4. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

TÜRKÇE DERSİ 2.YAZILI SORULARI

TÜRKÇE DERSİ 2.YAZILI SORULARI

ANADOLU’YA İLK ADIM
   Mustafa Kemal,16 Mayıs günü (Yunanlıların İzmir’e asker çıkarttıkları gündür.) Şişli’deki evinden otomobiliyle Galata Rıhtımı’na geldi.Hazırlandığı söylenen Bandırma Vapuru’na bindi.
   Hareketinden biraz önce arkadaşlarından biri:
   -İngilizlerin,bindiğimiz gemiyi izlemek,hatta batırmak olasılığı vardır,demişti.
   Mustafa Kemal:
   -Burada esir yaşamaktansa,Karadeniz’de batmayı tercih ederim,cevabını verdi.Sonra yanındakilere Dolmabahçe önünde demirli düşman gemilerini göstererek:
   -Bunlar,işte böyle…Dayandıkları şey yalnız demir,çelik ve silah kuvveti! Bildikleri şey yalnız madde… Bunlar,hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar.Biz,Anadolu’ya silah ve cephane değil,ülkü ve inanç götürüyoruz,dedi.
                                                                            Falih Rıfkı ATAY
                                                                            (Babanız Atatürk)
İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

1.Yukarıdaki metinde sözü edilen olayın sonucu ne olmuştur?
A.Düşman gemileri Dolmabahçe’yi bombalamıştır.    
B.Yunanlılar M.Kemal’i esir almışlardır.
C.19 Mayıs 1919’da Samsun’da “Kurtuluş Savaşı” başlatılmıştır.
D.İngilizler Bandırma Vapuru’nu batırmıştır.

2.Yukarıdaki metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.Kurtuluş Savaşı silahla değil,inançla kazanılmıştır.    
B.Atatürk değerli bir komutandır.
C.Yunanlılar ve İngilizler bizim düşmanımızdır.     
D.Düşmanlar silah kuvvetiyle bizi zor duruma düşürdü.

3.Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur?
A.olasılık               
  B.esir                 
C.hürriyet               
D.demir

4.Yukarıdaki metne göre Atatürk için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A.Kararlı bir liderdir.       
B.İnancı sağlam bir liderdir.            
C.Bencil bir liderdir.
D.Özgürlüğüne düşkün bir liderdir.

 Aşağıdaki tümcelerde ünsüz yumuşaması kuralına göre sözcüklerden bazıları doğru,bazıları yanlıştır.
5.(  ) Yumurtaları dolaba özenle koydum.
6.(  ) Bu iş yerinde kazançı gün geçtikçe arttı.
7.(  ) Arkadaşımın babası Siirt’e gitti.
8.(  ) Derslerimin bir çokunu yaptım.
9.(  ) Kitapa olan düşkünlüğü çocukluk yaşlarında başladı.
10.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?
A.Ak topraklı köy yolundan tozlar yükseliyordu.    
  B.Şurayı kaz, fidanı dik.
C.Yağ yağmur, yurdumun bereketli topraklarına.    
D.Bu tatilde köye gitmeyi istiyorum.

11.Hangi tümcede hece düşmesine uğramış sözcük vardır?
A.Gözünden yaşlar nasıl da boşaldı.                  
B.Çalışma zevkini küçüklüğünde kazanmış.
C.Minik serçenin karnı çok acıkmıştı.                 
D.Buzların erimesi nehirleri taşırdı.
12.”Kitaplığında çeşit çeşit kitaplar vardı(  ) şiir(  ) öykü (  ) ansiklopedi,dergi…”
Yukarıdaki tümcedeki yay ayraçların olduğu yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
A.(“) (“) (,)           
B.(-) (,) (;)            
C.(: ) (,) (,)          
D.(,) (:) (,)

13.  
1.mutfak
2.
mutsuz
3.  
mutlaka
            
4.
mutluluk

Yukarıdaki sözcükler sözlük sırasına konursa hangi sıralama doğru olur?
A.1,3,4,2           
B.3,4,2,1               
C.1,2,3,4             
D.1,4,3,2

1. Misketlerimi yedişerli gruplara ayırdım.       
2. Güneşli havada gözlük kullanırım.
4. Mustafa’nın silgisi kaybolmuş.                  
3. Gülleri vazoya yerleştirdim.

14.Yukarıdaki tümcelerin hangilerinde kaynaştırma ünsüzü vardır?
A. 3 ve 4             
B. 1 ve 4               
C.1,3 ve 4          
D.2,3 ve 4

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisi öznel bir yargı içerir?
A.Yunus Emre,Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de doğmuştur.   
B.Türkiye,Asya ve Avrupa kıtaları arasındadır.
C.Atatürk’ün yazdığı Nutuk bir tarih kaynağıdır.         
D.Muzaffer İzgü’ nün kitaplarını çok severim.

16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sözcükler doğru hecelenmiştir?
A.Şe-hir-de mo-der-n ev-ler var.             
B.Bah-çe de-ki ha-nı-me-li-ni kok-la
C.Kı-zıl-ay bir yar-dım ku-ru-mu-dur.       
  D.Yüz-mek zevk-li bir s-por-dur.

17.Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklidır?
A.Eşya-koltuk          
B.tahta-masa          
C.alet-tornavida       
D.cisim-kolye

18.Aşağıdaki tümcelerden hangisinde bir işi birden fazla kişi yapmaktadır?
A.Sabah erkenden anneanneme gittim.         
B.Halamla erken saatlerde denize girdik.
C.Deniz fenerinin içinde kayboldu.              
D.Kedi,koşarak ip yumağının içinde kayboldu.

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ismin (-e) ve (-i) hali birlikte kullanılmıştır?
A.Yarın dedemlerde kalacağım.                 
B.Televizyonda seni gördüm.
C.Yemeğe tuz koy,unutma.                     
  D.Oyunu Efe’ ye mi vereceksin?

20.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük,aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır?
A.Sular kesildi,yemek yapamadım.              
B.Kuşlar,çınar ağacının dalına yuva yapmış.
C.Yeni aldığım tabloları duvara astım.         
 D.Anı defterimi bugün de yazmadım.

Labels:comment closed