topkapı sarayının ilk ismi nedir

Sarayı cedide dir

Labels:comment closed