4. SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAVI

4. SINIFI TÜRKÇE DERSİ I.DÖNEM III.YAZILI SINAVI

BALCI DEDE
     Güzel konuşmak sanattır. Güzel ve etkili bir konuşma ile açamayacağımız kapı yoktur. Başkalarıyla kolay ve sağlıklı bir ilişki kurmanın en iyi yolu tatlı dil, güler yüzdür. Arkadaşlık, dostluk ve barış ancak böyle sağlanabilir.
    “ Dükkânları karşı karşıya olan iki balcı varmış. Bunlardan biri dükkânında her zaman iyi cins bal bulundururmuş. Karşı komşusu daha düşük kalite bal sattığı halde dükkânı dolup dolup boşalırmış. Bizimki ise boş oturup dururmuş. Bu duruma çok üzülen balcı, kendisinin neden çok bal satamadığına akıl sır erdiremezmiş. Bir gün şehirde yaşayan ve arada bir kendisine de uğrayan yaşlı ve bilge bir kişiye durumu anlatmış.
     Bilge kişi:
     _Dostum, demiş; sen bal satıyorsun ama suratın sirke satıyor.

                                                                                                            Mustafa Ruhi ŞİRİN
Aşağıdaki  1–3  soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
1 ) Yukarıdaki metne göre başkalarıyla iyi iletişim kurmanın yolu nedir?
..................................................................................................... 
2 ) Balcının biri, neden çok bal satıyormuş?
.............................................................................................. 
3 ) Bal satamayan balcı, bu durum karşısında ne yapmış?
.............................................................................................

            4 ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi yazınız.
(     ) Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.
(     ) Cümlelere büyük harfle başlarız.
(     Cümle içinde özel isimler büyük harfle başlamaz.
(     Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden bölünerek alt satıra yazılır.
(     Bir kelimenin mecaz anlamı sözlükteki anlamıdır.
5 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel yargı kullanılmamıştır?
          
A) En sevdiğim renk mavidir.                               B) Kediler çok sevimli hayvanlardır.
              C) Kırmızı, ana renklerden biridir.                        D) Yüzmek çok zevkli bir spordur.
     
          6 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
            A)Adamın ağzından bal damlıyor.             B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Kazalara karşı uyanık olmalıyız.                       D) Çantam çok  ağırtaşıyamıyorum

7 ) Atalarımızın tecrübe ve gözlemlerine dayanarak söylediği öğüt veren özlü sözlere atasözü  denir.
Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Öfkeden ateş püskürdü.
B)  Öfkeyle kalkan zararla oturur.
C)  Ev alma komşu al.
D) D) Ne ekersen onu biçersin

8 ) Hey (  ) ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  )
   Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A) (!) (?) (?) (.)           B)  (!) (.) (?) (?)                                         C) (!) (?) (?) (?)           D) (.) (?) (?) (?)

9 ) Aşağıdaki   kelimelerden   hangisinin   yazımı yanlıştır?
 A) cadde   B) pembe   C) mutvak              D) sinema

10 ) .”Su uyur, düşman uyumaz”  atasözünün verdiği öğüt aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A)Savaş bitinceye kadar hiç uyumamak                   B)Düşmandan kötü dille bahsetmek
C)Her zaman uyanık durmak ve tedbirli bulunmak       
D)Düşmana karşı hiç uyumamak

11) Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri öznel yargı ise (Ö) , nesnel  yargı ise ( N)  yazınız.
(      ) Bence, Türkiye’de sanat eğitimi çok gelişmiş.
(      ) Resim ve müzik, sanat dersleridir.
(      ) Tiyatro izlemek, sinema izlemekten daha eğlencelidir.
(      ) En güzel kokan çiçek güldür.
(      ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

12 ) “Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir?
A) Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmak 
B) Çok emek vermek
C) Çok dikkatli olmak                              
D) Akılsızca işler yapmak

13) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı kelime vardır?
A) Geniş – Dar                      B) Uzak – Yakın
C) Siyah – Kara                   D) Uzun – Kısa

14 )
“Atatürk Ankara çevresinde geziye çıkmıştı.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde adın hangi durum eki kullanılmıştır?
A)  –e, -den   durum ekleri                                 B)   –e , -i   durum ekleri
C)  –e ,-de   durum ekleri                                   D) –de, -den durum ekleri

15 ) Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A)Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.                B)Artık burada durulmaz.
C)Çok fazla gürültü ediyorsun                                      D)Elindeki kalemi sallama artıkyapar.

16 ) Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.
           Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.
Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?

A) sesteş                 B) eş anlamlı 
C) zıt anlamlı              D) mecaz

17 ) “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangiduygu belirtilmektedir?
      A) kızgınlık             B) pişmanlık                 
         C) kıskançlık               D) sevinç
18 ) Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti (! ) konmalıdır ?                  
A) Göklerde uçuyorum                               
B) Aman, ona dokunma
C) Telefon mu çaldı
D) Güzel şiirler okudu bize

19) Aşağıya “Çevre Temizliği” ile ilgili bir dörtlük yazınız.
            …………………………………………..
Not: 1-18. sorular 5’er puan, 19. soru 10 puan olmak üzere toplam 100 puandır.       

Labels:comment closed