak, İSTANBUL'un kuruluşundan bugüne kadar almış olduğu isimlerin bir listesini yapmaya çalışmıştım. Sonuçta 165 kadar isim bulup, bunları alfabetik olarak sıraladıktan sonra, İstanbul’a bu isimleri hangi ulusların/devletlerin yakıştırdığını da yanlarına iliştirmiştim. Yıllardan beri dosyanın içinde tozlanacağına, hiç değilse araştırma yapan arkadaşlar çıktığında, onların bu çalışmalarına bir nebze yardımcı olur isteğiyle sitede listeleyeyim dedim ve de aşağıya listeledim bile!...  ŞEHRE VERİLEN İSİMLERİSMİ VEREN ULUS/DEVLET
Ağrandone-
AlexandreSüryaniler
AliyonaÇekler
Alma RomaRomalılar
Almus Roma-
AlyanaÇekler
AnthusaLâtinler
Antoneinia-
AntoniaAntonino Caracalla’ya izafeten
AntoninaMS.196’da
AntoniniaMS 196’da
ÂsitânOsmanlılar
ÂsitâneOsmanlılar
Âsitâne-i AliyyeOsmanlılar
Âsitâne-i DevletOsmanlılar
Âsitâne-i Hümâ ÂşiyâneOsmanlılar
Âsitâne-i PâdişâhîOsmanlılar
Âsitâne-i SaadetOsmanlılar
Âsitâne-i Saadet-ÂşiyanOsmanlılar
Âsitâne-i Şâh-ı CihânOsmanlılar
Astanbul-
Astanbulin-
Atakent1930’da gerçekleşmeyen teklif!
Augusta AntononiaRomalılar, 3.yy
Belde-i Mahruse  -
Beldetü’l-Tayyibe  Arablar
Bilâd’i-Selâse  Arablar: “Üç belde”
Bizantıyye  Arablar
Bizantion  Bizanslılar
Bizantium  Lâtinler
Bozantin  -
Bulin  -
Buzantion  Megaralılar
Buzantiya  -
Büzantion  Megaralılar
Byzans  -
Byzas  -
Cezâre-i Heft Cebel  -
Cizant KağakErmeniler
Constantinople  Fransızlar
Constantinopoli  İtalyanlar
Cospoli  Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma
Çakdurkan  Moğollar
Çar’gorod  Ruslar
Çaregrad  -
Çargrad  Ruslar: “Çar Şehri”
Çarigrad  -
Çezar Kayzer  Doğulular
Darü’l-Hilâfe  -
Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye  -
Darü’l-İslâm  Arablar
Darü’l-Mülk  Arablar
Darü’s Saltanatü’l Âliyye  Türkler
Darü’s Saltanatü’l Seniyye  Türkler
Darü’s-Sâde  -
Darü’s-Saltana  -
Der-Âliyye  Anadolulular
Dergâh-ı Selâtin  -
Der-i Devlet  -
Der-i Devlet-i Âliyye  -
Der-i Saadet  Türkler
Dersâdet  -
Eis Tin Polin  Grekler
El-Farruk  Arablar
Escomboli  -
Esdanbul  -
Estambol  -
Estefanye  Finlandiyalılar
Gosdantnubolis  Ermeniler
Granduye  -
Gûlgûle-i Rûm  Rumlar
Hakanü’l-BahreynOsmanlılar
Herakliyon  İsveçliler
IstanbulOsmanlılar
İslâmbolOsmanlılar
İslâmbul-
İstambolOsmanlılar
İSTANBULGünümüzde
İstanpol-
İstanpolis-
İstanpulErmeniler
İstefaniyeFelemenkler
İstimboli-
İstimpolErmeniler
İstinbolErmeniler
İstinbolinTürkler
İstinpol-
İstinpolinGrekler
Kalipolis-
KanaturyeLehler
Kayser-i ZeminFars/İran
Konstantin OpolAvusturyalılar
Konstantina el Uzmâ-
Konstantinîyyeİranlılar
Konstantinîyye el MahrusaArablar
Konstantinîyye el MevkıyyeArablar
Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül MahmiyyeArablar
KonstantinobolisErmeniler
KonstantinopolGermenler
KonstantinopolFransızlar
KonstantinopolisBizanslılar
Konstantinu K’alakRumlar/Ermeniler
Konstantinu PolisErmeniler
Konstantinye-i KûbraArablar
Kospoliİtalyanlar
KostinPortekizliler
Kostyantine GradRumlar
KostyePortekizliler
Kunstantinîye  Arablar
KustantıyniyyeArablar
Mahmiyye-i İstanbul-
Mahrûsa-i İstanbul-
Mahrûsa-i SaltanatOsmanlılar
MahrûseTürkler
Makarr-ı SaltanatOsmanlılar
MakedonyaLâtinler
Megapolis-
Miklagordİskandinavlar
MiklagradVikingler/İskandinavlar: “Mihail’in Şehri
Nea Roma-
Nesa Romes-
Nor Harmnİskandinavlar
Nor-HromnErmeniler
Nova RomaBizans: 5.yy
Pây-i TahtOsmanlılar
Pây-i Taht-ı SaltanatOsmanlılar
PoliKafkasyalılar
PolisGrekler
Pozanta-
PozantyamFrenkler
Roma Konstantinum-
Roma Nova-
SakalyeTatarlar
Secunda RomaBizanslılar - MS.330
Sitanbul-
Stanbolu-
Stenpolis-
Stimbol-
Stinpol-
Stinpoli-
Stinpolis-
Sultanü’l-BerreynOsmanlılar
Südde-i Saadet-
Südde-i Saltanat-
Şehir-
Şehr-i Âzâm-
Şehr-i KonstantinArablar
Taht-ı RûmHintliler
TarigradRomenler
TekfûriyeMoskovalılar
TsargoradRuslar
TsargorodRuslar: “İmparator Şehri”
TsargrodSlavlar
TsarigradSlavlar
Urbis İmperiosum-
Urbs-
Ümmüd’d-DünyâArablar
VezendovarMacarlar
VizantionGrekler
VizendovarMacarlar
VizendovinaYahudiler
VizendoyneYahudiler
YağfuryeFrenkler
YankoviçeSüryaniler
YeditepeTürkler
ZavegorodRuslar

Labels:comment closed