2.sınıf türkçe testi

2.sınıf türkçe testi

TÜRKÇE   SORULARI


1- ”Girer – Güneş – eve – girmeyen – doktor”   sözcüklerinden kurallı cümle    yapıldığında sondan ikinci sözcük hangisidir?
          

A)Güneş        B)eve     C)doktor      D)girmeyen


2- “İskemle” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A)Masa          B)Oturak      C)Sandalye     D)Sıra


3- “Üretici” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?

      A)Yaratıcı       B)Yetenekli    C)Tüketici    D)Zararlı

4- Aşağıdakilerden hangisi sesteş kelime değildir?

      A)Kaz       B)Dal     C)Meyve     D)Yemek

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?

     A)Odalar    B)Tren    C)Dolmabahçe   D)Kilimci

6- “Ben çiçekleri çok severim.” cümlesinde kaç tane bir heceli kelime vardır?

      A)1        B)2        C)3        D)4

7- “İstanbul’un taşı toprağı altındır, dediler” cümlesinde kaç tane cins isim vardır?

      A)2        B)3      C)4      D)5

8- Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?

      A)Manisa’da      B)Karabük’ü     C)Hande’ de    D)Trabzon’ lu

9- “çiçek – çelenk – çanak – çömlek”

     Yukarıdaki sözcükler, sözcük sırasına göre dizildiğinde baştan üçüncü sözcük  hangisi olur?

      A)Çömlek       B)Çiçek       C)Çelenk      D)Çanak

10-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmamız gerektiğini öğütlemektedir?

      A)Ağaç yaş iken eğilir.
      B)Dost kara günde belli olur.
      C)Ayağını yorganına göre uzat.
      D)Mal,canın yongasıdır.                        

 

CEVAP    ANAHTARI


1-C/   2-B/   3-C/   4-C/   5-D/   6-B/   7-B/   8-D/   9-B/   10-C

Labels:comment closed