4. Sınıf FEN veTEKNOLOJİ 2.dönem 3. sınav soruları

II.DÖNEM 4.SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ III.SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların canlı varlıklar üzerinde yarattığı etkiler arasında yer almaz?
A) Yemekleri ve sütü bozar. B) Hamurun mayalanmasını sağlar.
C) Bitki ve hayvanlara canlılık katar. D) Sütü peynir ve yoğurda dönüştürür.

2. Aşağıdaki varlıklardan hangisi uyku halinde iken uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterir?
A) mercimek B) elma C) portakal D) çilek

3. Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam alanı diğerlerine göre farklıdır?
A) kurbağa B) timsah C) kunduz D) yunus.

4) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Solunum yaparlar. B) uyartılara tepki verirler. .C)Kendi besinlerini kendileri yaparlar D) Hareket ederler.

5)Tuzlu suyu birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılır?
A)Süzme B)Buharlaştırma C)Yüzdürme D)Mıknatısla Ayırma

6) Sınıftaki bir arkadaşınız hasta olduğunda bir süre sonra sizin de hasta olmanızın nedeni nedir?
A) dengesiz beslenme B) mikroskobik canlılar C) terleme D) boşaltım

7) Gözle göremediğimiz canlıları neyle görürüz?
A)steteskop b)dürbün C)mikroskop D)teleskop

8. Aşağıdakilerden hangileri cansızdır?
I. su IV. fasulye tohumu
II. kelebek V. hava
III. toprak VI. soba

A) III, IV, V, VI B) I, III, V, VI

10)Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline dönüşmesine ne ad verilir?
A) Erime B) Donma C) Buharlaşma D) Yoğunlaşma
11) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, canlılar ile yaşadıkları ortam yanlış eşleştirilmiştir?
A) köstebek – ağaç B) kurbağa - bataklık C) balık – su D) solucan – toprak altı

12)- Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
( ) İnsan kulağı, titreşim çıkaran her cismin sesini duyar.
( ) Elektrik bir enerji çeşididir.
( ) Kağıt cansız olduğu halde canlı bir varlıktan elde edilmiştir.
( ) Yıldız doğal ışık kaynağıdır
( ) Dünya dönme hareketi yapar.

13) I. 0yuncak araba
II. saat
III. telefon kumandası
IV. çamaşır makinesi
V. ütü
Yukarıda verilen araçlardan hangileri pil ile çalışır?
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve V D. I, III ve V

14)Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştiriniz.
Canlı -gürültü- yerküre - ses -hava -erozyon- ışık - titreşim- maden - toprak
1. Dünya’mıza ....................................adı verilir.
2. Ekonomik değere sahip mineral ve kayaçlara .....................................adı verilir.
3. Yapay gübre ve zehirli tarım ilaçlarının yanlış kullanımı .................. .......... kirliliği oluşturur.
4. Toprağın; akarsular, rüzgarlar ve yağışların etkisiyle sürüklenip başka yerlere taşınmasına ……………………………………………….. denir.
5. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ............................................... varlıklardır.
6. İstenmeyen rahatsız edici seslere .................................................. denir.
Enerjidir
7. ........... enerjidir ...................Duyarız Görürüz

8................ .. kirliliği insanların solunum organlarının sağlığını bozar.
9. Gitar ve sazdan ses çıkarmak için ........................ eylemi yapılır.

15). Dünya yüzeyinde;
I. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir.
II.Karaların kapladığı alanlar daha fazladır.
III.Suların kapladığı alanlar daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur
a) Yalnız I b) Yalnız II
c) Yalnız III d) I – II – III

16.) Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliği değildir?
a)Hareket b)Solunum c) Uyartı alma ve tepki verme d) Canlıların ağırlığı

17). Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?
A) Filtresiz fabrika bacalarından çıkan gazlar
B) Tarımda gelişigüzel kullanılan ilaçlar
C) Ormanlardan çıkan bol oksijen gazı
D) Tükenmiş pillerin toprağa atılması

18) Üretim ve tüketim etkinlikleri sırasında kullanıldıktan sonra çevreye bırakılan atıklar nedeniyle çevre kirliliği oluşur. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan atıklar arasında sayılamaz.
A)Deterjanlar B)Pil C)Tarım ilaçları D)Kuru yapraklar
19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( 5 puan )
A) Bitkiler yönelme hareketi yaparlar.
B) Hayvanlar uyartılara tepki vermezler.
C) Hayvanlar besinlerini başka canlılardan sağlarlar.
D) Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir.

Labels:comment closed