1.SINIF TÜRKÇE EŞANLAMLILAR TESTİ

1.SINIF TÜRKÇE EŞANLAMLILAR TESTİ

Akşam yemeğini yedikten sonra çay içeriz. Annem bulaşıktan yıkarken babam çayı demleyiverir. Annem bulaşığını bitirdiğin­de ablam Funda, anneme de çay verir. Bazı akşamlar bulaşığı ablam yıkar. O zaman çayı dağıtmak görevi benimdir.
Gülten DAYIOĞLU

1, 2, 3 ve 4. sorulan yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

1. Metinde kaç kişiden söz edilmektedir?
A. üç B. dört C. beş

2. Annenin bulaşığı yıkadığı akşamlarda çayı kim dağıtıyor?
A. Funda
B. baba
C. Funda'nın kardeşi

3. Funda için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Annesine yardımcı olmaktadır.
B. Akşamları erken uyumaktadır.
C Kardeşiyle kavga etmektedir.

4. Sözü edilen aile için hangisi söylenebilir?
A. Çok çalışmaktadırlar.
B. Sık sık kavga etmektedirler.
C. İş bölümü yapmaktadırlar.

5. Bu yıl birinci sınıfa gidiyorum. Okuduğunuz cümlede yıl sözcüğünün yerine hangisini yazarsak cümlenin anlamı de­ğişmez?
A. sene B. gün C ay

6. Teyzemlere misafir gelmiş. Okuduğunuz cümlede misafir söz­cüğünün yerine hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?
A. insanlar B. komşular C konuk

7. Dün gece rüyamda dedemi gördüm. Okuduğunuz cümlede rüyamda sözcüğünün yerine hangisini yazarsak cümlenin an­lamı değişmez?
A. düşümde B. sokakta C. sabah

8. Çocuklar tatil anılarını anlattılar. Okuduğunuz cümlede anılarını sözcüğünün yerine hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?
A. annelerini B. kitaplarını C hatıralarını

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla varlığı ifade
eden sözcük vardır?
A. Kitaplarını kapladı.
B. Çantasını aldı
C. Yüzünü yıkadı.

10 öğretmen sözcüğünün sonuna hangisini eklersek sözcük birden çok öğretmeni ifade eder?
A. h B. -den C 4er

Labels:comment closed