4. SINIF TÜRKÇE DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARI

4. SINIF TÜRKÇE DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARI

HACER TEYZE
“Hacer Teyze, kimsesiz bir kadındı. Çok güzel örgü işi yapardı. Çevrede ününü duymayan yoktu. Sürekli dizleri ağrıdığı için evden çok seyrek çıkardı. Alışverişi komşu çocuklarına yaptırırdı. Gün boyunca durmadan örgü örerdi. Oturduğu mahallenin yukarısında, köpek tasmaları satan bir dükkan vardı. Dükkan sahibi, Hacer Teyze’nin ününü duymuş; ondan köpek paltosu örmesini bile istemişti.”
Aşağıdaki ilk 3 soruyu metne göre cevaplayın.
1. Hacer Teyze niçin dışarıya çok seyrek çıkardı?
………………………………………………………………………………………………………………

2. Hacer Teyze alışverişini kimlere yaptırırdı ?
…………………………………………………………………………………………………………

3. Hacer Teyze’den köpek paltosu örmesini
isteyen kimdi?
…………………………………………………………………………………………………

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Soğuktan ellerim dondu.
B)Koşmaktan çok yoruldum.
C)Bugün erken kalktım.
D)Uykum gelince yattım.

5. “Her yıl bir yaş daha büyüyoruz. Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.”Yandaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?
A. sesteş(eş sesli B. eş anlamlı C. zıt anlamlı D.mecaz anlamlı

6)Aşağıdaki isimlerden hangisi soyut anlamlıdır
A. sevinç B. kazak C. toprak D. topaç


7.” Bahçenin önündeki kırmızı arabayı gördün mü?”cümlesinde ismi niteleyen kelime hangisidir?
A)önündeki B)bahçenin
C)arabayı D)kırmızı


8. I. Yüzünü iyice yıkadı.
II. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin.
III. Küçük kız boyaları yüzüne sürmüş.
IV. Berke yüze kadar sayabiliyor.
“yüz”sözcüğü hangi cümlelerde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I - II B) III - II
C) I - III D) IV – II
9. “Pencereden bakarken hayallere daldı,, Barış: - Keşke dedi,, keşke masallardaki gibi ormanlarda yaşasaydım.”
Yukarıdaki cümlelerde, aşağıdaki duygulardan hangisi dile getirilmektedir?
A) pişmanlık B) özlem
C) hayranlık D) öfke

10”Kentler yıkılıyor,insanlar ölüyor;ama resimler,heykeller,kitaplar kalıyor.”diyen Ressam Kemal Çelik sanatın hangi yönüne değiniyor?
A)güzelliğine B)insanları etkilediğine
C)kalıcılığına D)barışa hizmet etmesine

11- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır?
A) evli B) çocuklar C)okulda D) çantam

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
a. Karadeniz kıyılarında balıkçılık yapılır.
b. Hatay, yurdumuzun güneyinde yer alır.
c. Dayım bizimle vakit geçirmeyi sever.
d. Barış, büyüyünce ressam olacaktı.


13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Mutfakta birimi var. B) Adamın Bartınlı olduğunu öğrendim.
C) Zeynepler Bursa’ya gideceklermiş. D) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te kuruldu.

14) “göz” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Osman gözü iyi görmeyince doktora gitti.
B) Yumruğu yiyince gözü morardı.
C) O kara gözlü biriydi..
D) Öğretmenin gözüne girmeyi başardı .


15) I. Ödevini yaparken aklına takılanları annesine sordu.
II. yapamadıklarını ise yarın öğretmenine sormasını istedi.
III. Okula gelir gelmez ödevlerini yapmaya başladı.
IV. Annesi, bildikleri kadarıyla ona yardım etti.

Yukarıda verilenlerin oluş sırasına göre doğru olarak sıralanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I,III,II,IV B) III,I,IV,II
C) II,I,IV,III D) IV,III,II,I

16). ” Kuşları sonbaharda göç ederken görmüşsünüzdür. Kuşlar, kışı geçirmek için daha sıcak yerlere giderler.”
Yukarıda verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Nerede B) Kim
C) Ne zaman D) Niçin


17)Hey ( ) ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim( )
Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A. (!) (?) (?) (.) B. (!) (.) (?) (?) C. (!) (?) (?) (?) D. (.) (?) (?) (?).

18)Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 8 PUAN )
Irmakları, Koruma, Ormanları, Kirleniyor, üç, Doğal, Dağları,Doğal Hayatı Koruma Derneği

Ülkemiz…………………………zenginliklerle dolu.………..yanı denizlerle çevrili, yemyeşil ……………………….., bir uçtan bir uca akan ……………………………………., sıra sıra …………………… var. Plansız sanayileşme, köylerden kentlere göç, betonlaşma ve tarımsal ilaçlar gibi nedenlerle çevremiz………………………… Sivil toplum örgütlerinden…………………………………………………..resmi kurumlardan TUBİTAK gibi kuruluşlar, çevreyi ……………………
çabasındadır.

19) Aşağıdaki atasözü çiftlerinden hangisinde, tutumlu olmanın önemi vurgulanmaktadır?
A)Ak akçe kara gün içindir.
B)Gülme komşuna gelir başına
C)Ne ekersen onu biçersin.
D) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

20)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

( )”Çocuklar dallara tırmanıyor.”cümlesinde birden fazla çoğul isim vardır.
( )”Yarın tiyatroya gideceğiz.” Cümlesinde iş yapılıp bitmiştir.
( )”savaş” ve “barış” kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir.
( )Cümleye büyük harfle başlanır.
( ) Özel isimlerin baş harfleri her zaman büyük yazılır.

Not:

Labels:comment closed