3.SINIFLAR MATEMATİK DEĞERLENDİRME SINAV SORULARI

3.SINIFLAR MATEMATİK DEĞERLENDİRME 1

Adı Soyadı : …….…………………..                                                                   …./…./2005
Sınıfı -  No : ………- ……
3.SINIFLAR MATEMATİK DEĞERLENDİRME  1

            Aşağıdaki noktalı yerlere doğru ise “D”, yanlış ise ”Y” yazınız.
            …… 1.    0,2,4,6,8 rakamları çift doğal sayıdır.
            …… 2.    307 doğal sayısı iki basamaklı doğal sayıdır.
            …… 3.    88 doğal sayısı seksen sekiz diye okunur.
            …… 4.    1,3,5,7,9 rakamları tek doğal sayıdır.
            …… 5.     925 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam 2”dır.
            …….6.     20 tane onluk,2 yüzlük eder.
            …….7.     265 sayısına en yakın onluk 270’dir.
            …….8.     85 > 95 ifadesi doğrudur.
            …… 9.     304 sayısı tek doğal sayıdır.
            …… 10.   4 yüzlük 5 birlikten oluşan sayı 450’dir.
            Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeler ve sayılar yazınız.
            1. 20 – 26 – 32 – ? – 44 – 50 –  ? – 62  ritmik saymada ? işareti yerlerine …… -  ……
sayıları yazılmalıdır.
            2.  16 sayısı Romen rakamları ile  ………..  şeklinde yazılır.

            3.  4 yüzlük,8 birlikten oluşan sayı…………dir.

            4.  5 yüzlük,5 onluk,5 birlikten oluşan sayı ………. dir.

            5.  215 >195  ifadesi 215 …………………195 diye okunur.

            6.  170 ile 180 arasındaki çift doğal sayılar  …..-, …..- , …-,…..’dir.

            7. Yüzlükleri,onlukları aynı olan iki doğal sayıdan,birliklerin sayısı çok olanı diğerinden ………………..tür.

8. 6,0,5 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en büyük doğal sayı……….dır.

9. 3,7,0 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en küçük doğal sayı……….dır.

10. 12,17,14,19,16,21,18  örüntüsünün kuralı ……………,…………….’dır.

11. 8,12,10,14,12,16,14,18 örüntüsün kuralı  ……………,…………….’dır.

12. 11,15,19,23,26,31,35 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.

13. 24,32,40,49,56,64 sayısal örüntüsünde kuralı bozan sayı………….. sayısıdır.

14. 783 sayısını onlar basamağındaki 8’in basamak değeri ………’dir.

15. 5 yüzlük,2 birlikten oluşan sayı ……………...’dir.

16. 305 < 315 ifadesi 305 …………………315 diye okunur.

17. 605 sayısının onlar basamağındaki rakam ……… ‘dır.

18. Üç basamaklı en büyük doğal sayı ………..’dır.

19. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı ……….’dır.

20. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük  doğal sayı ……….’dır
                                                                                              Başarılar

Labels:comment closed